null Estrategia para la gestión de la diversidad - eu

Aniztasuna kudeatzeko estrategia (2021-2024)

2019-2023 Gobernu planarekin lerrokatuta, Dibertsitatea kulturartekotasunaren ikuspegitik kudeatzeko estrategia horrek funtsezko kontzeptu hau du oinarri: Arabako gizartea osatzen duten pertsona guztiekiko tratu berdintasuna eta diskriminaziorik eza.

Arabako migrazio fenomenoaren 2019ko azterketa diagnostikoa da Aniztasuna Kudeatzeko Estrategia 2021-2024 egiteko oinarria. Lehendabizikoan, gure lurraldean bizi diren atzerritar jatorriko biztanleen errealitate sozialaren azterketa sakon eta zehatza egin zen; arabarren jarrera atzerriko immigrazioaz dituen pertzepzioak eta iritzak ikertu ziren; eta, gure lurraldean bizi diren atzerritar jatorrikoek berek dituzten iritziak eta diskurtsoak jaso ziren.

EStrategia Diputatu Nagusiaren Sailak egin zuen. 2023-2027 Legegintzaldian, Berdintasun, Euskara eta Gobernantza Sailak kudeatuko du estrategia.