Sarrerak eta gastuak

Zerga sarrerak biztanleko (2020ko ekitaldiko likidazioa)
Zerga itunduen kobrantzak guztira 2.192.316.417,34 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 333.940
ZERGA BIDEZKO SARRERAK BIZTANLEKO 6.565,00 €
Gastua biztanleko (2020ko ekitaldiko likidazioa)
"O" fasea guztira 2.384.185.993,24 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 333.940
GASTUA BIZTANLEKO 7.139,56 €
Inbertsioa biztanleko (2020ko ekitaldiko likidazioa)
INBERTSIOAK GUZTIRA 72.419.653,58 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 333.940
INBERTSIOA BIZTANLEKO 216,86 €