Atzealdea Araugintzako foru dekretuen proiektuak (2019-2023 legealdia)

Informazio juridikoa

Arabako Foru Aldundiak 2019-2023 legealdian onartutako araugintzako foru dekretuen proiektuak

Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren foru arauaren testu bategina Foru Gobernu Kontseiluaren 5/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren foru arauaren testu bategina Foru Gobernu Kontseiluaren 4/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergaren foru arauaren testu bategina Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren foru arauaren testu bategina Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren foru arauaren testu bategina Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Toki Ogasunak arautzen dituen foru arauaren testu bategina

Aldatze data 2023/08/21

Sortze data 2021/11/19

Gaia Informazio juridikoa