Aurrekontu egonkortasunaren helburuen betetze maila

Urtero-urtero, honako agiri hauek argitaratzen dira: aurrekontu egonkortasunaren helburuen betetze mailari buruzko txostena eta Gastu-erregela.