Aldez aurreko kontsulta publikoa

Aldez aurreko kontsulta publikoaren izapidearen helburua honako hau da: herritarren, erakundeen eta elkarteen iritzia jasotzea arau proiektu bat egin aurretik. Maiatzaren 23ko Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2023 Foru Dekretuaren 9. artikuluan dago aurreikusita.

Kasu batzuetan ez dago aldez aurreko kontsulta publikoaren izapiderik (ikus 6/2023 Foru Dekretuaren 10. artikuluko salbuespenak).

Gutxienez hamabost eguneko epean, ekarpenak bidal ditzakezue izapide bakoitzerako argitaratzen den dokumentura. Dokumentu horretan honako hauek azaltzen dira:

  1. Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  2. Onarpenaren premia eta egokitasuna.
  3. Arauaren helburuak.
  4. Ordezko konponbideak (araugintzazkoak zein araugintzaz bestekoak).

Ekarpenak bidali

Irekitako kontsultak

Gaur egun, ez dago kontsultarik irekita

Itxitako kontsultak