Kultura eta Kirola

2019-2023 legealdian onartutako mozioak:

2020

16/2020 Mozioa, otsailaren 26koa, euskal kultur ondarearen arloko araudiaren pean dauden Eraikinen Ikuskapen Teknikoei buruz, eta tokiko entitateei arlo horretan dituzten betebeharrak betetzeko babesa emate aldera.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Foru Aldundiak abiarazitako ekintzen artean daude Kultura eta Kiroleko foru diputatuak bidalitako komunikazioa, Kultura eta Kirol Sailari Arabako udalek egindako ikuskapenaren emaitza jakinarazteko izapideak egiteko bide telematikoa sortzea edo Martiodako Hurtado de Mendoza Dorreko Monumentu Multzoko Baserrien EIT betetzeko beharrezkoak diren kontserbazio obrak gauzatzea. Gainera, 2020an, diru-laguntzen lerro bat berreskuratu da (54.759,46 €), toki-erakundeen eraikinetan beharrezkoak diren kontserbazio esku-hartzeak diruz laguntzeko.


18/2020 Mozioa, maiatzaren 20koa, COVID-19ak kulturan eta euskal kulturgintzan eragin dituen eta eragingo dituen kalteei aurre egiteko premiazko neurriei buruzkoa.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Kultura premia biziko ondasuna da, herritarren eskubidea, eta, gizarte-kohesioari ez ezik, lurraldearen aberastasun ekonomikoari ere laguntzen bait dio, babestu eta berreskuratu behar dugun ekoizpen-ehunaren zati gisa. Horregatik, kultura-ekintza guztiak (mantendu den programazioa, berrasmatu dena eta aldi honetan sortu dena) eta, bereziki, krisi hau gainditzeko ekintzek (sektorearen suspertze ekonomikorako laguntza-lerroak) puntu honen edukia dute.


63/2020 Mozioa, urriaren 16koa, Arabako eskola kirola COVID-19ren aurrean bermeekin egiteari buruz.

Taldea: Populares alaveses

Egoera: Aldundiak balioa ematen dio eskola kirolari, eskola-adineko haurren hezkuntzaren funtsezko zutabea delakoan. Hainbat ekintza egin dira pandemiak dirauen bitartean eskola kirolaren segurtasuna bermatzeko. Bilerak egin dira Kirolaren Euskal Batzordearekin eta Eskola Kirolaren Lurralde Kontseiluarekin. Kontingentzia-protokoloak lurralde-federazioekin batera landu dira. Doako ikastaro bat eskaini diegu eskola kiroleko teknikari, zuzendari eta begirale guztiei, COVID-19aren prebentzio eta jarduketa gisa aplikatu beharreko arauei buruz. Kirola modu seguruan egiteko sentsibilizazio kanpaina bat egin dugu, eta unean-unean ematen diegu kirol erakunde guztiei LABIren bileren ondotik onartzen diren dekretuen berri, bai eta dekretuek ekarritako aldaketen ondorioz jarraitu beharreko jarraibideen berri ere. Kirol zerbitzuan, aholkuak eta informazioa ematen dizkiegu COVID-19aren aurrean jarduteko zalantzak dituzten kirol erakundeei.


81/2020 Mozioa, abenduaren 16koa, Aiaraldeko suspertze sozioekonomikoari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Artziniegako Etnografia Museoari eustea eta etorkizuneko bideragarritasuna aztertzea.

2021


31/2021 Mozioa, apirilaren 21ekoa, Arabako Natur Zientzien Museoaren etorkizunari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: “Arabako Natura Zientzien Museoaren etorkizunari dagokionez, egoitza berri batera lekualdatzeko bideragarritasuna −Eskoriatza-Eskibel jauregiaren barruan− aztertzen ari gara, bi arlotan kontratatutako azterlanen bidez:

Gainera, museo berri horren kudeaketa ereduaren aukerei buruzko azterketaren emaitzak jasotzeko zain gaude. Proposamen horiek jaso eta aztertu ondoren, museoa egoitza berri horretara lekualdatzeko bideragarritasun tekniko eta ekonomikoari buruzko ondorioak aurkeztuko ditugu.

2022


46/2022 Mozioa, maiatzaren 18koa, Arabako gazteen bizi-kalitatea hobetzeari buruzkoa.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Gazteriaren Foru Erakundeak programak garatzen ditu Arabako gazteen aisialdian eta aisialdian. Jarduera guztien oinarrian aisialdiko lan pedagogikoa dago, bai eta bizikidetzaren, berdintasunaren, elkartasunaren eta ingurumenarekiko eta beste kultura batzuekiko errespetuaren balioetan lan handia egitea ere. Era berean, haurtzaroko eta nerabezaroko adin goiztiarrenetan bizitza osasungarri fisiko eta mentala izaten laguntzen da. Eta hirugarren instantziari dagokionez, Gizarte Politiketako Sailak gogorarazi du Esku-hartze Sozioedukatibo eta Psikosozialeko Zerbitzua eta familiekiko sozioedukatiboa Adingabearen eta Familiaren Arlotik egiten dela babesgabetasun larriko kasuetarako. Instantziaren edukiak arriskuaren eremuan gehiago egongo liratekeen esku-hartzeak iradokitzen ditu, eta hori udalaren eskumena da. Publiko gaztearekin duen konpromisoa haien ongizatean laguntzea da, haiekin aisialdian lan eginez, hainbat hezkuntza-programaren bidez.