Diputatu Nagusia

Saila

Diputatu Nagusiaren Sailaren eginkizunak eta eskumenak honakoak dira: erakunde ordezkaritza; gobernuaren jarduna zuzentzea eta sailen arteko koordinazioa; gizarte eta erakunde harremanak; gobernuaren bozeramaile lanak egitea eta komunikazioa; legezkotasun kontrola eta fede publikoa ematea; lege aholkularitza eta letratu defentsa; Batzar Nagusiekiko harremanak; miñoiak; Herritarren Arreta, Erregistro Orokorra eta ALHAOren administrazioa; berdintasunerako politika; immigrazio politika, lankidetza; giza eskubideak; gardentasuna eta herritarren parte-hartzea; datu pertsonalen babesaren arloko indarreko araudia betetzen dela ikuskatzea barrutik; Lurralde Historikoa kanpoan ezagutzera ematea; euskara politikak eta ordenamendu juridikoak ezarritako gainerakoak.

Dekretuak:

2020ko aurrekontuaren betearazpena

14.354.191,35€
72%

Taldea

Ramiro González Vicente

Arabako Diputatu Nagusia

Burgosen jaioa 1962an, ezkondua eta bi alabaren aita.
Zuzenbideko lizentziaduna, Euskal Herriko Unibertsitatean.

Atxikitze politikoa: EAJ-PNV

Ordainsaria: 100.487,93 €

Ondasun-aitorpena: Jaitsi anexo

Posta elektronikoa: eaulestiarte@araba.eus/aarana@araba.eus

Telefono-zenbakia: 945181703

Sailaren organigrama: Jaitsi anexo

Sare sozialak: http://www.ramirogonzalez.eus - https://twitter.com/ramirogonza

Arloen zuzendariak

Diputatuen Kontseiluko kide guztiak, goi kargudunak eta behin-behineko langileak dedikazio esklusiboan daude.

Ardatza eta jarduera eremua: Gobernamendua, berdintasuna eta giza eskubideak

Helburu estrategikoa

Foru Aldundia eredugarri izan behar da, bai bikaintasuneko kudeaketa publikoan, bai bere jardueren gaineko gardentasun osoan. Era berean, une oro erantzun behar die Arabako herritarrek proposatzen dituzten hobekuntzei eta azalpenei. Horren harira, Arabako gizartearen garapena aukera berdintasunean oinarrituta soilik eraiki daiteke, eta, oso bereziki, gizon eta emakumeen berdintasunean oinarrituta, bizitzako eremu guztiak kontuan hartuta. Berdintasuna giza eskubideak eta pertsonen duintasuna defendatuz eraikitzen da, beren jatorria eta izaera edozein izanda ere, bizimodu normala, betea eta duina gara dezaten.

Jarduera lerroak

 1. Gardentasuna, herritarren parte hartzea eta gobernu ona bultzatzea

  Jarduketa publikoaren gardentasunaren, herritarrek erabakietan eta jarduera politikoan parte hartzearen eta portaera etikoen maila oso handiak lortzea Arabako Foru Aldundiko arduradun gorenen nahiz kudeaketa taldeen jarduketetan.

  83%
 2. Bakea, elkarbizitza eta giza eskubideak sustatzea

  Nabarmen areagotzea Foru Aldundiaren parte hartzea bakearen, bizikidetzaren, giza eskubideen eta memoria historikoaren aldeko erakundeetan, foroetan eta jardueretan.

  100%
 3. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea

  Emakume eta gizonen arteko berdintasun benetakoa eta eraginkorra lortzea maila guztietan eta biztanleriaren geruza guztietan. Berdintasunaren zeharkako dimentsioa sustatzea, hau da, genero ikuspegia ezartzea foru politika publikoetako esparru, maila eta fase guztietan, ekintza positiboaren printzipioen babesean.

  67%
 4. Garapenerako lankidetza politikak berreskuratzea

  Garapenerako lankidetza xede duten zuzkidura ekonomikoak berreskuratzen joatea, modu arrazoituan. Egoki planifikatzea nazioarteko lankidetzarako jarduketak, arlo horretan lan egiten duten erakunde, GKE eta elkarteekiko elkarlanean, koordinazioan eta elkarren laguntzan oinarrituak.

  84%
 5. Kulturartekotasuna

  Arabako gizarteak aurrera egin dezan lortzea, kulturen arteko bizikidetza helburu, gizarte kohesioa eta integrazioa gero eta handiagoak izan daitezen eta lurralde honetan bizi diren pertsona guztiek parte har dezaten bizitzako arlo guztietan, haien jatorria eta nazionalitatea gorabehera.

  67%