Entzunaldiaren eta jendaurreko informazioaren izapidea

Pertsonek eskubideak eta interes legitimoak ukitzen dituzten foru arauen eta xedapen orokorren proiektuen aurreproiektuei dagokienez, entzunaldiaren eta jendaurreko informazioaren izapidea zabaltzen da, herritarrek, ukitutako erakundeek eta horiek biltzen edo ordezkatzen dituzten elkarte onartuek egokitzat jotzen dituzten ekarpenak egin ditzaten.

Ekarpenak bidali

Itxitako izapideak