Aldez aurreko kontsulta publikoa

Aldez aurreko kontsulta publikoaren izapidearen helburua honako hau da: herritarren, erakundeen eta elkarteen iritzia jasotzea arau proiektu bat egin aurretik. Maiatzaren 23ko Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2023 Foru Dekretuaren 9. artikuluan dago aurreikusita.

Kasu batzuetan ez dago aldez aurreko kontsulta publikoaren izapiderik (ikus 6/2023 Foru Dekretuaren 10. artikuluko salbuespenak).

Ekarpenak egiteko epea ezin izango da 10 egun baliodunetik beherakoa izan. Ekarpenak bidal ditzakezue izapide bakoitzerako argitaratzen den dokumentura. Dokumentu horretan honako hauek azaltzen dira:

  1. Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  2. Onesteko beharra eta egokitasuna.
  3. Arauaren helburuak.
  4. Beste aukera arautzaile eta ez arautzaile batzuk.
  5. Arauaren xede den publiko objektiboa

Ekarpenak bidali

Irekitako kontsultak

Gaur egun, ez dago kontsultarik irekita

Itxitako kontsultak