Ondarea

Relación de bienes inmuebles de DFA

Ondarearen Kontu Orokorrean, ekitaldian zehar izandako mugimenduak eta abenduaren 31n Arabako Foru Aldundiaren eta haren erakunde autonomoen ibilgetuaren aktiboen egoera jasotzen dira.

Foru Aldundiak jabetzako ondasun higiezinen eta eskubide erreala daukan ondasun higiezinen zerrenda argitaratzen du, honako hau adierazita: bakoitzari ezarritako erabilera edo zerbitzua, bakoitza atxikita dagoen saila edo erakundea.

Foru parke mugikorra osatzen duten ibilgailuei buruzko egungo informazioa ere hemen argitaratzen dugu.