Abalak

Azken eguneraketa: 2024ko apririla

Arabako Foru Aldundiak abalatu ahal ditu finantza erakundeek erakunde eta enpresa publikoei eman dizkieten kreditu eragiketak.

Arabako Foru Aldundiaren kontura aurkeztutako abalek haren alde sortuko dute Arabako Foru Gobernu Kontseiluak eragiketa bakoitzerako zehazten duen komisioa.