Kudeaketa mandatuak

Arabako Foru Aldundiak jarduera materialak, teknikoak edo bere ardurapeko zerbitzuak gauzatzeko mandatua egin ahal die aldundiaren menpeko edo beste administrazio batzuen menpeko organo edo erakunde publikoei, eraginkortasun irizpideei jarraiki edo aldundiak jarduera horiek gauzatzeko baliabide teknikorik ez daukanean.

Kudeaketa mandatu guztiak erregistratu eta argitara eman behar dira, herritarren honako alderdi hauen guztien berri izan dezaten: mandatuaren xedea, aurrekontua, iraupena, betebehar ekonomikoak eta mandatuari lotuta egiten diren kontratazioak, pertsona edo erakunde esleipendunak, zenbatekoa eta esleitzeko prozedura adierazita.