null Plan Integral de Carreteras de Álava

Arabako Errepideen Plan Integrala

Lanaren xedea da Arabako errepide plan integrala berrikustea, Arabako errepideen Foru Arauko xedapenen arabera, edukia ingurumenari buruzko azken araudira egokitzeko eta, ondorioz, berrikusitako dokumentuan balio naturalak babestu eta indartzeko politika berriak sartzeko.