Lantzen ari den araudia

Arabako Foru Aldundiko sailek dute xedapen orokorrak egiteko ekimena, eta xedapen horiek, gaia edozein dutela ere, ordenamendu juridikoa berritzen duten arau juridikoak jasotzen dituzte, eta foru arau, araugintzako foru dekretu, foru dekretu edo foru agindu eran gauzatzen dira.

Araugintzako xedapenaren aurreproiektua edo proiektua egin baino lehen, sail eskudunak kontsulta publikoa egiten du herritarren eta ordezkari gehien dituzten erakundeen iritzia jasotzeko.

Foru arauen aurreproiektuak eta xedapen orokorren proiektuak, pertsonen eskubide eta interes legitimoak ukitzen badituzte, argitara ematen dira Araba Irekian, entzunaldiaren izapidea egiteko. Hartara, arauaren xedearen eraginpeko herritar eta erakundeek egokitzat jotzen dituzten ekarpen guztiak egin ahal izango dituzte.

Halaber, zuzenean iritzia eskatu ahalko zaie araugintzako xedapenaren ondorioz eskubideak eta interes legitimoak eraginda dauzkaten pertsonak ordezkatzen dituzten erakunde edo elkarteei, hargatik eragotzi gabe haiek erabili ahal izatea aurreko apartatuan aipatutako entzunaldiaren eta jendaurreko informazioaren izapidean parte hartzeko duten eskubidea.