Sarrerak eta gastuak

Zerga sarrerak biztanleko
Zerga itunduen kobrantzak guztira 2.404.083.497,62 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 328.868
ZERGA BIDEZKO SARRERAK BIZTANLEKO 7.310,18 €
Gastua biztanleko
"O" fasea guztira 2.540.459.568,82 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 328.868
GASTUA BIZTANLEKO 7.724,86 €
Inbertsioa biztanleko
INBERTSIOAK GUZTIRA 78.841.540,46 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 328.868
INBERTSIOA BIZTANLEKO 239,74 €