Finantza eta aurrekontu adierazleak

AFAk urtero-urtero hainbat finantza eta aurrekontu adierazle argitaratzen ditu, gizarteak erakundearen kaudimena egiaztatzeko aukera izan dezan.

Superabita biztanleko

(2023.urtea)

Aurrekontu emaitza doitua / Biztanle kopurua

163.841.176,91 € /338.855 biztanle =483,51 €

Autonomia fiskala

(2023.urtea)

Zerga sarreren eskubide onartu garbiak / onartutako eskubide garbiak guztira

2.890.731.107,31 € / 3.027.169.285,86 € = 0,95

Proportzioa, Foru Aldundiaren finantzaketarako beharrizanaren/gaitasunaren (kontabilitate nazionalaren arabera) eta Arabako Lurralde Historikoko finantza diru sarreren edo barne produktu gordinaren artean.
Finantzaketarako beharrizana / gaitasuna 70.632.109,92 €
2023ko Arabako BPGd aurrerapena 2024/06/7an (erreferentzia urtea: 2015) 14.099.834,00 mila €
Proportzioa: Finantzaketarako beharrizana/Gaitasuna eta Arabako BPGd (2023.urtea) % 0,50a
Kobrantzarako batez besteko epea
A - KOBRATZEKE DAGOENA GUZTIRA 91.089.231,64 €
B - AITORTUTAKO ESKUBIDEAK GUZTIRA 3.027.169.285,86 €
KOBRATZEKO ALDIA BATEZ BESTE ( A * 365 / B) (2023.urtea) 10,98 egun
Hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epea
HORNITZAILEEI EGINDAKO ORDAINKETA OROKORREN BATEZ BESTEKOA (2024ko apirila) 14,56 egun
Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa) dela-eta itzuli beharrekoa (hileroko itzulketen erregistroa) itzultzeko urteko batez besteko epea.
BEZ-a ITZULTZEKO URTEKO BATEZ BESTEKO EPEA (2023. urtea ) 40,58 egun