Adierazle orokorrak

AFAk urtero-urtero hainbat finantza eta aurrekontu adierazle argitaratzen ditu, gizarteak erakundearen kaudimena egiaztatzeko aukera izan dezan.

Superabita biztanleko

Aurrekontu emaitza doitua / Biztanle kopurua

87.924.265,67 € / 326.574 biztanle  =269,23 €

Autonomia fiskala

Zerga sarreren eskubide onartu garbiak / onartutako eskubide garbiak guztira

2.329.072.914,05 € / 2.524.944.578,62 € = 0,92 €

Proportzioa, Foru Aldundiaren finantzaketarako beharrizanaren/gaitasunaren (kontabilitate nazionalaren arabera) eta Arabako Lurralde Historikoko finantza diru sarreren edo barne produktu gordinaren artean.
Finantzaketarako beharrizana / gaitasuna 19.654.469,53 €
2016ko Arabako BPGd aurrerapena (erreferentzia urtea: 2010) 12.008.563,00 €
PROPORTZIOA: FINANTZAKETARAKO BEHARRIZANA / GAITASUNA ETA ARABAKO BPGd 0,16%
Kobrantzarako batez besteko epea
A - KOBRATZEKE DAGOENA GUZTIRA 79.127.168,48 €
B - AITORTUTAKO ESKUBIDEAK GUZTIRA 2.524.944.578,62 €
KOBRATZEKO ALDIA BATEZ BESTE ( A * 365 / B) 11,4
Hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epea
Hornitzaileei egiten zaizkien ordainketa orokorren batez besteko aldiari buruzko datua, hilean
Hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epea 17,35
Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa) dela-eta itzuli beharrekoa (hileroko itzulketen erregistroa) itzultzeko urteko batez besteko epea.
2016ko lehen seihilekoa 69,75 egun
2016ko bigarren seihilekoa 59,63 egun
2017ko lehen seihilekoa 38,88 egun

Gomendatutako irakurketa

 

Zerbitzu publikoen betetze eta kalitate maila baloratzeko informazio estatistikoa:

  • EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKA: 43-81 orr.
  • OGASUNA: 82-134 orr.
  • ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOA: 135-184 orr.
  • NEKAZARITZA: 185-250 orr.
  • BIDE AZPIEGITUREN ETA MUGIKORTASUNA: 251-259 orr.
  • INGURUMEN ETA HIRIGINTZA: 260-289 orr.
  • EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA: 290-357 orr.