Herritarren parte-hartze organoak

Parte-hartze organoak, egonkorrak eta jarraitutasuna duten guneak dira, herritarrrak eta Arabako Foru Aldundiko sail ezberdinen arteko topaketak egiteko lekuak hain zuzen ere.  

Politika publiko jakin batzuetako aholkularitza, kontsulta eta proposamenak egiteko lana hartzen dute bere gain. Gaiaren arabera, aplikazio eremu ezberdinetan banatuko dira: berdintasuna, mugikortasuna, kultura, ingurugiroa etb. 

Arabako Lurralde Historikoan funtzionamenduan dauden parte-hartze organoak kontsultatu ditzakezu. 

 

Parte-hartze organoak