Lantzen ari den araudia

Arabako Foru Aldundiaren lege eta arau jarduera eta lantzen ari diren araudiak kontsultatu ahalko dituzu: foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuen proiektuak eta zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak, eta horiek guztiak sortzeko egiten diren espedienteetako memoriak eta txostenak.

Araugintzako foru dekretuen proiektuak entzunaldiaren edo jendaurreko informazioaren izapidea egiten denean argitaratuko dira edo, entzunaldia egiten ez bada, Arabako Foru Administrazioaren Aholku Batzordeari irizpena eskatzen zaionean argitaratuko dira.

Foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuak eta zerga premiazko dekretu arauemaileak

 


Foru Arau proiektua, zeinaren bidez berresten baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin, Nafarroako Zerga Ogasunarekin eta Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiekin egindako hitzarmena proiektu bat garatzeko, non aztertu eta ezarriko baitira fakturatzeko eta kobratzeko sistemen kontrolerako tresnak (TICKET-BAI proiektua); eta hura Batzar Nagusietara bidaltzeari, arauz izapidetu dadin.

Arabako Errepideen Plan Integrala 2016-2027 aldirako behin betiko onestearen Foru Arau Proiektua Foru Arau proiektua

Foru Arau proiektua, Arabako Lurralde Historikoko 2019ko ekitaldirako aurrekontua gauzatzekoa

 

Aholku Batzordearen irizpenaren menpean daueden araugintzako foru dekretuen proiektuak

 


Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko araudioa aldatzeko Foru Dekretuaren proiektuari buruzkoa

Arabako Lurralde Historikoan ehiza gauzatzeko baldintza orokorrak, zenbait espezieentzako baldintza zehatzak eta 2018-2019 ehiza sasoirako nahiz orkatzarentzat 2019-2020 ehiza sasoirako baliodun epeak onartzen dituen Foru Aginduaren proiektua

Zenbait arauzko xedapen aldatu eta Ondarearen gaineko Zergaren eta Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergaren alderdi zehatz batzuk arautu dituen Foru Dekretuaren proiektua, haien edukia egokitzeko Arabako Zerga Sistema Euskal Zuzenbide Zibilera egokitzeko Foru Araura

Lehenagoko irizpenak

Araugintzako foru dekretuen proiektuak jendaurreko izapidearen eraginpean daudenean