null Plan Integral de Carreteras de Álava

Arabako Errepideen Plan Integrala (2016-2027)

Lanaren xedea da Arabako errepide plan integrala berrikustea, Arabako errepideen Foru Arauko xedapenen arabera, edukia ingurumenari buruzko azken araudira egokitzeko eta, ondorioz, berrikusitako dokumentuan balio naturalak babestu eta indartzeko politika berriak sartzeko.

Plana Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Sailak egin zuen, eta 2023-2027 Legegintzaldian, Mugikortasun Jasangarriaren eta Bide Azpiegituren Sailak kudeatuko du.

Plana indarrean dago 2019ko apirilaren 4tik.