Abalak

Azken eguneraketa: 2022ko martxoa

Arabako Foru Aldundiak abalatu ahalko ditu legez ezarritako finantza erakundeek erakunde eta enpresa publikoei emango dizkieten kreditu eragiketak.

Arabako Foru Aldundiaren kontura aurkeztutako abalek haren alde sortuko dute Arabako Foru Gobernu Kontseiluak eragiketa bakoitzerako zehazten duen komisioa.