null Plan de Acción en Materia de Ruido

Zarataren aurka egiteko ekintza plana

    ARABAKO FORU SAREKO ERREPIDEEN ZARATA MAPAK (IV. FASEA), EAE-KO HOTS KUTSADURARI BURUZKO URRIAREN 16KO 213/2012 DEKRETUA BETETZEKOAK

    Mugikortasun Jasangarriaren eta Bide Azpiegituren Saileko diputatuaren irailaren 7ko 71/2023 Foru Aginduaren bidez, hasierako onespena eman zitzaien Arabako foru sareko errepideen zarata mapei (IV. fasea). Mapa horiek jendaurrean egongo dira hilabetez.

    Arabako errepideen zarata mapak (4. fasea) eskuragarri daude Arabako Foru Aldundiko Mugikortasun Jasangarriaren eta Bide Azpiegituren Saileko Errepide Zerbitzuan (bulego teknikoak, Probintzia Plaza 4-4. solairua, Vitoria-Gasteiz), jendeari arreta emateko ordutegian, bai eta informazio publikoaren katalogoan.