Zorpetzea

Zerbitzu publikoak ordaintzeko, autonomia erkidegoak finantzaketa eskuratzen du hainbat bitarteko erabiliz, hala nola zorraren jaulkiz edo maileguak hartuz. Eragiketa horiek guztiak epe laburrean, ertainean edo luzean kontrata daitezke. Horrela, amortizazio epeak hainbat urtetakoak edo bost urtetakoak izan daitezke. Ekitaldian, autonomia erkidegoak zordundutako zenbatekoaren zati bat amortizatzen du, beste zati bat birfinantzatzen du eta finantzaketa eskuratzen jarraitzen du, beharrizanen arabera.

Zorraren bilakaera 2018

Zorpetzea biztanleko 2017
Zorra eta epe luzerako maileguak guztira - Sektore Publiko Bateratua 533.453.855,47 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 326.574
ZORPETZEA BIZTANLEKO 1.633,49 €
Zorpetze erlatiboa 2017
A- Zorra eta epe luzerako maileguak guztira- Sektore Publiko 533.453.755,47 €
B - DIRU SARRERA ARRUNTA ("R" FASEA) 2.458.930.842,81 €
ZORPETZE ERLATIBOA - (A / B) 0,22