Erreklamazioa, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea guztiz edo partzialki ukatzeagatik

Nola jarri dezaket erreklamazioa?

Informazio publikoa eskatu baduzu eta ez bazaude ados Arabako Foru Aldundiak emandako erantzunarekin legez ezarritako gehieneko epearen barruan, erreklamazioa jarri ahal izango duzu Gardentasunaren Foru Kontseiluan.

Bi aukera dituzu:

  • A. Zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa jartzea Gasteizko administrazioarekiko auzien epaitegietan, bi hilabeteko epean. Edo aurretik:
  • B. Erreklamazio bat jartzea Gardentasunaren Foru Kontseiluan, hilabeteko epean idatzizko erantzuna jaso baduzu, eta hiru hilabeteko epean erantzunik jaso ez baduzu.

Foru Aldundiak hiru hilabeteko epea du erreklamazioari erantzuteko. Epe horretan ebazpenik jakinarazten ez bazaizu, zure erreklamazioa ezetsitzat joko da. Kasu horretan, A aukerako administrazioarekiko auzi errekurtsoa ere jar dezakezu.

Aurrez aurreko eskaera

Erreklamazioa ahoz edo idatziz aurkez dezakezu.

Non?: Erregistro Orokorreko bulegoak
Probintzia plaza, 5 01001 Gasteiz /  * Beste aukera batzuk

Telefonoa: 945 181 807

Deskargatu eredua PDF formatuan

Erreklamazio telematikoa

Egoitza elektronikoaren bidez ere egin dezakezu erreklamazioa. Gogoratu beharrezkoa dela egoitzan autentifikatzea.

Hasi erreklamazioa egoitza elektronikoan