Patrimonio

Arabako Foru Aldundiak jabetzako ondasun higiezinen eta eskubide erreala daukan ondasun higiezinen zerrenda argitaratzen du, honako hau adierazita: bakoitzari ezarritako erabilera edo zerbitzua, bakoitza atxikita dagoen saila edo erakundea.

Foru parke mugikorra osatzen duten ibilgailuei buruzko egungo informazioa ere hemen argitaratzen dugu.