Finantza eta aurrekontu adierazleak

AFAk urtero-urtero hainbat finantza eta aurrekontu adierazle argitaratzen ditu, gizarteak erakundearen kaudimena egiaztatzeko aukera izan dezan.

Superabita biztanleko

(2020.urtea)

Aurrekontu emaitza doitua / Biztanle kopurua

79.240.448,77 € / 333.940 biztanle  =237,29 €

Autonomia fiskala

(2020.urtea)

Zerga sarreren eskubide onartu garbiak / onartutako eskubide garbiak guztira

2.212.184.638,44 € / 2.391.834.417,38 €= 0,92 €

Proportzioa, Foru Aldundiaren finantzaketarako beharrizanaren/gaitasunaren (kontabilitate nazionalaren arabera) eta Arabako Lurralde Historikoko finantza diru sarreren edo barne produktu gordinaren artean.
Finantzaketarako beharrizana / gaitasuna 4.426.840,24 €
2020ko Arabako BPGd aurrerapena 20/03/5ean (erreferentzia urtea: 2015) 11.383.421,00 €
PROPORTZIOA: FINANTZAKETARAKO BEHARRIZANA / GAITASUNA ETA ARABAKO BPGd (2020.urtea) 0,04%
Kobrantzarako batez besteko epea
A - KOBRATZEKE DAGOENA GUZTIRA 49.513.668,75 €
B - AITORTUTAKO ESKUBIDEAK GUZTIRA 2.391.834.417,38 €
KOBRATZEKO ALDIA BATEZ BESTE ( A * 365 / B) (2020.urtea) 7,56
Hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epea
Hornitzaileei egiten zaizkien ordainketa orokorren batez besteko aldiari buruzko datua, hilean
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea (2021eko iraila) 18,30
Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa) dela-eta itzuli beharrekoa (hileroko itzulketen erregistroa) itzultzeko urteko batez besteko epea.
2020ko lehen seihilekoa 35,00 egun
2019 33,33 egun
2018 35,33 egun

Gomendatutako irakurketa

 

2020eko aurrekontuaren likidazioa dokumentuan (PDF), zerbitzuen informazio estatistiko zehatza jasotzen da, besteak beste, hauek:

  • DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA: 13-50 orr.
  • LURRALDE OREKAREN SAILA: 51-76 orr.
  • EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKAREN SAILA: 77-109 orr.
  • OGASUNA, FINANTZA ETA AURREKONTUEN SAILA: 111-179 orr.
  • ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA: 181-236 orr.
  • NEKAZARITZAREN SAILA: 237-321 orr.
  • BIDE AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNAREN SAILA: 323-339 orr.
  • INGURUMENA ETA HIRIGINTZAREN SAILA: 341-376 orr.
  • KULTURA ETA KIROLAREN SAILA: 377-465 orr.
  • GIZARTE POLITIKEN SAILA: 467-473 orr.