Auditoretza Plana

Aurten egiteko aurreikusi diren auditoretzen zerrenda xehatua da, eta, jakina, haien zati handi bat errepikakorra izango da, erakunde autonomoen eta foru enpresa publikoen arabera, zeinak, Arabako Foru Aldundiaren mendekoak izanik ere, erakunde organiko independenteak baitira eta Arabako Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorren kontura onuradun izan diren entitate hautatuak baita ere.