Finantza eta aurrekontu adierazleak

AFAk urtero-urtero hainbat finantza eta aurrekontu adierazle argitaratzen ditu, gizarteak erakundearen kaudimena egiaztatzeko aukera izan dezan.

Superabita biztanleko

(2021.urtea)

Aurrekontu emaitza doitua / Biztanle kopurua

198.493.652,49 € / 333.626 biztanle  =594,96 €

Autonomia fiskala

(2021.urtea)

Zerga sarreren eskubide onartu garbiak / onartutako eskubide garbiak guztira

2.535.166.756,15 € / 2.844.962.154,19 €= 0,89 €

Proportzioa, Foru Aldundiaren finantzaketarako beharrizanaren/gaitasunaren (kontabilitate nazionalaren arabera) eta Arabako Lurralde Historikoko finantza diru sarreren edo barne produktu gordinaren artean.
Finantzaketarako beharrizana / gaitasuna 111.245.880,94 €
2021eko Arabako BPGd aurrerapena 22/03/4an (erreferentzia urtea: 2015) 12.215.062.000,00 €
PROPORTZIOA: FINANTZAKETARAKO BEHARRIZANA / GAITASUNA ETA ARABAKO BPGd (2021.urtea) 0,91%
Kobrantzarako batez besteko epea
A - KOBRATZEKE DAGOENA GUZTIRA 80.170.796,78 €
B - AITORTUTAKO ESKUBIDEAK GUZTIRA 2.844.952.154,19 €
KOBRATZEKO ALDIA BATEZ BESTE ( A * 365 / B) (2021.urtea) 10,29
Hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epea
HORNITZAILEEI EGINDAKO ORDAINKETA OROKORREN BATEZ BESTEKO ALDIARI BURUZKO DATUA, HILEAN (2023ko urtarrila) 25,25
Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa) dela-eta itzuli beharrekoa (hileroko itzulketen erregistroa) itzultzeko urteko batez besteko epea.
2022ko lehen seihilekoa 45,84 egun
2021 46,33 egun
2020 33,92 egun
2019 33,33 egun