Enargi

Zergatik sortzen dugu?

2009. urtean Berriztagarriak Sustatu eta Garatzeko Plana (2010-2020) onartu zen. Planaren helburua da energia aurrezteko eta eraginkortasun energetikoko ekintzak abian jartzea eta, bereziki, Arabako Lurralde Historikoan energia berriztagarriak ezartzea eta horien erabilera sustatzea.

Bestalde, A Planak, COVID-19aren eraginetatik Arabako ekonomia berreskuratzeko planak, jasangarritasunerako ekintzen artean, Lurraldean eguzki-parke berri bat eta inguruko lurretan nekazaritza-ingurumeneko proiektu bat abian jartzea bultzatzen du. Jarduketa horren barruan dago Enargi Araba SA enpresa sortzea.

Zeintzuk dira sozietate publiko honen helburuak?

  • Energia sortzea eta merkaturatzea, iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten instalazioen bitartez; esaterako, ekoizpen hidraulikoa, eolikoa, eguzkiko termikoa, fotovoltaikoa, eta biomasatik edo hidrogenotik lortutakoa.
  • Bioerregaiak eta produktu eratorriak ekoiztea, tratatzea eta merkaturatzea.
  • Aurreko “a” eta “b” apartatuetan jasotako instalazioetako proiektuak egitea, bertako ingeniaritza, horiek eraikitzea, abiatzea, horien mantentze lanak eta horiek besterentzea, hala berezkoak nola hirugarrenenak; instalazio mota horiekin lotutako azterketa zerbitzuak, ingeniaritzako azterlanak edo energia aholkularitzakoak, ingurumen aholkularitzakoak eta aholkularitza tekniko eta ekonomikoa.