Adierazle orokorrak

AFAk urtero-urtero hainbat finantza eta aurrekontu adierazle argitaratzen ditu, gizarteak erakundearen kaudimena egiaztatzeko aukera izan dezan.

Superabita biztanleko

Aurrekontu emaitza doitua / Biztanle kopurua

111.353.976,08 € / 328.868 biztanle  =338,60 €

Autonomia fiskala

Zerga sarreren eskubide onartu garbiak / onartutako eskubide garbiak guztira

2.419.381.336,95 € / 2.570.051.419,50 € = 0,94 €

Proportzioa, Foru Aldundiaren finantzaketarako beharrizanaren/gaitasunaren (kontabilitate nazionalaren arabera) eta Arabako Lurralde Historikoko finantza diru sarreren edo barne produktu gordinaren artean.
Finantzaketarako beharrizana / gaitasuna 44.672.224,81 €
2018ko Arabako BPGd aurrerapena 19/03/18an (erreferentzia urtea: 2015) 12.393.839,00 €
PROPORTZIOA: FINANTZAKETARAKO BEHARRIZANA / GAITASUNA ETA ARABAKO BPGd 0,36%
Kobrantzarako batez besteko epea
A - KOBRATZEKE DAGOENA GUZTIRA 60.660.636,81 €
B - AITORTUTAKO ESKUBIDEAK GUZTIRA 2.570.051.419,50 €
KOBRATZEKO ALDIA BATEZ BESTE ( A * 365 / B) 8,62
Hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epea
Hornitzaileei egiten zaizkien ordainketa orokorren batez besteko aldiari buruzko datua, hilean
Hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epea 19,47
Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa) dela-eta itzuli beharrekoa (hileroko itzulketen erregistroa) itzultzeko urteko batez besteko epea.
2019ko lehen seihilekoa 34,50 egun
2018ko bigarren seihilekoa 36,00 egun
2018ko lehen seihilekoa 34,66 egun
2017ko bigarren seihilekoa 31,33 egun

Gomendatutako irakurketa

 

Zerbitzu publikoen betetze eta kalitate maila baloratzeko informazio estatistikoa:

  • EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKA: 44-91 orr.
  • OGASUNA: 92-150 orr.
  • ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOA: 151-201 orr.
  • NEKAZARITZA: 202-272 orr.
  • BIDE AZPIEGITUREN ETA MUGIKORTASUNA: 273-282 orr.
  • INGURUMEN ETA HIRIGINTZA: 283-313 orr.
  • EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA: 314-382 orr.
  • GIZARTE ZERBITZUAK: 383-384 orr.