Atzealdea Kontuen auditoretza txostenak eta fiskalizazio txostenak.

Informazio ekonomiko, finantzario, aurrekontu eta estatistikoa

Kanpotik kontrola egiten duten organoek (Herri Kontuen Euskal Epaitegiak), Foru Aldundiari eta horren menpeko edo partaidetzako erakundeei egindako kontuen auditoretza txostenak eta fiskalizazio txostenak.


Aldatze data 2020/02/20

Sortze data 2018/02/22

Gaia Informazio ekonomiko, finantzario, aurrekontu eta estatistikoa