Atzealdea Etika eta Gobernu Onerako Kodea

Kargu publikoak

Etika eta Gobernu Onerako Kodean jasotzen diren etika eta jokabide arauak foru gobernuko kideek eta Arabako Foru Aldundiaren, Arabako foru sektore publikoko organismo autonomo, sozietate publiko, fundazio eta partzuergoen zerbitzuko goi kargudunek eta gainerako zuzendariek bete behar dituzte. Etika Publikoko Batzordea da foru sektore publikoko kargu publikoek Etika eta Gobernu Onerako Kodea betetzen dutela bultzatzen eta kontrolatzen duen organoa.

2023-2027 Legealdia 2019-2023 Legealdia

Aldatze data 2023/11/06

Sortze data 2018/01/10

Gaia Kargu publikoak