Finantza eta aurrekontu adierazleak

AFAk urtero-urtero hainbat finantza eta aurrekontu adierazle argitaratzen ditu, gizarteak erakundearen kaudimena egiaztatzeko aukera izan dezan.

Superabita biztanleko

(2022.urtea)

Aurrekontu emaitza doitua / Biztanle kopurua

232.198.497,91 € / 330.692 biztanle =702,16 €

Autonomia fiskala

(2022.urtea)

Zerga sarreren eskubide onartu garbiak / onartutako eskubide garbiak guztira

2.742.790.215,41 € / 2.904.401.674,12 € €= 0,94€

Proportzioa, Foru Aldundiaren finantzaketarako beharrizanaren/gaitasunaren (kontabilitate nazionalaren arabera) eta Arabako Lurralde Historikoko finantza diru sarreren edo barne produktu gordinaren artean.
Finantzaketarako beharrizana / gaitasuna 39.939.724,34€
2022ko Arabako BPGd aurrerapena 2023/06/2an (erreferentzia urtea: 2015) 13.388.646,00 mila €
PROPORTZIOA: FINANTZAKETARAKO BEHARRIZANA / GAITASUNA ETA ARABAKO BPGd (2022.urtea) 0,30%
Kobrantzarako batez besteko epea
A - KOBRATZEKE DAGOENA GUZTIRA 59.223.695,63 €
B - AITORTUTAKO ESKUBIDEAK GUZTIRA 2.904.401.674,12 €
KOBRATZEKO ALDIA BATEZ BESTE ( A * 365 / B) (2022.urtea) 7,44 egun
Hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epea
HORNITZAILEEI EGINDAKO ORDAINKETA OROKORREN BATEZ BESTEKOA (2023ko abendua) 17,59 egun
Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa) dela-eta itzuli beharrekoa (hileroko itzulketen erregistroa) itzultzeko urteko batez besteko epea.
BEZ-A ITZULTZEKO URTEKO BATEZ BESTEKO EPEA (2023ko lehen seihilekoa) 40,16 egun