Atzealdea Zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak (2023-2027 legealdia)

Informazio juridikoa

Arabako Foru Aldundiak 2023-2027 legealdian onartutako zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak

1/2024 Zerga premiazko araugintzako dekretua, otsailaren 20koa. Onespena ematea Arabako zerga araudira egokitzeari Balio Erantsiaren gaineko Zergan, Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezian eta Energia Elektrikoaren Ekoizpen Balioaren gaineko Zergan egindako zenbait aldaketa, baita Kontseiluaren 2016ko uztailaren 12ko 2016/1164 (EB) Zuzentarauaren transposizioa osatzeko xedez egindakoak ere. 7/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Onestea Berotegi Efektuko Gas Fluordunen gaineko Zergari buruzko uztailaren 9ko 27/2014 Foru Arauaren aldaketa. 6/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Onestea plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga bereziaren araupetzea. 5/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Onestea Hondakinak zabortegietan uztearen, Erraustearen eta Hondakinen baterako errausketaren gaineko zerga 4/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Onespena ematea aldatzeari otsailaren 14ko 2/2023 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua 3/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Onestea Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuaren eta Zerga Bereziak arautzen dituen otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren aldaketa

Aldatze data 2024/02/27

Sortze data 2023/08/03

Gaia Informazio juridikoa