Foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuak eta zerga premiazko dekretu arauemaileak

Arabako Foru Aldundiaren lege eta arau jarduera eta lantzen ari diren araudiak kontsultatu ahalko dituzu: foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuen proiektuak eta zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak, eta horiek guztiak sortzeko egiten diren espedienteetako memoriak eta txostenak.


Foru Arau proiektua,zeinaren bidez Arabako Foru Aldundiaren eskuetara itzuliko baitira Arabako Ekialde Lautadako Urkidetzari emandako ondasunak, hura desegin delako; eta foru arau proiektua Batzar Nagusietara bidaltzea, arauz izapidetu dadin.