null Plan Estratégico de Subvenciones del Sector Público Foral

Foru sektore publikoaren diru laguntzen plan estrategikoa (2023-2025)

Diru laguntzen plan estrategikoa honako hauek ezartzen dituen baliabidea da:

Planaren indarraldia: hiru urte, baina dirulaguntza lerroren baten iraunaldia txikiagoa izan daiteke. Lerro horiek eraginkorrak izateko, gauzatzeko dagozkien aurrekontuak izapidetu eta erabaki behar dira, lehenago ekitaldi bakoitzari dagozkion aurrekontu eskuragarritasunak egonik.


Plana egitea eta kudeatzea Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailari dagokio.