Diputatu Nagusia

Saila

Diputatu Nagusiaren Sailaren eginkizunak eta eskumenak honakoak dira:

 • Erakundearen ordezkaritza.
 • Gobernuaren jarduna zuzentzea eta sailen arteko koordinazioa.
 • Gizarte eta erakunde harremanak.
 • Gobernuaren bozeramailetza eta komunikazioaren ardura.
 • Legezkotasunaren kontrola eta fede publikoa ematea.
 • Lege aholkularitza eta abokatu defentsa.
 • Batzar Nagusiekiko harremanak.
 • Miñoiak.
 • Herritarren arreta, erregistro orokorra eta ALHAOren administrazioa.
 • Berdintasunerako politika, inmigrazio politika eta lankidetza.
 • Giza eskubiddeak.
 • Gardentasuna,herritaren parte hartzea eta Gobernun Ona.
 • Arabako Foru Aldundiaren presentzia Interneten.
 • Datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudia betetzearen barne ikuskapena.
 • Lurralde Historikoa kanpoan ezagutzera ematea.
 • Euskara politikak.
 • Ordenamendu juridikoak ezarritako gainerakoak.

Diputatu Nagusia Sailari atxikita dagoen entitate publikoa:

Egitura dekretuak:

2023eko aurrekontuaren betearazpena

24.247.206€
24%

Taldea

Ramiro González Vicente

Arabako Diputatu Nagusia

Burgosen jaioa 1962an, ezkondua eta bi alabaren aita.
Zuzenbideko lizentziaduna, Euskal Herriko Unibertsitatean.

Atxikitze politikoa: EAJ-PNV

Ordainsaria: 104.941,05 €

Ondasun-aitorpena: Jaitsi

Posta elektronikoa: eaulestiarte@araba.eus/aarana@araba.eus

Telefono-zenbakia: 945181703

Sailaren organigrama: Jaitsi

Sare sozialak: http://www.ramirogonzalez.eus - https://twitter.com/ramirogonza

Arloko zuzendaritzak

Diputatuen Kontseiluko kide guztiak, goi kargudunak eta behin-behineko langileak dedikazio esklusiboan daude.

Nola hartzen du parte Diputatu Nagusiaren Sailak 2019-2023 plan estrategikoan?

1.2. Xedea: Hazkunderako azpiegitura jasangarriak

 1. 1.2.3. Kultura eta kirol azpiegitura handiak

  1.2.3.1. Gasteizko eta Arabako kultur azpi-egiturak

  No comenzada
  En proceso
  Terminada

1.3. Xedea: Hazkunde arduratsua eta gardena

 1. 1.3.8 Gobernu Irekia

  1.3.9.1. Gardentasunari, herritarren partaidetzari eta gobernu egokiari buruzko foru araua garatzea.

  1.3.9.2. AFAren Gobernu Irekirako Estrategia garatzea.

  1.3.8.3 DatAraba proiektua: Datu irekiak.

  1.3.8.4 Prozesu parte-hartzailearekin eta berrikuntzarekin jarraitzea.

  1.3.8.5 Gardentasuna ebaluatzen duten erakundeek kanpo ebaluazioak egiteko betekizunak betetzeko jarduketak.

  1.3.8.6 Foru aldundiaren web orriak koordinatu, ahalik eta hoberen garatu eta eguneratzeko jarduketak.

  1.3.8.7 Araba Helburu parte hartzeko plan berria garatzea.

  1.3.8.8 Parte hartzeko prozesuak optimizatzea, partaidetza bidezko aurrekontuen ildoa bezalako ildo berrien bidez.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 2. 1.3.9. Kanpora begirako proiekzioa eta talentua

  1.3.9.1 Araba Talent proiektua.

  1.3.9.2 Arabako Lurraldea kanpoan ezagutzera ematea.

  1.3.9.3 Arabako Berrikuntza Irekiko Zentroa

  1.3.9.4 Araba Sport Capital proiektua. Startup aurreratuak sortzea.

  1.3.9.5 Babesletzak.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 3. 1.3.10 Gobernantza

  1.3.10.1 Arabako sektore publikoaren arau eguneratua onartzea.

  1.3.10.2 Foru eraikinetako segurtasuna eta zaintza ezartzea.

  1.3.10.3 Sailen barruko ekintzak garatzea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada

2.2. Xedea: Araba, erreferentea berdintasunean eta lankidetzan

 1. 2.2.1. Genero berdintasunean aurrera egitea

  2.2.1.1. Berdintasunerako Foru Legea egitea.

  2.2.1.2. Genero ikuspegia araudietan, aurrekontuetan eta gure lan prozeduretan txertatzea eta zeharkakoa egitea.

  2.2.1.3. Emakumeen ahalduntze pertsonal, kolektibo, sozial eta politikoa. Arabako Jabekuntza Eskola - Laia Eskola.

  2.2.1.4. Sexu aniztasuna eta genero identitateak ikusgarri egiteko eta horietan sentsibilizatzeko jarduerak.

  2.2.1.5. Emakumeen kontrako indarkeriak eta bestelako indarkeria matxistak jorratzeko estrategia zehaztea: prebentzioa, sentsibilizazioa eta prestakuntza Arabako lurralde historikoan.

  2.2.1.6. Arabako lurralde historikoan zaintza formal eta informalak ikusgarri egin eta antolatzea eta erantzukizuna sustatzea.

  2.2.1.7. Arabako Foru Aldundiaren Berdintasunerako Barne Plana sustatzea.

  2.2.1.8. Lankidetza publiko-pribatua indartzea berdintasun gaietan.

  2.2.1.9 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko Arabako udalek eta kuadrillek sustatutako programak edo jarduerak garatzeko dirulaguntzen deialdia.

  2.2.1.10 2021erako dirulaguntza publikoak irabazteko asmorik gabeko elkarte eta erakundeentzat, emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko jarduerak egiteko.

  2.2.1.11 Berdintasunerako IV. Foru Planaren ebaluazioa eta V. Foru Plana prestatzea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 2. 2.2.2. Garapenerako lankidetza

  2.2.2.1. Garapenerako lankidetza eta ekintza humanitarioa indartzea, 2030 Agendarekin eta Garapen Jasangarrirako Helburuekin lerrokatuta, xede horri bideratutako partidak pixkanaka areagotuz.

  2.2.2.2. Arabako Foru Aldundiaren elkartasun eta lankidetza politikarako esparrua egokitzea. Eskutik agiria.

  2.2.2.3. Eskutik Mundura eta Eskualdetik Mundura prozesuekin jarraitzea.

  2.2.2.4. Lurraldeko GGKE-ek parte hartzeko eta haiekin hitz egiteko tokiak mantendu eta indartzea.

  2.2.2.5. Garapenerako politiken koherentzian aurrera egitea, politika publikoetan giza eskubideen, lankidetzaren eta elkartasunaren ikuspegia pixkanaka txertatuz.

  2.2.2.6. Arabako Foru Aldundiaren garapenerako lankidetzaren eta ekintza humanitarioaren politika publikoetan giza eskubideen ikuspegia txertatzea.

  2.2.2.7. Arabako lurralde historikoko GGKE-ek sustatutako gizarte eraldaketarako, lankidetzarako eta ekintza humanitariorako heziketara diru-laguntzak bideratzea.

  2.2.2.8. Larrialdietarako Arabako Funtsa indartzea.

  2.2.2.9. Erakundeen arteko lankidetza: AFAk Lankidetzarako Euskal Kontseiluan, Lankidetzarako Erakundearteko Batzordean, Euskal Fondoan eta (H)ABIAN - Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren Euskal Estrategian parte hartzea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 3. 2.2.3. Kulturen arteko bizikidetza

  2.2.3.1. Arabako migrazio fenomenoaren diagnostikoa jendarteratzea.

  2.2.3.2. AFAren bizikidetza eta kulturartekotasuna sustatzeko politiken esparrua osatzea.

  2.2.3.3. Bultzada ematea arraza aurreiritzien eta estereotipoen kontrako AFAren sentsibilizazio estrategiari.

  2.2.3.4. Administrazio publikoen eta erakunde sozialen arteko aliantzak eta sareak sustatzeko ZAS! sarea bultzatu eta sustatzea.

  2.2.3.5. Bizikidetza sustatzeko elkartze eta sentsibilizatze ekintzak egitea.

  2.2.3.6. Arabako lurralde historikoko entitate publiko eta pribatuen proiektuei (kultura arteko sentsibilizazioa eta bizikidetza sustatzeari zuzendurikoei) diru-laguntzak ematea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 4. 2.2.4. Agenda 2030, giza eskubideak eta memoria historikoa berreskuratzea

  2.2.4.1. Arabako Garapen Jasangarrirako 2030eko Aliantza zabaltzea.

  2.2.4.2. 2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako 17 Helburuak ezartzea.

  2.2.4.3. Giza eskubideak.

  2.2.4.4. Arabako lurralde historikoaren memoria historikoa berreskuratzea.

  2.2.4.5. Martxoaren 3ko Oroimenezkoan parte-hartzea

  No comenzada
  En proceso
  Terminada

2.3. Xedea: Arabako kulturaren garapena eta defentsa

 1. 2.3.6. Euskara lurralde osoan sustatzea

  2.3.6.1 Euskararen Plan Estrategikoa (2018-2021) hedatzea eta euskararen erabilera sustatzearen alde lan egiten duten elkarte eta kolektiboen sareari laguntzea.

  2.3.6.2 Euskara ikasten eta erabiltzen duten biztanleen ehunekoa areagotzeko jarduerak.

  2.3.6.3. Euskaraz argitara ematen diren gizarte komunikabideak sustatzea.

  2.3.6.4. Euskararen erabilera sustatzeko proiektu eta programen deialdietarako laguntzak handitzea.

  2.3.6.5. Esparru sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko ekintzak zabaltzea.

  2.3.6.6. Euskararen erabilera arlo sozioekonomikoan.

  2.3.6.7. Kuadrilletako euskara teknikarien lan egonkortasuna.

  2.3.6.8. Gazteei zuzendutako euskarazko aisia, kirol eta kultura jardueren planak diseinatu eta gauzatzea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada

3.3. Xedea: Aukera ekonomikoak eta herri erakargarriak dituen lurraldea

 1. 3.3.8. Berpiztu Plana

  3.3.8.1 Aiara eskualdea biziberritzeko plana

  No comenzada
  En proceso
  Terminada

4.4. Xedea: Mugikortasun jasangarriaren aldeko apusutua

 1. 4.4.1. Azpiegitura jasangarrien proiektu handiak

  4.4.1.1. AHTaren lanak amaitzeko sustapena.

  4.4.1.2. Madrilerantz eta penintsularen mendebalderantz salgaien trenbide korridorea sustatzea.

  4.4.1.3. AHTa Gasteizen lurperatzeko lanak.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 2. 4.4.3. Ibilgailu elektrikoaren erabilera

  4.4.3.1. Vitoria-Gasteiz Mobility Lab.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada