Arabako Foru Aldundiak emandako abalak. Foru Aldundiak badezake legean arauz ezarritako oinatz entitateek erakunde eta Herri-Enpresei emandako kreditu eragiketen kaudimena jartzea. Foru Aldundiaren kontura jarritako kaudimenek, eragiketa bakoitzerako Foru Gobernu Kontseiluak, Herri-Ogasun, Finantza eta Aurrekontuetako Diputatuak proposatuta, jarritako batzordea jasotzeko eskubidea ekarriko diote Aldundiari.


Aldatze data 2020/04/16

Sortze data 2018/01/10

Gaia Ekonomia, finantza, aurrekontu eta estatistikari buruzko informazioa