Langile liberatuak

Arabako Foru Aldundian langile liberatuen figura dago; izan ere, beste ordezkari batzuen sindikatu orduak lagaz, ordezkari batek jarduera sindikalari lotutako dedikazio esklusiboa eskura dezake, langileen eskubideen defentsa eta babesa egokiago bete ahal izateko. Erakundeko langile liberatuen kopurua eta erabilitako ordu kopurua argitaratzen da, betiere bazkidetutako erakunde sindikalaren arabera multzokaturik.