Gizarte Politikak

2019-2023 legealdian onartutako mozioak:

2019

36/2019 Mozioa, urriaren 23koa, eskatzeko egin dadila plan bat erantzuna emateko Oviedoko unibertsitateak familia eta haurrei buruz egindako azterlanak jasotako beharrizanei.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Foru Aldundiak plan bat egin du Oviedoko Unibertsitateak haurtzaroari eta familiari buruz egindako azterlanean dauden beharrei erantzuteko. Une horietan onartu eta aurkeztu egin behar dira.


38/2019 Mozioa, urriaren 30ekoa, Arabako Foru Aldundiari eskatzen diona jarrai dezala familiari eta haurrei laguntzeko jarduerak garatzen.

Taldea: PP

Egoera: Arabako Aldundiak bukatutzat eman ditu mozioan haurrei eta familiei laguntzeko ezarritako jarduerak, eta lanean jarraitu du arlo horretan agertzen diren behar berriei erantzuten jarraitzeko.


44/2019 Mozioa, azaroaren 24koa, emakumeenganako indarkeriaren aurkako jarduketen inguruan.

Taldea: GJ EAJ-PNV ETA SV

Egoera: Aldundiak arlo honetan egindako jarduketa aipagarrienetako bat da egonaldi ertaineko egoitza-arretarako zentro berria ireki zuela 2020ko urtarrilean.


47/2019 Mozioa, azaroaren 27koa, Arabako eta Euskadiko herritarrak jokoaren eta apustuen negozioaren aurrean babesteari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Jokoaren eta apustuen negozioak Arabako herritarrengan sortzen dituen eta sor ditzakeen arazoengatik kezkatuta, Aldundia kanpaina aringarri bat diseinatzen ari da.

2020


2/2020 Mozioa, urtarrilaren 15ekoa, zeinaren bidez Arabako Foru Aldundiari eskatzen baitzaio Arabarren proiektua bultzatzen jarrai dezala.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Gizarte Politiketako Sailak Arabarren proiektuan lanean jarraitzen du, pandemia agertu den arren, eta horrek moteldu egin ditu 2020. urtearen hasieran aurreikusitako erritmoak.


20/2020 Mozioa, maiatzaren 20koa, krisi sanitarioaren aurrean ahultasun-egoeran dauden pertsonen gizarteratzeari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Foru Aldundiak lankidetza-akordio bat lortu du Gasteizko Udalarekin, egoera ahulean dauden pertsonak gizarteratzen laguntzeko.


27/2020 Mozioa, ekainaren 12koa, Foru Gobernuak gizarte-baliabideetan arrisku handiena duten erabiltzaileak eta langileak babesteko hartu behar dituen neurriei buruz.

Taldea: PP 

Egoera: Gizarte Politiken sailak kontingentzia-plan orokor bat dauka egina, baita kontingentzia plan indibidualak ere, jarduera-eremu bakoitzarentzat. 


28/2020 Mozioa, ekainaren 12koa, alarma egoera eta haren ondoriozko konfinamendua bukatuta COVID-19k eragindako krisiaren aurretik ere etxebizitza-esklusio egoeran zeuden pertsonentzako arreta mantentzeari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Eremu horretan arretaren jarraipena bermatzeko, Aldundiak koordinazio soziosanitarioko gunea sustatu du Gasteizko Udalarekin.


29/2020 Mozioa, ekainaren 17koa, COVID-19aren alarma-egoeraren deseskalatzearen barruan gizarte-zerbitzuetan hartu beharreko neurriei buruz,

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Aldundiak, gizarte-politiken sailaren bidez, hainbat neurri hartu zituen gizarte-zerbitzuei dagokienez, beheraldi garaian, besteak beste: Deseskalatze-plana eta neurri arrakastatsuen dokumentua egitea.


31/2020 Mozioa, ekainaren 25ekoa, Arabako Lurralde Historikoko adinekoentzako egoitza-zerbitzuen kontzertazioari buruz.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Diputazio hau Araban adinekoentzako egoitza-plazak ituntzeko sistema berrikusten ari da.


33/2020 Mozioa, ekainaren 26koa, COVID-19aren beste agerraldi posible bati erantzuteko beharrezko ekimenak aztertu, proposatu eta, hala dagokionean, ezartzeko.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Aldundiak berragertze bati erantzuteko hartutako ekimenen artean daude, besteak beste, PCR probak egiteko bi foru talde sortzea.


35/2020 Mozioa, ekainaren 26koa, Arabako Foru Aldundiari eskatzeko esku-hartze arloei eta zentro soziosantarioei berariaz zuzenduriko planak jaso ditzala, COVID-19aren beste agerraldi batzuk egon litezkeela kontuan hartuta.

Taldea: PP 

Egoera: Gizarte Politiken sailak hainbat kontingentzia-plan zehatz ditu eginda Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen esku-hartze arlo bakoitzerako.


42/2020 Mozioa, uztailaren 8koa, egoitza-eredu berri bat garatzeari eta gizarte-zerbitzuen eredu berri bat eraikitzeko zaintza-sistemaren egungo egoerari buruzko eztabaida sakon bat behar izateari buruz.

Taldea: EH Bildu + Elkarrekin Podemos 

Egoera: Aldundi honek adituen mahai bat eskatu du, gizarte zerbitzuetan zainketei buruzko eztabaida hasi dezan.


46/2020 Mozioa, uztailaren 13koa, gizarte-zerbitzuen estaldurak eta prestazioak bermatzeko erakundeen arteko elkarlanari buruz.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Foru Aldundia gizarte-zerbitzuen plan estrategikoaren ebaluazioa amaitzen ari da, eta 2021/2024 plan estrategiko berria egiteko balioko du.


47/2020 Mozioa, uztailaren 13koa, Arabako Foru Aldundiak adingabeak babesteari buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Gizarte Politiken sailak haur eta familiaren arloan jarduteko plan bat dauka eginda; hura onartzea eta aurkeztearen zain dago.  


Lan, pentsio eta bizitza duin baten aldeko grebaren babesari buruzko mozioa. 

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Foru Aldundiak bilera bat egin du pentsiodunen kolektiboarekin, haien aldarrikapenak, beharrak eta kezkak ezagutzeko.


51/2020 Mozioa, uztailaren 15ekoa, adinekoen bizi-kalitatea hobetzeari buruzkoa, zahartzaro aktibo eta osasungarria izan dezaten.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Adinekoek Arabako gainerako herritarrei ematen dieten balioaz jabetuta, Aldundiak proiektu berritzaile bat jarri du abian, gure adinekoen bizi-kalitatea hobetzea helburu duena.


SMI laguntzaile pertsonala berdintzeko osoko bilkuraren eztabaidarako mozioa. 

Taldea: PP

Egoera: Diputazio honek irailaren amaieran aurkeztuko du Quedate en Casa plana, non laguntzaile pertsonalaren prestazioa Lanbide arteko Gutxieneko soldatarekin parekatzen den.


Osoko bilkuran eztabaidatzeko mozioa, Prokoloak, babes neurriak eta Etxebizitzako Laguntzarako Zerbitzuko langileei laguntza emateko, baita etxebizitzetara joaten direnei buruzko informazio eguneratua emateko ere. 

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Foru Aldundiak protokoloak eta gainerako neurriak ezartzen hasteko prozesua hasi du, eta Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuak erabiltzen dituen etxeei buruzko informazioa eguneratzen jarraitzen du.


Osoko bilkuran eztabaidatzeko mozioa, horren bidez Foru Aldundiari eguneko zentroetako zerbitzuari buruzko neurriak hartzea eskatzen zaio. 

Taldea: EH Bildu

Egoera: Eguneko zentroetarako laguntzarekin zerikusia duten neurriak hartzeari buruz, prebentziozko neurri egokiekin eguneko zentro guztiak berriro irekitzea dago. 


Osoko bilkuran eztabaidatzeko mozioa. Mozioaren bidez, Arabako Foru Aldundiari eskatzen zaio adinekoen eta desgaituen zentro eta egoitzetako erabiltzaileei eta langileei PCR diagnostiko testa aldian-aldian eta era sistematizatuan egiteko.

Taldea: PP 

Egoera: Foru Aldundiak dagoeneko bi foru talde jarri ditu martxan PCR probak egiteko.


61/2020 Mozioa, irailaren 24koa, Arabako Lurralde Historikoko adinekoen eta desgaituen egoitzetako erabiltzaile eta profesionalei COVID-19 kontrolatzeko probak egiteari buruz.

Taldea: PP 

Egoera: COVID 19 kasu posibleak detektatzeko PCR test diagnostikoak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren jarraibideen arabera egin ziren, eta horien arabera, GOFEk horiek inplementatzera eraman zuten protokoloak eta prozedurak egin zituen (adibidez, egoitza-zentroetako pertsonal soziosanitarioari PCR egiteko 2020ko irailaren 9ko protokoloa).


64/2020 Mozioa, urriaren 21ekoa, gizarte prestazio eta zerbitzuetara sarbidea izatea bermatu beharrari buruz

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Mozioak honako hau eskatzen du: 1) AFAk CRADen eskumenen eskuordetzea sinatzea erabakitzen duten udalei finantzaketan eta laguntzan baldintza berdinak bermatzeko eskatzea; 2) 6 hilabeteren buruan FOFELen bidez udal-eskumeneko gizarte-zerbitzuak finantzatzeko proposamen bat aurkeztea; 3) Aurreko bi puntuak ebatzi arte, CRADen eskumeneko eskuordetza geldiaraztea.

Urriaren 4an, Gizarte Esku-hartze Arloko Zuzendariordetzak jakinarazi zuen oraindik udal guztiek ez dutela eskumenen eskuordetza egin.


74/2020 Mozioa, azaroaren 25ekoa, etxebizitzen legez kanpoko okupazioari buruz.

Taldea: PP 

Egoera: Mozioak 3 instantzia aurkezten ditu: lehena jabetza pribaturako eskubideari buruzko asmo-adierazpen bat da; bigarrena euskal erakundeei eskatzen zaie gizarte-larrialdiko, kalteberatasuneko edo gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonak eta familiak babesteko; eta hirugarrenak Espainiako Gobernuari eskatzen dio jabetza pribaturako eskubidea berma dezala.


76/2020 Mozioa, abenduaren 9koa, abian jartzeko jokabide-arazoak dituzten adingabeentzako zentro espezifiko bat.

Taldea: PP 

Egoera: Adingabe eta Familien Zuzendariordetzak ez zuen mozio horren berri, denbora-tarte horretan egungo titularrak ez zuelako erantzukizun hori betetzen. Hala ere, 2021eko aurrekontuan jasota dagoela baieztatzen da, eta 2022an sartzeko aurreikuspena ere badago (Gizarte Zerbitzuen zuzendariarekin kontrastatu beharrekoa).


77/2020 Mozioa, abenduaren 9koa, langileei COVID-19 diagnostikatzeko testa egiteari buruz. 

Taldea: PP

Egoera: Mozioak AFAri eskatzen dio:

1) COVID-19aren diagnostiko-testak egitea ELZren erabiltzaileei, eta aldizkako baheketa bat eta PCR bat egitea zerbitzura sartzen diren erabiltzaile berriei

2) COVID-19ari buruzko test diagnostikoak egitea langileei

3) ELZko langile, erabiltzaile eta senideentzako BBPP eskuliburu bat egin eta zabaltzea

Urriaren 4an, Gizarte Esku-hartzearen Arloko Zuzendariordetzak mozioaren instantzia bakoitzari honela erantzun zion:

1) Beren etxeetan bizi diren pertsonak direnez, Osakidetzaren eskumenekoak dira osasun-gaiei buruzko guztiak, protokoloak barne

2) 2020ko maiatzean, EUDELek sustatuta, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuko langile guztiei egin zitzaizkien testak, eta 2020ko irailean, GOFEk ere egin zituen.

3) GOFEtik, une oro, ELZko enpresei Eusko Jaurlaritzaren osasuna eguneratzen ari zen protokoloak helarazi zitzaizkien, langileen artean bana zitzaten


78/2020 Mozioa, abenduaren 14koa, adineko pertsonak eta mendetasuna dutenak zaintzeko asistentzia pertsonalari buruz

Taldea: PP 

Egoera: LPPE LGSrekin parekatu zen aurtengo abuztuan.


79/2020 Mozioa, abenduaren 16koa, Zainduz Araba planaren inguruan.

Taldea: PP 

Egoera: Mozioaren edukia Desgaitasunaren, Esku-hartze Sozialaren eta Ekonomikoaren arloetara helarazi da. Laster idatzizko erantzuna jasoko da. Hala ere, mozio horri erantzuna kudeatu zaiola esan daiteke, Gizarte Esku-hartzearen Arloak bidalitako informazioagatik; 2021eko uztailaren 9an 28/2021 FD argitaratu zen, 39/2014 FDa aldatzen zuena. Era berean, ZAINDUZen 2019ko eta 2020ko ekitaldietako ordaindu gabeko zenbatekoak 2021eko irailean ordaindu ziren.

2021


2/2021 Mozioa, urtarrilaren 20koa, Arabako Foru Aldundiari eskatzeko behar diren neurriak har ditzala zerbitzua behar bezala mantentzeko zentro eta etxebizitza pribatuetan adinekoei arreta ematean, COVID-19ko gaixoen igoera espero gabea gertatzen delarik

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Mozioan aipatzen den SND 275/2020 Aginduak 2020ko ekainaren 21ean galdu zuen indarra, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak aitortutako alarma-egoera amaitzearen ondorioz. 

Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskaritza Zerbitzuak 250 bisita presentzial inguru egin zituen 2020ko ekitaldian Arabako Lurralde Historikoko egoitza-zentroetara (egoitzak eta etxebizitza komunitarioak), eta, horrez gain, Zerbitzuko ikuskatzaile guztiek etengabeko harremanak izan zituzten adinekoen sektorera zuzendutako zentro guztiekin eta, batez ere, zentro pribatuekin.


4/2021 Mozioa, urtarrilaren 20koa, Arabako larrialdiko osasun-garraio sareari buruz.

Taldea: PP 

Egoera: Ez dagokio gizarte politiken sailari. 


7/2021 Mozioa, urtarrilaren 28koa, Aldundiaren baliabideetan ematen diren osasun zerbitzuak emateagatik Eusko Jaurlaritzak egin beharreko finantzaketari buruz

Taldea: PP 

Egoera: Ekonomia Arloko Zuzendariordetzak urriaren 1ean jakinarazi zuen Eusko Jaurlaritzarekin indarrean dagoen hitzarmen sozio-sanitarioa lantzen ari direla, mahai gainean dauden hainbat proposamenetan oinarrituta, baina une honetan akordiorik lortu gabe. 


9/2021 Mozioa, otsailaren 10ekoa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemari buruz bai eta arreta-sare publiko artikulatu bati buruz. 

Taldea: EH Bildu

Egoera: Mozioak AFAri eskatzen dio Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren defentsa berma dezala, gizarte-zerbitzuen pribatizazioa arbuia dezala eta PEVSaren erabilera mugatu dezala arlo publikoaren mesedetan. Mozioak ez ditu gai zehatz eta neurgarriak eskatzen, asmoen adierazpena baizik.


10/2021 Mozioa, otsailaren 17koa, mendetasuna duten adinekoentzako egoitza-zerbitzuen kontzertazioari buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Kontratazio eta Araubide Juridikoaren arloa txostena egiteaz arduratzen ari da. (Arloko zuzendariordeak urriaren 1ean bidalitako informazioa).


13/2021 Mozioa, otsailaren 24koa, gaixotasun mentala duten Aiaraldeko pertsonek dituzten egoitza-beharrei buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera:2021eko urriaren 4an, Gizarte Esku-hartze Arloko Zuzendariordetzak honela erantzun zuen:

- Aiaran gaixotasun mentala duten pertsonentzako baliabide berriak sortzea: 2022ko aurrekontuan, egungo baliabidea 6 plazako etxebizitza bihurtzeko proposamena dago, 24 orduko arretarekin (Gizarte Zerbitzuetako zuzendariarekin kontrastatu beharrekoa).

Bestalde, Aiarako haraneko baliabideetara lehentasunez sartzeko itxaron-zerrendaren berrikuspen bat eraman da, honako emaitza hauekin: itxaron-zerrendan dauden 10 pertsonetatik 1ek atzera egin du eskaeran, 2k borondatezko atzerapena eskatu dute eta bati plaza esleitu zaio Gasteizen.


17/2021 Mozioa, otsailaren 25ekoa, neke pandemikoari eta bere efektuei buruz

Taldea: PP

Egoera: Garatzeko zain.


23/2021 Mozioa, martxoaren 17koa, desgaitasuna duten pertsonentzako taxi zerbitzuaren bidezko garraio egokituari buruz.

Taldea: PP

Egoera: Desgaitasuna duten Pertsonen Arloko Zuzendariordetzak jakinarazi duenez, urriaren 1ean Gizarte Politiketako diputatu Emilio Solak erantzun zuen mozioa, eta dagoeneko Bono-Taxi 2022 deialdiari eragiten dio (zenbatekoa handitzea eta bizitegi-eremuan bizi diren pertsonak sartzea).


25/2021 Mozioa, martxoaren 24koa, etxebizitza eskubideari eta etxebizitza hutsen alokairuari buruz.

Taldea: ELKARREKIN PODEMOS

Egoera: Mozioaren edukiak Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako Gobernuari eskatzen die. AFAri neurri fiskalak martxan jartzeko eskatu dio. Ez da Gizarte Politiketako Sailaren edukikoa.


29/2021 Mozioa, apirilaren 14koa, eskatzeko Aiaralderako suspertze plan bat.

Taldea: PP

Egoera: Mozioaren edukiak AFAko hainbat saili eskatzen die (hirigintza, turismoa, garapen ekonomikoa, etab.). Ez da Gizarte Politiketako Sailaren edukikoa.


30/2021 Mozioa, apirilaren 14koa, gizarte zerbitzuen arloko kolektiboak eta profesionalak txertatzeari buruz.

Taldea: ELKARREKIN PODEMOS

Egoera: COVID-19aren balizko kasuak detektatzeko PCR test diagnostikoak Eusko Jaurlaritzaren osasun-jarraibideen arabera egiten ari dira, eta horien arabera prestatzen ditu GOFEk horiek inplementatzen dituzten protokoloak eta prozedurak.


46/2021 mozioa, maiatzaren 27koa, zeinaren bidez Arabako Foru Aldundiari eskatzen baitzaio sendotu dezala Aldundiaren adinekoen egoitzetako erabiltzaileen zein bere senideen erresilientzia.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Garatzeko zain.


50/2021 Mozioa, ekainaren 9koa, txertatze-kanpainari buruz .

Taldea: PP

Egoera: Mozioak arabar guztiei txertoa jartzeko eskatzen du. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren eskumena da.


51/2021 Mozioa, ekainaren 9koa, San Prudentzio ALZI-ren kudeaketari buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Mozio hori ez zen iritsi Adinekoen Arloko Zuzendariordetzara, nahiz eta Batzar Nagusiek unean-unean jaso zuten Vitoria-Gasteizko Udalarekin 2021eko otsailaren 8an sinatutako Lankidetza Hitzarmenaren baldintzen berri. Zuzendariordetzak bere burua eskaini du hitzarmenaren bilakaerari buruzko txosten bat egiteko.


62/2021 Mozioa, uztailaren 5ekoa, emakumeek bizi duten bazterketa-egoeraz eta COVID-19a haiengan sortzen ari den ondorioez, eta egoera horri buruzko lekukotzat jasotzeaz

Taldea: EH Bildu

Egoera: Azterketa-fasean. (Garatzeke).


65/2021 Mozioa, uztailaren 14koa, Gorbeialdeko herritarrei, eta bereziki gazteei, etxebizitza eskuratzea bermatzeko beharrari buruz

Taldea: EH Bildu

Egoera: Mozioak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Gorbeialdeko etxebizitza-premien azterketa egiteko, etxebizitzen birgaitzea sustatzeko, etab.

Ez dira Gizarte Politiketako Sailaren eskumenak.


71/2020 Mozioa, azaroaren 18koa, desgaitasun intelektuala duten pertsonen beharrei eta eguneko zentro bat martxan jartzeari buruz

Taldea: EH Bildu/ PP

Egoera:Desgaitasuna duten Pertsonen Arloko Zuzendariordetzak jakinarazi duenez, urriaren 1ean, Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza zentro berriari buruzko txostena prestatzen ari da.

2022


71/2021 Mozioa, irailaren 22koa, Aldundiaren tutoretzapean dauden gazteen osasun mentalean COVID-19ren pandemiak izan litzakeen eraginari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera:  Haur eta gazteen osasun mentalaren errealitatea landuko duen plan bat bultzatzeko eta garatzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari Gizarte Politiketako Sailak ez du Eusko Jaurlaritza buru izango duen plan baten bultzadaren berri.


83/2021 Mozioa, azaroaren 10ekoa, etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriei buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Batzar Nagusiek Arabako Lurralde Historikoko Udalei eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diete, batez ere, hutsik dauden etxebizitzen aprobetxamendu sozialari buruz. Era berean, AFAri eskatu dio jenderik gabeko etxebizitzak egokitzeari buruz eta etxebizitza horiek erregistratzeari buruz. Edukiak ez dira Gizarte Politiketako Sailarenak.


85/2021 Mozioa, azaroaren 10ekoa, energia-gastuak finantzatzeko gizarte-emergentziazko laguntzei buruz.

Taldea: PP

Egoera: 4 instantzia dituen mozioa:
1. (Pobrezia energetikoari buruzko azterlana): Sailak ez du horrelako azterlanik ezagutzen.
2. (Bonu sozial elektrikoari buruzko informazio-kanpaina): Sailak ez du horrelako kanpaina baten berri.
3. Kolektibo ahulenentzako prestazio ekonomikoak bermatzea eta handitzea: GLLak (etxebizitzarako, errentamenduetarako, energiarako laguntzak) % 70 gehitu ziren 2020an, 708.675 €-ra iritsiz. 2022an zuzkidura 744.455 €-koa izan da. Eta zenbateko horiek nahikoak izaten ari dira orain arte.
Gainera igo egin dira premia-egoeretarako laguntza bereziak (mantenua eta etxebizitza), eta % 20 handitu dira.
4. Eusko Jaurlaritzari 4. auzialdia, udaletan GLLetarako behar den dirua bermatzeko. Orain arte, zenbatekoak nahikoak izaten ari dira.


10/2022 Mozioa, otsailaren 9koa, Araban haur eta gazteen segregazioaren aurka borrokatzeko.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Mozioak hiru instantzia ditu; lehena Eusko Jaurlaritzari zuzenduta dago, itunpeko ikastetxeei buruzkoa; bigarrena, Gasteizko Udalari zuzenduta dago; hirugarren instantziak, AFAri eskatzen dio Arabako Lurralde Historikoan haur eta gazteei eragiten dieten inklusio-politikak zaintzeko.
GOFEk, Adingabeen eta Familiaren Arloaren bitartez, adingabeen eta gazteen gizarteratzea sustatzen duten programak kudeatzen ditu: gizarte-hezkuntzako programak (Laudion, Gasteizen, etab.), adingabeei eta familiei eskolaz kanpoko orduetan laguntzen dietenak. Emantzipaziorako prestakuntza-programak ere ildo horretatik doaz.


28/2022 Mozioa, martxoaren 23koa, Aldundiaren zentroetan artatutako pertsonen osasun mentala zaintzeari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Mozioan AFAri Osasun Mentaleko Foru Plan bat diseinatzeko eskatzen zaio. Gure ustez, horrelako plan bat Eusko Jaurlaritzak gidatu behar du, pozik dagoelako, aldundien eta udalen parte-hartzearekin. GOFEk, 2022an, gaixotasun mentala duten pertsonentzako Egoitza-arretako, Eguneko Arretako eta Arreta Okupazionaleko Estatutu bat onartzea sustatu du. Estatutua oinarri hartuta, barne-erregimeneko erregelamenduak sortzea erraztuko da.


30/2022 Mozioa, martxoaren 24koa, Arabako Foru Aldundiaren web gunean adinekoentzako egoitza zentroei buruz ematen den informazioaren gainean.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Arabako Foru Aldundiari Arabako Lurralde Historikoko egoitzei buruzko katalogo bat egiteko eta araba.eus-en webgunean jartzeko eskatzen dion mozioa. Araba.eus-en webgunean, GOFEri dagokion atalean, Gizarte Zerbitzuen Ikuskaritza atala dago, eta egoitza-zentroei eta eguneko zentro pribatuei buruzko datuak jasotzen dira, honako hauek barne: kokapena, harremanetarako modua, plaza-kopurua eta prezioa. Ikastetxe publikoei dagokienez, alde batetik Web.araba.eus/eu/Zerbitzu sozialak/zentro-nagusiak (zentroa, zuzendaritza eta kudeaketa-mota adierazten dira). Egoitza.araba.eus/eu/-/pro-zentroak-egoitzak-adinekoentzako eremuan dago prezio publikoen dekretua.


47/2022 Mozioa, maiatzaren 18koa, etxeko zaintza-lanak profesionalizatzearen aldeko neurriak bultzatzearen ingurukoa.

Taldea: PP

Egoera: 2022an, handitu egin ziren LPPPren zenbatekoak, eta gradu handieneko zenbatekoa egokitu egin zen, 2021eko LGS gehigarriarekin.


54/2022 Mozioa, maiatzaren 26koa, hemezortzi urte edo gehiago dituzten eta mendekotasun egoeran edo arriskuan dauden eta gaixotasun mentala duten pertsonei laguntza emateko zerbitzuak bultzatzeari buruzkoa, tutoretzapean izan ziren eta emantzipatu diren adingabeko pertsonen kolektiboa kontuan hartuz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Gizarte Politiketako Saileko Gizarte Zerbitzuen Idazkaritzak egingo du azterlan hori.


40/2022 Mozioa, apirilaren 27koa, zaurgarritasun handiagoko egoeran dauden pertsona guztiei zuzendutako politikak eta babes sozialeko mekanismoak babesteari buruzkoa.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Aldundiak lanean jarraitzen du gai horretan.


59/2022 Mozioa, ekainaren 8koa, etxebizitza kolaboratiboak edo cohousinga sustatzeari buruzkoa.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Foru Aldundiak, oro har, gai honen edukia lantzen du.


57/2022 Mozioa, ekainaren 8koa, Araban familia gurasobakar aitadunak eta amadunak babes guztiekin babesteko araudi-esparru bat ezartzekoa.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Foru-garraioaren web-atari berria eta aplikazioa berritzea, eta bidaia-planifikatzaile berri bat sartzea, Alavabus eta eskualdeko garraioa barne. Erakunde eskudunek oraindik ez dute ezarri guraso bakarreko/guraso bakarreko familiaren titulua arautu eta garatuko duen arau-esparrua, kontzeptua argi eta garbi zehaztuta, neurriak gaitu ahal izateko.


58/2022 Mozioa, ekainaren 8koa, Arabako Lurralde Historikoko pertsona nagusien premiak aztertzekoa eta haiek ondo artatzea bermatuko duten baliabideak ematekoa.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Mozioak AFAri eskatzen dio Axpururen CRAD martxan jartzeko.Eraikina 2021eko uztailaren 14an bisitatu zen azkenekoz. Gizarte Zerbitzuen Ikuskaritza Zerbitzuaren txosten batek dio ez duela espazioei buruzko araudia betetzen hainbat alderditan. Nolanahi ere, Bide Azpiegituretako Departamentuak eremu orokorrago batean gogorarazi du maiatzean abian jarri zela Alavabus eta Eskualdeko Garraio Zerbitzuaren erabiltzaileei arreta emateko zerbitzu integrala.


61/2022 Mozioa, ekainaren 15ekoa, Arabako kuadrilletako pertsona nagusientzako foru-egoitza baliabideei buruzkoa.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Bi instantzia dira; lehenengoari dagokionez, Ajuria, Txagorritxu eta Samaniegoko egoitza-plaza jakin batzuk murriztuko dira, espazio komunak zabaltzeko eta zentroak erosoagoak izateko.
Bigarren instantziari dagokionez, erantzuna baiezkoa da; Egoitza Garbian 4 plaza itundu izatetik 8 izatera igaro da; Alday Fundazioan 3 plaza izatetik 6 izatera.


91/2021 Mozioa, azaroaren 24koa, arreta goiztiarreko zerbitzuari buruz.

Taldea: PP

Egoera: 3. instantzia AFAri zuzenduta dago, eta Arreta Goiztiarreko Zerbitzuaren arreta-kalitatea antzera mantentzeko eskatzen dio. Apdemarekin sinatutako 2022ko hitzarmenean, zuzeneko arretako orduak (eskaiolazko moldeak eta fèrulak prestatzeko eta egiteko jarduerak zuzeneko jarduera gisa sartuta) eta zeharkako arretako orduak argitu dira.


7/2022 Mozioa, urtarrilaren 27koa, Gizarte Zerbitzu eta Prestazioen Zorroaren Dekretuan adierazitako baliabideak gauzatzeari buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Eskabide-orriak Zorroari buruzko Dekretuaren 2.4.3. fitxan adierazitako errekurtsoak gauzatzeko eskatzen du, Buruko Gaixotasuna duten 25 egoitza-plazen gutxieneko zenbatekoan. 2022rako aurreikusita dago Buruko Gaixotasunen Arretarako 10 egoitza-plaza ituntzea. 2023rako, gutxi gorabehera 25 plaza gordeko dira Arabarren egoitza berrian.


12/2022 Mozioa, otsailaren 16koa, etxerik gabe edo gizarte-bazterketa egoeran dauden pertsonentzako Foru Aldundiak ematen duen arretari buruz.

Taldea: PP

Egoera: Etxerik gabeko pertsonak zenbatzeari dagokionez, urriaren 26tik 27rako gauean egingo da, Laudio eta Gasteizko udalek parte hartuko dutela berretsiz.
DSBEari dagokionez, lanpostu hutsak esleitzeko programan dauden kasuak berrikusten ari dira, haien egoera eguneratzeko; arazo hori konpontzeko Eusko Jaurlaritzaren dekretu berri bat ere lantzen ari dira.
Aurreikusita dago 13 egoitza-plaza hitzartzea eta Housing First martxan jartzea.
Azkenik, Eusko Jaurlaritza Euskarri estrategia sustatzen ari da kalteberatasun-egoeran dauden adingabe eta gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko.


24/2022 Mozioa, martxoaren 16koa, gaixotasun mentala duten Aiaraldeko pertsonen arretari buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Mozioak AFAri eskatzen dio Aiarako bailaran ASASAM erakundeak kudeatzen dituen gaixotasun mentaleko baliabideetan plazak mantentzeko. 2022rako 24 orduko arretarako egoitza-zerbitzu berri bat sortzea aurreikusi da (egungo etxebizitza komunitarioko 3 plaza izatetik 6 plaza izatera igaroko da), eta 2023rako, berriz, psikohezkuntzako eta bizitza independenteko programa bat abiaraztea, 9 plaza aktual baino gehiago kontuan hartuta. Programa horrek sendotasun handiagoa izango du, eta egoitzetako hitzarmenetik bereiziko da.


21/2022 Mozioa, martxoaren 16koa, APDEMA erakundeari indarrean den araudiak baimentzen dizkion diru-kopururik handiena emateko, langile-gastuei dagokienez.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Batzar Nagusiek AFAri eskatu diote aurrekontua eta juridikoki ahalbidetzeko Apdemako zuzendaritzaren eta Enpresa Batzordearen artean lortutako lan-aurreakordioa. Gai hori Gizarte Politiketako Sailak aztertzeko fasean dago oraindik. 


60/2022 Mozioa, ekainaren 9koa, zeinaren bidez Gizarte Politiken Sailari eta Indesa 2010 SL-ri eskatzen baitzaie ordainsariak lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS) baino txikiagoak izanez gero, LGS osagarri bat ezar dadila zenbateko honekin: ezarritako ordainsariaren eta ekitaldi ekonomiko bakoitzeko LGS-aren zenbatekoaren arteko kendura.

Taldea: EH Bildu

Egoera: INDESA 2010.S.L.k 2021-12-29an Administrazio Kontseiluak onartu zuenetik, 2022rako soldata-taulak sartu zituen LGSa oinarrizko soldatarekin parekatzeko sortutako osagarrian. Gaur egun, osagarri hori aplikatzen ari da eragindako kategorietan.


39/2022 Mozioa, apirilaren 27koa, pertsona nagusientzako egoitza-plazak sortzearen gainekoa.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Mozioak 2 instantzia ditu; AFAk PEVSko pertsonek betetako egoitza-plazak hitzartzeari dagokionez, diputazioak ezin badu plaza publikorik eskaini, ituntzeko modua Esparru Akordioaren bidez da, eta hori da oraindik ere planteamendua.PEVS arautzen duen dekretua aldatzeari dagokionez, kobrantza eskaeraren datatik aurrera luza dadin, ez da aurreikusi.


50/2022 Mozioa, maiatzaren 25ekoa, mugikortasun arazoak dituzten pertsonei zuzendutako laguntzen deialdien ingurukoa eta Bonotaxi moduan ezagutzen dena erabiltzearen gainekoa

Taldea: PP

Egoera: 2 instantzia dituen mozioa, Lehenengoari dagokionez, arazoa konpondu egin zen, eta ebatzi gabe zeuden eskaerak ebatzi ziren. Eskutitzak bidali zitzaizkien kaltetuei, jendea lasaitzeko. Eta bilerak egin ziren aniztasun funtzionala ordezkatzen duten erakundeekin. Bigarren instantziari dagokionez, oinarrien eta deialdiaren zirriborroa egin da, familia-unitatea berrikustea eta taulak eguneratzea ekarri duena.


67/2022 Mozioa, ekainaren 23koa, dibertsitate funtzionala duten pertsona helduentzako eta haurrentzako arnasa hartzeko aldi baterako egonaldiei buruzkoa.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Gaur egun, ez dago dibertsitate funtzionala duten helduentzako atsedenerako baliabide esklusiborik sortzeko aurreikuspenik.