Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak

Arabako Foru Aldundiak, aurkeztutako administrazioarekiko auzi-erekurtsoen urteroko txostena argitaratuko du.

Diputatu Nagusiaren Sailari esleitzen zaizkio lege aholkularitza eta letratu defentsa eginkizunak. Eginkizun horiek edozein jurisdikzio organoren aurrean eta Arbitraje Batzordearen aurrean garatzen dira, eta  Lege Aholkularitza Zerbitzuari  egozten zaizkio. Halaber, arlo jakin batzuetan, eginkizun horiek beste sail batzuetako lege aholkularitzei esleituta daude.

Urtero argitaratuko den memoria honetan, aurkeztu diren eta izapidetzen ari diren errekurtso judizialei buruzko informazioa ematen da.