Arabako Foru Aldundiak emandako abalak. Foru Aldundiak badezake legean arauz ezarritako oinatz entitateek erakunde eta Herri-Enpresei emandako kreditu eragiketen kaudimena jartzea. Foru Aldundiaren kontura jarritako kaudimenek, eragiketa bakoitzerako Foru Gobernu Kontseiluak, Herri-Ogasun, Finantza eta Aurrekontuetako Diputatuak proposatuta, jarritako batzordea jasotzeko eskubidea ekarriko diote Aldundiari.


Aldatze data 2019/10/03

Sortze data 2018/01/10

Gaia Ekonomiari, finantzei eta aurrekontuei buruzko informazioa