Arabako Foru Aldundiko goi kargudunak

Goi kargudunak dira: Foru Gobernu Kontseiluko kideak,  Foru Aldundiko zuzendariak eta Sozietate Publikoetako eta Foru Erakunde Autonomiadunen zuzendaritza-gerentzia. Foru Gobernu Kontseiluko kide guztiek, goi kargudun guztiek eta behin-behineko langile guztiek arduraldi esklusiboko araubidea dute.

 
  • Kargua uzteagatik ordaindutako kalte-ordainak: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 eta 2017ko ekitaldietan, Arabako Foru Aldundiak ez du inolako kalte-ordainik ordaindu.

  • Foru Gobernu Kontseiluko kideek eta goi kargudunek osoko bilkuretan eta batzordeetan parte-hartzeagatik sortutako zenbatekoak eta dietengatiko zenbatekoak: Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzionamendu eta lege erregimenari buruzko Foru Arauak ez ditu kide horientzako osoko bilkurak eta batzordeak jasotzen.

  • Menpeko erakundeetako partaidetutako erakundeetako arduradun gorenek osoko bilkuretan eta batzordeetan parte-hartzeagatik sortutako zenbatekoak eta dietengatiko zenbatekoak: Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzionamendu eta lege erregimenari buruzko Foru Arauak ez ditu kide horientzako osoko bilkurak eta batzordeak jasotzen.