null Plan Anual de Auditorias

Auditoretza Plana

Urtean egitea aurreikusten diren auditoretzen zerrenda xehatua da.

Foru erakundeetan, auditoretza aurreko ekitaldi ekonomikoko jarduera ekonomiko-finantzarioari dagokio, eta auditoretza-lanak oso-osorik garatzen dira Planaren urteko aldian.

Auditatu nahi diren kanpoko erakundeak, ordea, ez datoz bat plan batetik bestera, aurreko aurrekontu-ekitaldian esleitutako jarduketen arabera, eta hurrengo urteko zikloan ere garatu ahal izango dira.

Planaren kudeaketa Ogasuna, Finantza eta Aurrekontu Sailari dagokio.