Abalak

Foru Aldundiak badezake legean arauz ezarritako oinatz entitateek erakunde eta Herri-Enpresei emandako kreditu eragiketen kaudimena jartzea.

Foru Aldundiaren kontura jarritako kaudimenek, eragiketa bakoitzerako Foru Gobernu Kontseiluak, Herri-Ogasun, Finantza eta Aurrekontuetako Diputatuak proposatuta, jarritako batzordea jasotzeko eskubidea ekarriko diote Aldundiari.

 

Arabako Foru Aldundiak emandako abalak.