Sarrerak eta gastuak

Zerga sarrerak biztanleko
Zerga itunduen kobrantzak guztira 2.450.341.898,11 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 331.549
ZERGA BIDEZKO SARRERAK BIZTANLEKO 7.390,59 € €
Gastua biztanleko
"O" fasea guztira 2.634.364.372,06 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 331.549
GASTUA BIZTANLEKO 7.945,63 €
Inbertsioa biztanleko
INBERTSIOAK GUZTIRA 97.098.332,14 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 331.549
INBERTSIOA BIZTANLEKO 292,86 €