Itundutako zergak direla-eta bildutakoa

Arabako Foru Aldundiak itundutako zergak direla-eta bildutakoari buruz egindako hileko txostenak. 

Ekonomia itunari jarraituz, lurralde historikoetako zerga sistema osatzen duten zergei buruz, ordainaraztea, kudeaketa, kitapena, ikuskaritza, berraztertzea eta zerga horiek biltzea dagozkien foru aldundiek dute ardura.