Ingurumen ebaluazioa 

 

Ingurumen ebaluazioa administrazio prozedura bat da, aztertzen dituena plan, programa eta proiektuek ingurumenean eragin ditzaketen ondorio adierazgarriak.

Ingurumen ebaluazioaren barruan:

Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa. Planak eta Programak. Ohiko Prozedura. (PLO)

1.- Jasotako hasierako agiri estrategikoa. Kontsultetarako aldia.

1.1.- Jasotako hasierako agiri estrategikoa.

1.2.- Jasotako Planaren Zirriborroa.

1.3.- Kontsultetarako aldia. Jasotako alegazioak.

2.- Emandako Ingurumen Azterketa Estrategikoaren irismena. Informazio Publikoaren Aldia.

2.1.- Emandako Ingurumen Azterketa Estrategikoaren irismena.

2.2.- Jasotako Ingurumen Azterketa Estrategikoa.

2.3.- Informazioa Publikoaren Aldia. Jasotako alegazioak.

3.- Emandako Ingurumen Adierazpen Estrategikoa (IAE).

3.1.- IAEren inkorporazioa Planaren edukiari.

Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa. Planak eta Programak. Prozedura sinplifikatua. (PLS)

1.- Jasotako ingurumen agiri estrategikoa. Kontsultetarako Aldia. 

1.1.- Jasotako ingurumen agiri estrategikoa.

1.2.- Jasotako Planaren Zirriborroa.

1.3.- Kontsultetarako Aldia. Jasotako alegazioak.

2.- Emandako Ingurumen Txosten Estrategikoa (ITE). 

Ingurumen Eraginaren Ebaluazioa. Proiektuak. Ohiko Prozedura (PRO)

1.- Aurretiazko Fasea. Ingurumen Organoari kontsulta. (Ez da nahitaezkoa)

1.1.- Hasierako Dokumentua jasota.

1.2.- Jasotako Proiektuaren Zirriborroa.

1.3.- Kontsultetarako Aldia. Jasotako alegazioak.

1.4.- Emandako Irismen Agiria.

2.- Eraginaren ebaluazioaren ohiko prozedura. Informazio Publikoaren Aldia.

2.1.- Jasotako Ingurumen Inpaktuari buruzko Azterketa.

2.2.- Jasotako Proiektua.

2.3.- Informazio Publikoaren Aldia. Jasotako alegazioak.

3.- Emandako Ingurumen Eraginaren Adierazpena (IEA).

Ingurumen Eraginaren Ebaluazioa. Proiektuak. Prozedura sinplifikatua (PRS)

1.- Jasotako ingurumen agiria. Kontsulta fasea.

1.1.- Jasotako ingurumen agiria.

1.2.- Jasotako Proiektuaren Zirriborroa.

1.3.- Kontsultetarako Aldia. Jasotako alegazioak.

 2.- Emandako Ingurumen Eraginaren Txostena (IET).

Ikusi ingurumen ebaluazioak

Bai ingurumen ebaluazio estrategikoan (IEE) bai ingurumen eraginaren ebaluazioan (IEEb), bi prozedura daude: “ohikoa” eta “sinplifikatua”.

Ingurumen ebaluazioaren prozedura horien helburua da balioestea, ekiditea eta, hala badagokio, zuzentzea planak, programak eta proiektuak egiteagatik ingurumenean eragin ahal diren ondorioak.

 

Arau esparrua

  • 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen ebaluazioarena. 
  • Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legea.
  • 211/2012 Dekretua,urriaren 16koa, arautzen duena planen eta programen ingurumen ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura (indarrean, 21/2013 Legearen kontrakoa ez den guztian).
  • 46/2020 Dekretua, martxoaren 24koa, lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituena.

Planen, programen eta proiektuen ingurumen ebaluazioak onartzeko eskumen substantiboa Arabako Foru Aldundiarena denean, organo eskuduna foru aldundiaren ingurumen organoa izango da (10/2021 Legearen 62. artikulua).