Arautegi Plana

Foru aldundiak araugintza plan bat egin du, ustez Foru Gobernu Kontseiluan, kopuru eta izendapenen arabera, aurkeztuko diren ekimenak jasotzen dituena, 2020ko ekitaldian onar dadin, beteta horrela oinarrizko araudiak eta 29/2017 Foru Dekretuak sartzen dituzten araugintza plangintzaren betekizunak babesten dituzten araupetze egoki, segurtasun juridiko eta gardentasun printzipioak.