Urteko kontuak

Ondoko esteketatik, Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren kontu orokorrak kontsultatu ahal izango dituzu. Foru sektore publikoak urtero-urtero prestatzen du Kontu Orokorra eta, bertan, dena delako aurrekontuan egindako aurrekontu, ondare eta altxortegiko eragiketa guztiak agertzen dira. Ondoko agiriek osatzen dute kontua: