Kudeaketa esleipenak

Arabako Foru Aldundiak bere eskumeneko jarduera materialak edo teknikoak beste organo edo zuzenbide publikoko entitateei utz diezazkieke (foru sektore publikoaren barruan edo kanpoan), eraginkortasun arrazoiengatik edo jarduera horiek egiteko baliabide tekniko egokirik ez dagoenean (40 /2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena, 11. artikulua).

Kudeaketa esleipenak hitzarmen bidez gauzatzen dira eta erregistratu behar dira. Kudeaketa esleipenei buruzko informazioa argitaratu behar da, gardentasunari, herritarren parte hartzeari eta gobernu onari buruzko otsailaren 8ko 1/2017 Foru Arauaren 25.2.b. artikulua betez.