Zorpetzea

Zerbitzu publikoak ordaintzeko, autonomia erkidegoak finantzaketa eskuratzen du hainbat bitarteko erabiliz, hala nola zorraren jaulkiz edo maileguak hartuz. Eragiketa horiek guztiak epe laburrean, ertainean edo luzean kontrata daitezke. Horrela, amortizazio epeak hainbat urtetakoak edo bost urtetakoak izan daitezke. Ekitaldian, autonomia erkidegoak zordundutako zenbatekoaren zati bat amortizatzen du, beste zati bat birfinantzatzen du eta finantzaketa eskuratzen jarraitzen du, beharrizanen arabera.

Sektore publikoaren finantziazioari buruzko informazio osoa jaso da 2018ko Aurrekontuaren Likidazioa orrian zerrendatutako agirietan (125-135 or.).

Zorraren bilakaera 2019

Zorpetzea biztanleko 2018
Zorra eta epe luzerako maileguak guztira - Sektore Publiko Bateratua 524.408.217,15 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 328.868
ZORPETZEA BIZTANLEKO 1.594,59 €
Zorpetze erlatiboa 2018
A- Zorra eta epe luzerako maileguak guztira- Sektore Publiko 524.408.217,15 €
B - DIRU SARRERA ARRUNTA ("R" FASEA) 2.502.434.847,83 €
ZORPETZE ERLATIBOA - (A / B) 0,21