Atzealdea Urteko kontuak

Ekonomia, finantza, aurrekontu eta estatistikari buruzko informazioa

Lurralde historikoko kontu orokorrean aurrekontu, ondare eta diruzaintzako arloan egindako eragiketak sartuko dira. Eragiketok ekitaldiaren barruan egindakoak izango dira eta Foru Aldundiak, Foru Erakunde Autonomoek, Zuzenbide Pribatuko Foru Erakunde Publikoek, Foru Baltzu Publikoek eta beste Foru Erakunde batzuek egindakoak izan behar dute.


Aldatze data 2020/02/20

Sortze data 2018/01/10

Gaia Ekonomia, finantza, aurrekontu eta estatistikari buruzko informazioa