null Plan Anual Normativo

Urteko Araugintza Plana

Urtero, azken hiruhilekoan, Arabako Foru Aldundiak araugintza plana onartu eta aditzera emango du. Hurrengo urteko ekitaldian onartzeko proposatu nahi dituen foru araugintzako ekimenak eta orokorreko izaerakoak jasoko ditu plan horretan.

Araugintza planak Foru Gobernu Kontseiluan, kopuru eta izendapenen arabera, aurkeztuko diren ekimenak jasotzen ditu, horrela oinarrizko araudiak eta 6/2023 Foru Dekretuak sartzen dituzten araugintza plangintzaren betekizunak babesten dituzten araupetze egoki, segurtasun juridiko eta gardentasun printzipioak betez.

Plana Diputatu Nagusiaren Sailak egin zuen, eta 2023-2027 Legegintzaldian Berdintasun, Euskara eta Gobernantza Sailak kudeatuko du plana.

Planaren indarraldia: 2023