Bitarteko propioei emandako mandatuak

Arabako Foru Aldundiak zuzenean kudeatzen ditu zerbitzu publikoak Arabako foru sektore publikoko erakundeen bitartez, haien esku uzten baitira foru agindu eta erabakien bidez.

Ikusi 32.artikulua, 9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena