Atzealdea Zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak (2023-2027 legealdia)

Informazio juridikoa

Arabako Foru Aldundiak 2023-2027 legealdian onartutako zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak

7/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Onestea Berotegi Efektuko Gas Fluordunen gaineko Zergari buruzko uztailaren 9ko 27/2014 Foru Arauaren aldaketa. 6/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Onestea plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga bereziaren araupetzea. 5/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Onestea Hondakinak zabortegietan uztearen, Erraustearen eta Hondakinen baterako errausketaren gaineko zerga 4/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Onespena ematea aldatzeari otsailaren 14ko 2/2023 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua 3/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Onestea Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuaren eta Zerga Bereziak arautzen dituen otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren aldaketa

Aldatze data 2023/08/21

Sortze data 2023/08/03

Gaia Informazio juridikoa