Sarrerak eta gastuak

Zerga sarrerak biztanleko
Zerga itunduen kobrantzak guztira 2.303.219.938,88 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 326.574
ZERGA BIDEZKO SARRERAK BIZTANLEKO 7.052,67 €
Gastua biztanleko
"O" fasea guztira 2.521.570.989,28 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 326.574
GASTUA BIZTANLEKO 7.721,29 €
Inbertsioa biztanleko
INBERTSIOAK GUZTIRA 90.285.808,28 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 326.574
INBERTSIOA BIZTANLEKO 276,46 €