Atzealdea Foru sareko errepideetako zarataren mapa estrategikoak

Erakundea, antolaketa, planifikazioa eta ondarea

Zaraten mapa estrategikoek (ZME) foru sareko errepideek eragindako zarataren eraginpean dauden biztanleak modu globalean ebaluatzeko balio dute. Mapak egitea eta kudeatzea Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002/49/EE Zuzentarauak, 2002ko ekainaren 25ekoak, ingurumen-zarataren ebaluazioari eta kudeaketari buruzkoak, eta 37/2003 Legeak arautzen dute. Mapa estrategikoak Mapa Estrategikoko Unitateen (MEU) arabera antolatzen dira. Bide-ardatz handien kasuan, A-1 eta AP-1 errepideekin gertatzen den bezala, MEU bakoitza hainbat zatitan banatuta egon daiteke, eta bereizita azter daiteke MEU bereiziak osatuz.

Memoria MAPA ESTRETEGIKOEN UNITATEAK (MEU) A-2522 A-1 (MEU 1/2) A-1 (MEU 2/2) A-625 A-2126 A-3638 AP-68 AP-1 (MEU 1/2) AP-1 (UME 2/2) N-102 N-104 N-124 N-240 N-622

Aldatze data 2024/01/05

Sortze data 2022/12/14

Gaia Erakundea, antolaketa, planifikazioa eta ondarea