Sarrerak eta gastuak

Zerga sarrerak biztanleko (2021eko ekitaldiko likidazioa)
Zerga itunduen kobrantzak guztira 2.486.960.860,49 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 333.626
ZERGA BIDEZKO SARRERAK BIZTANLEKO 7.454,34 €
Gastua biztanleko (2021eko ekitaldiko likidazioa)
"O" fasea guztira 2.700.081.346,12 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 333.626
GASTUA BIZTANLEKO 8.093,14 €
Inbertsioa biztanleko (2021eko ekitaldiko likidazioa)
INBERTSIOAK GUZTIRA 82.809.517,35 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 333.626
INBERTSIOA BIZTANLEKO 248,21 €