Lantzen ari den araudia

Arabako Foru Aldundiaren lege eta arau jarduera eta lantzen ari diren araudiak kontsultatu ahalko dituzu: foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuen proiektuak eta zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak, eta horiek guztiak sortzeko egiten diren espedienteetako memoriak eta txostenak.

Araugintzako foru dekretuen proiektuak entzunaldiaren edo jendaurreko informazioaren izapidea egiten denean argitaratuko dira edo, entzunaldia egiten ez bada, Arabako Foru Administrazioaren Aholku Batzordeari irizpena eskatzen zaionean argitaratuko dira.

Foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuak eta zerga premiazko dekretu arauemaileak

 


Arabako Hiri Hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2017-2030 Plana arautzeko Foru Arauaren Proiektua

Foru Arau Proiektua, Arabako Lurralde Historikoaren 2017ko ekitaldiko Kontu Orokorra onartzen duena

 

Aholku Batzordearen irizpenaren menpean daueden araugintzako foru dekretuen  proiektuak

 


Balio Erantsiaren gaineko Zergan informazioa berehala ematea ezartzeko zenbait zerga arautegi aldatzeko Foru Dekretuaren Proiektua

Egoera meteorologiko jakinengatik kalte hartutako nekazariei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 2017ko bigarren seihilekoko ordainketa zatikatua kentzen dien Foru Dekretuaren Proiektua

Apirilaren 13ko 15/2010 Foru Dekretua aldatzeko Foru Dekretuaren proiektua, Arabako Foru Ogasunean zerga arloko zenbait izapide eta jardun egiteko borondatezko ordezkaritza arautu eta Borondatezko Ordezkarien Erregistroa eratzen duena

Arabako Lurralde Historikoko herritarrek eta interes jakin batzuk ordezkatzen dituzten taldeek parte hartzeko eta lankide izateko erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzeko Foru Dekretuaren proiektua

2018/2019 denboraldirako Arabako Lurralde Historikoan ibaietako arrantzaren aprobetxamendua arautzen duen araudia aldatzeko Foru Aginduaren proiektua, otsailaren 1eko 43/2017 Foru Aginduaren bidez onartutakoa

Administrazio kontratu txikiei dagozkien gastuak baimentzeko eta xedatzeko administrazio prozedura onartzeko Foru Dekretuaren proiektua

Arabako Lurralde Historikoko mota guztietako landa lurretan nekazaritzako hondakinak erretzeari buruzko araudia onartzeko Foru Aginduaren proiektua

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araudia aldatzeko Foru Dekretuaren proiektua, 124/1993 Foru Dekretu bidez onartu zena, apirilaren 27koa, eta 18/2013 Foru Dekretuari buruzkoa, maiatzaren 28koa, fakturazioko betebeharren arautegia onartzen duena.

Arabako Lurralde Historikoan ehiza gauzatzeko baldintza orokorrak, zenbait espezieentzako baldintza zehatzak eta 2018-2019 ehiza sasoirako nahiz orkatzarentzat 2019-2020 ehiza sasoirako baliodun epeak onartzen dituen Foru Aginduaren proiektua

Zenbait arauzko xedapen aldatu eta Ondarearen gaineko Zergaren eta Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergaren alderdi zehatz batzuk arautu dituen Foru Dekretuaren proiektua, haien edukia egokitzeko Arabako Zerga Sistema Euskal Zuzenbide Zibilera egokitzeko Foru Araura

Araugintzako foru dekretuen proiektuak jendaurreko izapidearen eraginpean daudenean