Nekazaritza

2019-2023 legealdian onartutako mozioak:

2019

35/2019 Mozioa, urriaren 23koa, Estatu Batuek muga-zergak inposatzearen aurka.

Taldea: PP

Egoera: hainbat jarduketa egin dira arantzel-neurriek eragindako sektoreak defendatzeko, negoziazio-prozesu bat irekitzeko eta hartutako laguntza-neurriak babesteko.


37/2019 Mozioa, urriaren 30ekoa, Arabako Errioxa marka berreskuratzeari buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Arabako Foru Aldundia, Guardia- Arabako Errioxako Koadrila eta Eusko Jaurlaritza etengabe ari dira lanean mozioan onartutako helburua lortzeko.


41/2019 Mozioa, azaroaren 20koa, GEQUISA enpresaren isurketa kutsakorrek Lantarongo udalerriko lurrazpiko urei eta nekazaritza-lursail mugakideei eragiten dieten erasanaren inguruan.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Nekazaritza Sailak bilera eta harreman ugari izan ditu CHE, GEQUISA eta nekazarien ordezkariekin, kalteak baloratzeko txosten bat egiteko eta negoziazioan bitartekari izateko proposamenarekin, kaltetutako aldeei kalte-ordaina ezartzeko. GEQUISArekin hainbat bilera egin ostean, enpresak ez du proposamena onartu. Hala jakinarazi zaie nekazariei, haien erabakiaren zain daudela eta erakunde honen eskura dagoen guztian babesa eman zaiela. Bestalde, CHEk jakinarazi du lurpeko urak karakterizatzeko hainbat lan egin dituela eta Ingurumena Zaintzeko Programa bat garatu duela. Kutsaduraren egungo egoeraren berri ere eman du, baita kutsaduraren jatorriaren eta bilakaeraren berri ere. Deskontaminazioa egiteko, GEQUISAk akueduktu- zortasuna eskatu zuen, tarteko ponpaketa-hesi bat eraikitzeko. Duela gutxi, jabeei zuzendu zaie, zortasun hori eratzeagatiko kalte-ordaina adosteko proposamenarekin bilera bat egiteko.


43/2019 Mozioa, azaroaren 20koa, glifosatoaren erabilera debekatzeari eta Euskadiko biodibertsitatea defendatzeari buruz.

Taldea: PP 

Egoera: Arabako Foru Aldundiak sentsibilizazio-, prestakuntza- eta aholkularitza-prozesuarekin jarraitzen du, sektoreko beste erakunde eta eragile batzuekin lankidetzan (Neiker, UAGA, la), herbiziden eta fitosanitarioen erabilera murrizteko, Europar Batasunaren helburu eta gomendioekin bat etorriz, Europako Itun Berdearen esparruan.


45/2019 Mozioa, azaroaren 27koa, Arabako Foru Aldundiak Rioja Jatorri Deitura Kalifikatuaren inguruan duen parte-hartzearen gainean.

Taldea: PP

Egoera: Onartutako Mozioaren inguruan Arabako Batzar Nagusietan azaroaren 29an egindako idatziari erantzunez, Nekazaritza Ministerioak 2020ko urtarrilaren 10ean erantzun zuen. Bi proposamenak egokiak iruditzen ez zitzaizkiola esan zuen, lehenengoa Kontseilu Arautzailearen izaerarekin bat ez zetorrelako, eta bigarrenak administrazio publiko ezberdinen ordezkapenaren oreka hautsiko lukeelako.

2020


10/2020 Mozioa, urtarrilaren 29koa, txakurrei amorruaren aurkako txertoa jartzeari buruzkoa.

Taldea: PP

Egoera: Foru Aldundietako zerbitzu teknikoek amorruaren aurkako txertoa aztertzen den lan-mahaietan hartuko dute parte.


11/2020 Mozioa, otsailaren 7koa, energia aurrezteko proiektuak bultzatzera eta iturri berriztagarriak erabiltzea babestera zuzendutako laguntzei buruzkoa.

Taldea: PP

Egoera: Enplegu, Merkataritza eta Turismoa Sustatzeko Batzordean eta Foru Administrazioan eztabaidatutako mozioa.


19/2020 Mozioa, maiatzaren 20koa, COVID-19aren ondorioz, eta aurrera begira, lehenengo sektorean hartu beharreko neurrien inguruan.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren laguntza-zerbitzuak aurrera egiten ari dira administrazio-kontroletan eta tokian bertan, bai eta NPBren ordainketa zuzenak aurreratzeko behar den justifikazioa prestatzen ere. Era berean, SAECArekin sinatutako hitzarmena 25.000 eurotan handitzeko izapideak egiten ari dira. Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren á Planaren esparruan lehen sektoreari begira onartutako neurriek eragina murrizten lagunduko dute COVID-19k gehien kaltetutako ekoizpen-sektoreetan. Eusko Jaurlaritzak, Arabar Aldundiakk eta sektoreko eragileek kanpaina zabal bat egin dute ontzientzako, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategientzako eta elikagaien industriarentzako koronabirusaren aurrean jarduteko protokoloa (Covid - 19) jakinarazteko, bai eta EAEko nekazaritzako aldi baterako laneko jardueretan COVID-19 edukitzeko jarduera-protokoloa jakinarazteko ere.


24/2020 Mozioa, ekainaren 4koa, teknologia berrien arloan Arabako landa ingurunean dagoen esklusio sozial eta teknologikoa desagerrarazteko.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Garapen Ekonomikoaren, Berrikuntzaren eta Erronka Demografikoaren Batzordean eztabaidatutako mozioa.


32/2020 Mozioa, ekainaren 26koa, ardogintza-sektoreari zuzenduriko suspertze ekonomiko eta sozialerako neurriak martxan jartzeari eta nekazaritza-ustiategietako sasoikako langileen artean SARS-CoV-2 prebenitzeari buruz.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Aldundi honen eta Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa da Ardoari eta Arabako Errioxaren posizionamenduari lotutako prozesu parte-hartzailearen ondorioen garaipenarekin jarraitzea, Arabako lurralde garapen sozio-ekonomikoaren eragile modura. Covid-19aren eragina jasan duten eragile ekonomiko eta sozialekin kontsultatu ostean, A Planean aurreikusitako promozio eta berreskuratze ekonomikoaren neurriak uda amaieran jarriko dira martxan, eta urte amaiera arte iraungo dute. Halaber, dagoeneko izapidetzen ari dira ardi, ahuntz, erremolatxa eta patataren sektoreen finantzaketa eta babes neurriak. Nekazaritza aldi baterako jardueretan, Covid-19aren kontentzio-jarduera protokoloan batik bat Arabako Errioxan, Aiaran eta patataren sektorean zabaldu da.


36/2020 Mozioa, ekainaren 29koa, Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuan integratuta egongo den Arabar Errioxa Jatorri Deituraren sorrera babesteko.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: EAJ-PNV eta SVren zuzenketa ordezpena. 


37/2020 Mozioa, ekainaren 29koa, COVID-19ak eragindako kalte handia dela-eta nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektoreari laguntzeko.

Taldea: PP

Egoera: Eusko Jaurlaritzarekin eta gainerako foru-aldundiekin batera, Covid19ak prezioetan eta merkatuetan eragindako ondorioen sektore-azterketa egin zen, bai eta egoeraren diagnostikoa ere. Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak konfinamendu-aldian eta ondorengo hilabeteetan hartu eta aurreikusi dituzten neurriak Nekazaritza Batzordean egindako agerraldietan eta Covid-19aren harira onartutako mozioen eztabaidetan azaldu dira. Eusko Jaurlaritzak haragiak (arkumeak eta antxumeak, batez ere) kendu eta izozteko, hainbat produkziotatik soberakinak biltzeko (baratzezaintza, ardi-esnea, etxekoa), tokiko elikagaien kontsumoa sustatzeko kanpainetarako eta abarrerako neurriak ezarri zituen, eta Arabako Foru Aldundiak ardi- eta ahuntz-azienda ekoizten duten ustiategiei minimis laguntzak emateko.


38/2020 Mozioa, ekainaren 29koa, lehenengo sektorea babesteko neurriei buruzkoa.

Taldea: PP

Egoera: Nekazaritza Ministerioak txostena egin berri dio Elikagai Katearen Legea aldatzen duen lege-aurreproiektuari, nekazaritzako eta elikagaigintzako hornidura-katean enpresen arteko harremanetan jardunbide komertzial desleialei buruzko Zuzentaraua sartzeko, zeina izapidetzen hasten baita. Era berean, defendatzen du NPBk 2021-2027 aldirako aurrekontu-zuzkidura nahikoa izatea, gutxienez aurreko aldiko kopuru bera, ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-iraunkortasun hirukoitza bermatzeko. Nekazaritza Sailak legegintzaldi honetarako Batzar Nagusietan aurkeztutako programa-ildoak garatzen jarraitzen du, nekazaritza-sektore errentagarria, erresilientea eta nekazariekin lortzeko.


43/2020 Mozioa, uztailaren 8koa, mahasti-asegurua kontratatzeari eta uztei eragiten dieten plaga eta gaixotasunei aurre egiteari buruz.

Taldea: PP

Egoera: Arabako Foru Aldundiak mahasti-aseguruak harpidetzeko sustapen-, prestakuntza- eta laguntza-ekintzekin jarraituko du, azken urteotan egiten duen bezala. Era berean, Eusko Jaurlaritzaren mendeko teknologia-zentroekin eta ikerketa-zentroekin lankidetzan jarraituko du, bai eta sektoreko eragileekin ere, izurriteen aurkako borroka biologikorako teknikak eta ezagutzaren esperimentazioan eta transferentzian.


49/2020 Mozioa, uztailaren 15ekoa, Arabako ardoa, txakolina eta sagardoaren sektoreari babesa emateko

Taldea: PP

Egoera: Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak hartutako eta aurreikusitako neurriak Nekazaritza Batzordean egindako agerraldietan eta Covid-19aren harira onartutako mozioen eztabaidetan azaldu dira. Funtsean, AFAren á planak (ardoen eta sagardoen sustapena, e-commerce, finantzaketa, erosketa-bonuak, …) eta Eusko Jaurlaritzaren Ardoa Basque Wine estrategiak onartutakoak dira. Estrategia horrek finantza-laguntza emateko neurri bat barne hartzen du, edarien kate produktiboa errazteko, Mugagabe laguntzak (marketin digitala, zirkuitu laburrak), Ardoa lurraldearen ataria, Basque Wine sustatzeko plana, Eusko Jaurlaritza ere bai. Euskadin (koronabirusaren eragina euskal mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektorean), ezagutza sortzeko eta proposatzeko Azkenik, Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiek Nekazaritza Ministerioak mahastizaintza eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko emandako ezohiko neurriei buruzko Dekretua hobetzea proposatu genuen, eta biltegiratze pribatuko eta uzta berdeko neurriak izapidetu genituen ere.


54/2020 Mozioa, uztailaren 17koa, Arabako Haranen ureztapen-proiektuari buruz

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Nekazaritza Sailak eta ACUAESek, uztailaren 23an, bideokonferentzia bidez, Arabako haran ureztagarriko ureztatze-eremua hobetzeko eta modernizatzeko proiekturako Hitzarmenaren Jarraipen Batzordearen 6. bilera egin zuten. Bertan, 4. guneko ustiategiaren egoeraren laburpen bat egin zen, eta ACUAESek azaldu zuen zergatik uko egin zion gainerako faseen garapenean parte hartzeari. ACUAESek baieztatu du proiektuak teknikoki balio duela eta eguneko baldintzekin osatuko dela.

 


58/2020 Mozioa, irailaren 17koa, Arabako Errioxako interes sozioekonomikoak defendatzeko Rioja Jatorri Deituraren Kontseilu Erregulatzailearen aurrean, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoak izan dezan, Agorosegurok kontratutako arriskuei dagokienez, mildiuk eragindako kalteen estaldura.

Taldea: PP 

Egoera: Arabako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak lankidetzan jarraitu dute Arabako Errioxako sektoreko eragileekin, eskualdearen interesak Kontseilu Arautzailearen aurrean defendatzeko xedez. Gorrinak sorrarazitako kalteak estaltzeari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak EAE sartzeko eskatu dio Agrosegurori. . 


62/2020 Mozioa, urriaren 15ekoa, COVID-19ren aurrean Guardiako Ardoaren Etxean eta nekazaritza- eta abeltzaintza ustiategietan hartu beharreko neurriei buruz.

Taldea: PP 

Egoera: Arabako Foru Aldundiak Ardoaren Etxeko langileentzat ezarritako prebentzio-neurriak hartu ditu Nekazaritza Sailak, eta laginak hartzea antolatu du, 2020ko mahats-bilketan erabiltzaileen eta langileen osasuna bermatzeko, eta Eusko Jaurlaritzak egindako jarduera protokoloak zabaldu ditu nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietan.


67/2020 Mozioa, urriaren 28koa, Arabako Errioxako mahastizaintzaren kostuaren ingurukoa.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Arabako Foru Aldundia Arabako Errioxako mahastietako laborantza kostuei buruzko txosten teknikoa prestatzen ari da, laster aurkezteko asmoz. Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuak nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien eta upeltegi ekoizleen prozesuak eta etekinak hobetzeko aholkuak ematen jarraitu du.

2021


5/2021 Mozioa, urtarrilaren 20koa, zeinaren bidez Foru Aldundiari eskatzen baitzaio lankidetzan jardun dezala Lanbide, UAGA eta Abere Soz. Koop. rekin nekazaritza eta abeltzaintzaren sektorean enplegua bilatu nahi duten langileei laguntza eta orientazioa emateko.

Taldea: PP 

Egoera: Arabako Foru Aldundia lankidetzan dabil sektoreko erakunde eta eragileekin, Arabako nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietan langileak has daitezen errazteko. Eusko Jaurlaritzak sortutako Sasoikako Lanaren Arretarako Mahaian parte hartzen jarraitzen du.


6/2021 Mozioa, urtarrilaren 21ekoa, Europako Batasuna NPB-ra bideratutako funtsei buruz.

Taldea: PP 

Egoera: Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek aldeztu eta Nekazaritza Ministerioari helarazi diote NPB 2023-2027 aldirako FEAGA eta FEADER funtsei eutsi behar zaiela, Euskadiko nekazaritzari, abeltzaintzari eta landa garapenari laguntzeko. Euskal erakundeek prozesu teknikoa eta parte hartzailea garatu dute sektoreko ordezkariekin, eta lurraldeko, sektoreko eta EAEko bilerak egin dituzte, NPB 2023-2027 Plan Estrategikoa prestatzeko eta Nekazaritza Ministerioari nekazaritza eta abeltzaintzako sektorearen beharrak eta eskariak helarazteko.


20/2021 Mozioa, martxoaren 10ekoa, Arabako erremolatxaren laborantzari babesa emateko.

Taldea: PP

Egoera: Arabako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak, 2021-2022ko ereite kanpainan, erremolatxaren laborantzari laguntzen jarraitu dute, nekazaritza ekoizpen jasangarriko tekniken bidezko laborantza estentsiboak dibertsifikatzeko nekazaritza ingurumeneko laguntza baten bidez (2021eko martxoaren 31ko Agindua), eta minimis araubideko laguntza bat azukre erremolatxa ekoizten duten ustiategientzat (Foru Gobernu Kontseiluaren 41/2021 Foru Dekretua, irailaren 7koa).


24/2021 Mozioa, martxoaren 17koa, babes handiagoa emateko Arabako Errioxako eta Aiaraldeko upategi txiki eta ertainei.

Taldea: PP 

Egoera: Arabako Foru Aldundiak minimis araubideari lotutako laguntza baterako deialdia egin du Arabako mahastizaintza eta ardogintza ustiategientzat, txakolin ekoizleentzat eta sagardo ekoizleentzat (Foru Gobernu Kontseiluaren uztailaren 27ko 36/2021 Foru Dekretua). Laguntza horren osagarri, Eusko Jaurlaritzak sustatutako laguntza plana dago, ardoak biltegiratzeko eta destilatzeko neurriak jasotzen dituena (2021eko ekainaren 16ko Agindua). Aldi berean, bi erakundeek merkataritza sustatzeko hainbat ekimen, dastaketak, ostalaritzarekiko lankidetza ekimenak, e-commerce, prestakuntza eta abar eta Basque Wine ekimenaren barruko beste batzuk garatzen jarraitu dute.


36/2021 Mozioa, maiatzaren 12koa, basogintzaren sektorea bultzatzeko.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Eusko Jaurlaritza eta foru aldundiak 2023-2027 aldirako Euskadiko LGIPn txertatu beharreko basogintza neurriak prestatzen ari gara, ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren ikuspegitik jasangarria den baso kudeaketaren eredu bat bultzatzeko eta indartzeko.


37/2021 Mozioa, maiatzaren 12koa, nekazaritza ustiategietan energia berriztagarriak sustatzearen alde.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Foru teknikariek aholkularitza ematen diete nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiei, nekazaritza ustiategietan inbertitzeko laguntza planean jasotako laguntza lerro eta baldintzei buruz, Ekiola proiektuaren bidez, energía kooperatibak lankidetza publiko-pribatuaren bidez sustatzeari buruz eta EVEk deitutako autokontsumo elektrikorako energia berriztagarrien instalazioetan inbertsioak egiteko laguntza programari buruz. Oraingoz, ez da antzeman nekazaritza ustiategietan inbertitzeko laguntza planaren deialdian dagoen aurrekontuareen bidez erantzun ezin zaion eskaerarik.


44/2021 Mozioa, maiatzaren 26koa, nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietan efizientzia energetikoa hobetu, ureztatzaileen komunitateentzat ureztapen tarifa bikoitza ezarri, eta landa-ingurunean energia berriztagarriak jartzeari buruz.

Taldea: PP 

Egoera: Nekazaritza Sailak instalazio fotovoltaikoen ezarpena bultzatzen jarraitzen du Arabako Ureztatzaileen Erkidegoetan (Arrato, Tuyo…), bai eta energetikoki eraginkorragoak diren makinak eta ekipoak berritzea ere, nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntza planaren bidez, berotegi efektuko gasen ekoizpen kostuak eta isurketak murrizteko. 


45/2021 Mozioa, maiatzaren 26koa, Arabako erremolatxaren sektorea defendatzeko

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Eusko Jaurlaritzak Arabako erremolatxaren laborantzaren ekoizpen kostuak zehazten dituen azterlana egin du.


47/2021 Mozioa, maiatzaren 28koa, artilea edo bestelako abeltzaintza-hondakinak berrerabili eta ekonomia zirkularra sustatzeari buruz.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntza planak hondakinak eta abeltzaintzako azpiproduktuak kudeatzeko eta berrerabiltzeko neurriak jasotzen ditu.  


48/2021 Mozioa, maiatzaren 30ekoa, Gorbeialdeko eskualdeko eta Arabako Lurralde Historikoko gainerako lekuetako natura- eta baso-baliabideen kudeaketari buruz.

Taldea: EAJ-PNV-PSE

Egoera: Arabako Foru Aldundiak, basogintza sektoreko eta zuraren balio kateko ordezkariekin batera, zenbait jarduketa abiarazi ditu, Baso inbertsioetarako Laguntzen Planean eta Landa Garapen Iraunkorreko Planeko laguntza neurrietan beharrezkoak diren neurriak txerta daitezen, ekonomia , gizarte eta ingurumenaren ikuspegitik jasangarria den baso kudeaketaren eredu bat garatzeko xedez, naturagune babestuetako kontserbazio neurriekin bateragarria eta errespetuzkoa izango dena, jarduera konpentsatzeko eta sustatzeko zerga neurriak ere aintzat hartuta.


53/2021 Mozioa, ekainaren 16koa, Arabako Errioxako eta Arabako Txakolinaren ardogintzaren sektoreari babesa adierazteko.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Eusko Jaurlaritzak iragarri du Elikakatearen Legeak ezarritakoa kontrolatzeko giza baliabideak handituko dituela, ardoak destilatzeko neurri bat eman du (2021eko ekainaren 16ko Agindua) eta Arabako Foru Aldundiak mahasti aseguruen kontratazioa sustatzeko aurrekontu saila handituko du.  

 


66/2021 Mozioa, uztailaren 14koa, Arabako estrategia agroalimenario iraunkor baten alde eta tokiko elikagaiak zein beren ekoizpena eta kontsumoa sustatzeko.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Nekazaritzako ingurumen arloko laguntzetarako aurrekontu saila handitu egin da, ekoizpen ekologikoarena ere bai. Horretarako, euskarri tekniko bat antolatu da Nekazaritza Sailean, nekazaritza trantsizioak errazten dituzten agronomia jardunbide berriak egiteko eta horien inguruan aholku emateko, eta hurbileko produktuen bidezko elikadura sustatzen duten hainbat ekimenetan lankidetzan aritzeko.


70/2021 Mozioa, uztailaren 16koa, tokiko entitateetan energia berriztagarrien proiektuak instalatzeari buruz.

Taldea: PP 

Egoera: Arabako Foru Aldundiak jarraitzen du toki erakundeei aholkularitza ematen, energia berriztagarriei lotutako proiektuak ezartzeko interesa izanez gero. 

2022


75/2021 Mozioa, urriaren 20koa, zeinaren bidez eskatzen baita jaso daitezela laneko arriskuen ebaluazioaren, prebentzioaren eta segurtasunaren arloan hobekuntzak egiteko proposamenak basogintzaren sektoreko kontratuen baldintza administratibo partikularren pleguetan, eta zorrotz kontrolatu dadila haien exekuzioa.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Nekazaritza Sailak enpresa espezializatu baten bidez kontratatu du partzuergo-mendietan eta ondare-mendietan baso-aprobetxamenduen lizitazio eta kontratuetarako hautagaiek aurkeztutako osasun-planen gauzatzearen kontrola eta jarraipena, eta erakunde publiko titularrei aholkuak eman dizkie administrazio-baldintzen agiriak betetzeko.


19/2022 Mozioa, martxoaren 9koa, 2021eko azaroaren 20tik abenduaren 11ra bitartean jazotako ezohiko gertakari meteorologikoari buruz.

Taldea: EH Bildu/ Elkarrekin Araba/ PP

Egoera: Nekazaritza Sailak txosten bat egin zuen laborantza-soroetan eta nekazaritza-azpiegituretan izandako eraginei buruz, eta udalekin, administrazio-batzarrekin eta ukituekin lankidetzan aritu zen, aurkeztutako kontsultak eta erreklamazioak aztertuz. Gainera, Bide Azpiegituretako eta Mugikortasuneko Departamentuak lehentasuna eman zion foru-errepideen sareari eragindako kalteak konpontzeari, eta, aldi berean, lurralde-politikako ministerioari eskatu zizkion foru-errepideen sareko azpiegituretan izandako kalteengatik deialdian ezarritako diru-laguntzak.


52/2022 Mozioa,maiatzaren 25ekoa, ureztatzaileen elkarteetan eta lurraldeko lehen sektorean eraginkortasun eta energia-autokontsumo neurriak ezartzen laguntzeko.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Nekazaritza Sailak lanean jarraitzen du Ureztatzaileen Erkidegoei laguntza eta aholkularitza emateko, energia berriztagarrien instalazioari dagokionez hala eskatzen badute. Arratoko planta fotovoltaikoaren handitzea finantzatuko du, eta Erriberako Antezanako AKZrako proiektu bat bultzatzen ari da.


89/2021 Mozioa, azaroaren 18koa, abeltzainen jarduerak tokiko elikagaiak hornitzeko, enplegua sortzeko eta Arabako eskualdeetan landa-garapena sustatzeko duen garrantzia aitortzeko.

Taldea: PP

Egoera: Foru Aldundiak abeltzaintza estentsiboak eta Arabako Lurralde Historikoko abeltzainek ekonomian, gizartean eta ingurumenean duten garrantzia transmititzen jarraitzen du, baita ekoizten dituzten elikagaiak osasungarriak eta errespetuzkoak direla ere. Urtero laguntzen deialdia egiten du garapen-eredu hori bultzatzeko (larreak, nekazaritza-ingurumenekoak eta abeltzaintza ekologikoa mantentzea, tokiko azoken bidezko sustapena...).


78/2021 Mozioa, urriaren 21ekoa, hiltzeko haragi-instalazio bat ezartzea eta ustiatzea sustatu eta babesteko.

Taldea: PP

Egoera: Foru Aldundiak Aiarako abeltzainei zerbitzua ematen dien haragi-instalazio bat ezartzea eta ustiatzea bultzatzen duten ekimen pribatuen jarraipena egiten du.


77/2021 Mozioa, urriaren 20koa, Elikadura Katearen Legean ezarrita dena kontrolatzeari buruz, bereziki mahatsarentzat ekoizpen-kostuaren gainetik dauden prezioak bermatzeko.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Sailak produkzio-sektorea animatzen jarraitzen du Elikagaien Katearen Legearen edukiak eta helburuak betetzea ahalbidetuko duten kontratuak izenpetzera, eta administrazio eskudunekin lankidetzan jarduten du helburuak lortzeko.


88/2021 Mozioa, azaroaren 18koa, olibak biltzeko erabilera komunitarioko aterki-makina eskuratzea aztertzeko.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Sailak urtero deitzen ditu Arabako Lurralde Historikoan fruta-arbolen laboreak eta aholkularitza teknikoa ezartzeko laguntza-lerroak. Halaber, APRORA elkartearekin bilketa mekanizatzeko aukerak aztertu ondoren, eskuz bibratzeko makinentzako laguntzak emateko oinarri arautzaileak argitaratuko ditugu.


20/2022 Mozioa, martxoaren 9koa, esne-behiak ekoizten duen sektoreari babesa adierazteko.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Nekazaritza Sailak zuzeneko laguntzen ezohiko erregimen bat ebatzi du minimis erregimenaren pean, besteak beste, esnetarako behi-aziendari zuzenduta, eta hobetzeko dituen ekoizpen-planak ere babestu ditu ABEREren bidez. Kaiku Berdea proiektuarekin (Familia eta Kooperatiba Abeltzaintzaren Eraldaketa Iraunkorreko Proiektua) ere bat egin du kide gisa.

26/2022 Mozioa, martxoaren 17koa, nekazaritza eta abeltzaintza eredu familiarra babesteko.

Taldea: PP

Egoera: Sailak jarraitzen du sektore ekoizlea animatzen kontratuak izenpetzera, Elikagaien Katearen Legea betetzea eskatzeko eta familia-nekazaritzaren ereduari eustea lortzeko oinarri gisa.


37/2022 Mozioa, apirilaren 26koa, lurraldeko eskola-ikasleen artean gure inguruneko nekazaritza-jarduerak zabaltzeari buruzkoa.

Taldea: PP

Egoera: Nekazaritza Saila Arabako Nekazaritza eta Abeltzaintza Elkartearekin (UAGA) elkarlanean ari da Arabako nekazaritza-ustiategietara eskola-bisitak egiteko kanpainan.


13/2022 Mozioa, otsailaren 16koa, ardoa ekoizteko sistema guztietan praktika jasangarriak sustatzeari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Urtero nekazaritza eta ingurumeneko eta klimako laguntzen erregimenaren deialdia egiten da, errespetuzko praktikak sustatzeko, eta mahastizaintza da garatzeko gaitasun handiena duen sektoreetako bat. Halaber, laguntza-lerro bat deitu da lukuaren sitsari teknika biologikoen bidez aurre egiteko, labore minimoko praktika agronomoak zabaltzeko eta tantakako ureztatze-sistemak ezartzen laguntzeko.


49/2022 Mozioa, maiatzaren 19koa, NPB-ren esparruan hartutako neurriak sustatzeari eta ezartzeari buruzkoa, animalien elikadurara zuzendutako lehengaien autosufizientzia handitzea helburu.

Taldea: PP

Egoera: Nekazaritza Sailak NPB 2021-2022 araudiaren malgutasuna erraztu eta zabaldu du lugorri eta labore oleaginosoei dagokienez, eta Arabako zereal eta bazka ekoizle eta kontsumitzaileen arteko lankidetza-bideak ezartzera animatu du.


70/2022 Mozioa, uztailaren 13koa, Arabako lehen sektorean lan-istripuak saihesteko prebentzio-neurriak hartzearen aldekoa.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Foru Aldundiak urriaren 10ean sinatuko du Preben Euskadiko SAMa (Gizarte Esparru Akordioa), 2025 estrategiaren esparruan, Arabako lehen sektorean laneko arriskuen prebentzioaren arloan inplikatzeko eta konpromisoa hartzeko lehen urrats gisa, izaera teknikoko eta diziplina anitzeko erakunde arteko lantalde bat sortzeko, garatu beharreko programa espezifikoak eta planaren ebaluazioa eta eragina.


38/2022 Mozioa, apirilaren 26koa, basurdeek eragindako kalteen inguruan hartu beharreko neurriei buruzkoa.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Ehiza eta Arrantza Atalak nekazaritzako kalteak, trafiko-istripuak eta gaixotasunen transmisioa prebenitzeko kontrol-neurriak hartzea errazten jarraitzen du, espeziearen populazio-azterketen eta inpaktu sozioekonomikoaren ondorioen esparruan.


43/2022 Mozioa, maiatzaren 11koa, Arabako Errioxako oliba-sektorea suspertzeko aukerari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: 2022ko maiatzaren 19an bilera bat egin zen Arabako Errioxako Olibondoa eta Olioa Sustatzeko Elkartearekin (APRORA), ikuspegi turistikotik (oleoturismoa) elkarteak gara zitzakeen jarduerak ahalbidetzeko, hala nola urtemuga aurkeztea, hedapen-bideak (sustapen-bideoa, elkartearen dibulgazio-liburuxka, etab.). Gainera, Nekazaritza Sailak APRORAren Ekintza Planean aurreikusitako jarduerak garatzen laguntzen du aurrekontuetan, batez ere aholkularitza teknikoari, laborearen sustapenari eta Arabako olioaren kontsumoa bultzatzeari dagokienez.


56/2022 Mozioa, ekainaren 8koa, hondakin solidoen zati organikoa konpostatzeko dagoeneko lehen sektoreko kudeatzaileen bidez garatuta dagoen proiektuari jarraipena ematekoa, hainbat jarduera eginez.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Nekazaritza eta ingurumeneko eta nekazaritza ekologikorako laguntzen deialdiaren bidez, eta Eskalmendiko finkan Nekazaritzako Elikagaien Ekintza Taldea eta ekoizpen-sistemak sortuz, Nekazaritza Sailak lurzoruan karbonoa finkatzen laguntzen du, ustiategitik kanpoko egozpenekiko mendekotasuna murrizten eta haren errentagarritasuna hobetzen.


4/2022 Mozioa, urtarrilaren 26koa, nekazaritza-lurrak berroneratzeko eta osasuntsu egoteko eta klima-aldaketaren aurka premiaz borrokatzeko onuragarriak diren nekazaritza-ekoizpeneko eredu berriak eskuratu eta babeste aldera.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Sailak Nekazaritzako Elikagaien Ekintza Taldea eta ekoizpen-sistemak eratu eta abiarazi ditu Eskalmendiko finkan, eta hainbat ekintza esperimental eta dibulgaziozko garatu ditu lurzoruen mantentze eta berroneratzearen, praktika ekologikoen, bioestimulatzaileen erabileraren eta adeventizien kontrol mekanikoaren arloan. Irailean sektoreari zuzendutako bisitak egingo dira, Neiker-ekin lankidetzan, egindako entseguak partekatzeko.


66/2022 Mozioa, ekainaren 22koa, intsektu polinizatzaileak babestearen ingurukoa.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Ingurumen eta Hirigintza Sailak eta Nekazaritza Sailak mozio honetan ezarritakoak betetzeko lanean jarraitzen dute.