2023-2027 aldirako Gobernu Plana

Zer da gobernu plana?

Legegintzaldi bakoitzean Arabako Foru Aldundiaren gobernu plana onartzen da. Gobernu plana zehazten duen dokumentuan honako hauek identifikatzen dira: lortu nahi diren helburu estrategikoak, jarduera eta ekintza esanguratsuak, horiek lortzeko bitartekoak eta epeak, bai eta horiek gauzatzeko ardura duten organoak ere.

2023 2027 aldirako Gobernu Plan honek, beraz, hurbiltasunetik eta benetako ezagutzatik, gure herriak eta gure Lurraldeak dituen arazo eta erronka nagusiei aurre egitea du helburu

Gobernu planaren egitura Arabaren etorkizuneko ikuspegia hedatzen duten 5 ardatz nagusitan egituratzen da:

Ardatz estrategiko bakoitza ondoz ondoko hedapena duten bi azpimailatan egituratzen da: