Gardentasunaren Foru Arauaren gida erraza

Sarrera

2017ko otsailean, Arabako Lurralde HIstorikoko sektore publikoaren Gardentasunaren, hiritarren parte hartzearen eta gobernu onaren Foru Araua argitaratu zen.

Erakundeen gardentasuna dela bide, herritarrek jakin dezakete erakunde publikoek zer-nolako lana egiten duten eta politikak bete eta gauzatu daitezen eska dezakete.

Foru arau horren helburuak ondokoak dira:

La ciudadanía es la protagonista de la Norma Foral
 1. Herritarrak foru gobernuaren politika publikoak ikuskatu eta kontrolatzeko gauza izatea.

 2. Herritarrek administrazioaren eskura dagoen informazio publikoa eskuratzeko modua izatea.
 3. Herritarrek ahotsa baliatzea, kontsultak edo beste bide batzuk erabiliz, gai publikoetan parte hartze erantzukizunkidea izan dezaten.

Nork bete behar du araua?

 • Foru Aldundiak, foru erakunde autonomiadunek, zuzenbide pribatuko foru entitate publikoek, foru sozietate publikoek, foru sektore publikoko fundazioek eta foru sektore publikoko partzuergoek.
 • Zerbitzu publikoak edo administrazioaren eskumenak egikaritzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoek –haiei eskatzen zaien informazio guztia eman beharko dute sektore publikoaren gardentasunari lotutako betebeharrak betetzeko–.
 • Foru sektore publikoaren diru laguntzak jasotzen dituzten alderdi politikoek, sindikatuek eta enpresa antolakundeek.
 • Laguntza eta diru laguntzetan, 100.000 euro baino gehiago jasotzen dituzten erakunde pribatuek, edo erakunde horien guztizko sarreretatik % 40, gutxienez, laguntza edo diru laguntzetatik datorrenean, betiere 5.000 eurotik gorakoak direnean.

Publizitate aktiboa

Publizitate aktibotzat dugu informazio publiko esanguratsua argitaratzea, aldiro-aldiro, modu sinesgarri eta eguneratuan, botere publikoen kontu ematea hobetzeko helburuz.

Zer argitaratu behar da?

información institucional

Erakundeari buruz

 • Funtzioak eta antolaketaren egitura.
 • Enplegatuak: Langile publikoen kopurua, urteko ordainsariak, aholkuari eta konfiantzazko karguen kopurua, liberatutako pertsonen kopurua…
 • Goi kargudunak: identifikazioa, ordainsariak, ondasunen aitorpena, bateragarritasuna, agenda…
 • Enplegu publikoa: Enplegu publikoaren eskaintzak.
 • Ondasun higiezinen zerrenda.
 • Partaidetza duten erakunde publiko eta pribatuen zerrenda.
información jurídica

Lege informazioa

 • Araudia.
 • Foru arauen proiektuak.
 • Foru dekretuen proiektuak.
información sobre contrataciones

Kontratuak, hitzarmentak eta diru laguntzak

 • Kontratu guztiak (xedea, iraupena, zenbatekoa, esleipena), erakundeak eta kontratazio organoak.
 • Sinatutako hitzarmen guztiak (xedea, iraupena, alderdi sinatzaileek, hitzartutako prestazioak…).
 • Kudeaketa mandatuak.
 • Emandako diru laguntzak eta laguntzak (zenbatekoa, xedea, zertarakoa…). 
 • Alderdi politikoei emandako diru laguntzak.
Información económica

Informazio ekonomikoa

 • Aurrekontuak eta urteko kontuak.
 • Finantza adierazleak.
 • Aurrekontu egonkortasuna.
 • Zorpetzea.
 • Abalak.
 • Gastu publikoa.
<Plan de gobierno

Gobernu plana

 • Plan estrategikoak eta jarraipena.
 • Jarduketa garrantzitsuak.

Non begira daiteke?

Arabako Foru Aldundiaren Gobernu Irekiaren atarian - irekia.araba.eus

Web orriak antolaera erraza dauka, erabiltzaileetan funtsatuta, informazio hori guztia eraz egituratzeko

portal de gobierno abierto
 • Nork osatzen du Foru Aldundia? Erakundeari, enplegatuei, goi kargudunei araudiari eta abarri buruzko informazioa.
 • Zer egiten du eta noiz egiten du? - gobernu plana eta helburuen betetze maila.
 • Nola egiten du? Aurrekontu sailak kudeatuz - informazio ekonomikoa.
 • Datu gehiago behar duzu? informazio publikoa eskuratzeko eskubidea.
 • Iritzia eman eta parte hartu nahi duzu? Parte-hartzea

Informazioa eskuratzeko eskubidea

Edozein herritarrek ezagutu eta eskura dezake Administrazio Publikoak, haren jarduerak egikaritzean, prestatu, aldatu edo eskuratu duten informazioa, eskaeraren arrazoia justifikatu beharrik gabe.

Administrazioak informazio publikoa eskuratzeko eskaerei erantzun behar die hilabeteko epean, ebazpen bidez.

Parte hartzea

Xedea

Herritarrek parte hartzea gai publikoen inguruko erabakiak hartzen.

Nola parte hartu daiteke?

Erregistroa sortu da herritarrek parte hartu eta erabakiak hartzen laguntzeko. Ondokoek osatzen dute erregistroa:

 • Entitate kolektiboak
 • Interes taldeak
 • Hausnarketa taldeak
 • Herritarrak
 • Elkarteak
 • ...

Erregistroan jasota dauden guztiei aldez aurretik ematen zaie abian jartzen diren prozesu parte hartzaile guztien berri.

Era berean, gobernu irekiaren atariaren (irekia.araba.eus) bidez ere parte har daiteke.

Zer tresna erabil daiteke parte hartzeko?

 • Inkestak, zundaketak, kontsulta foroak, eztabaida eta kontsulta guneak, herritarrentzako panelak, kontsulta irekiak, herri epaimahaiak, eztabaida parte hartzaileak...
 • Bitarteko elektronikoak erabil daitezke edo aurrez aurrekoak izan daitezke.

Herritarrek parte hartzeko eskubide zehatzak

herritarrek parte hartzeko eskubide zehatzak
 • Politika publikoen diseinuan, emaitzen ebaluazioan eta zerbitzu publikoen kalitatearen ebaluazioan parte hartzeko eskubidea.  
 • Jendaurrean jartzeko izapideetan, alegazioak eta oharrak aurkezteko eskubidea. 
 • Arauzko ekimenak sustatzeko eskubidea
 • Xedapen orokorrak prestatzen parte hartzeko eskubidea 
 • Zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko jarduketa proposamenak edo iradokizunak egiteko eskubidea.
 • Herritarren jarduerei dagokienez, foru sektore publikoaren laguntza eskatzeko eskubidea. 
 • Erakunde publikoei gizartearen aurrean kontu ematea eskatzeko eskubidea 

Gardentasunari eta informazio publikoaren eskuragarritasunari egindako ebaluazioa

Arabako Foru Aldundiak urtero txosten bat ematen du gardentasunaren arloan egindako lanaren berri emateko helburuaz. Txosten honen barruan hauek daude: publizitate aktiboaren eta  informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen arloetako eginbeharrak betetzeari buruzko informazioa.

 • Publizitate aktiboa: informazio publikorik garrantzitsuena, aldizka eta eguneratuta, biltzea eta era proaktiboan zabaltzea. 
 • Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea: pertsona fisiko eta juridiko guztiek eskubidea dute Foru Aldundiaren eta foru sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeen eskuetan dagoen informazio publikoa eskuratzeko. 

Nola jasotzen da erantzuna?

Oro har, eskatzaileak hautatu duen formatuan ematen da informazioa.  Informazioa argitaratu bada, esango da nola lortu.
Edonola ere, honela jakinaraziko da erantzuna: 

 • Ahal dela egoitza elektronikoaren bidez.
 • Horrela ezin bada, posta bidez.

Nola eskatzen da?

Nork dauka informazio publikoa eskuratzeko eskubidea?

 • Aurrez aurre, ahoz edo idatziz, Arabako Foru Aldundiaren Erregistroko bulegoetan, Probintzia plazan, zenbaki gabean.
 • Era telematikoan ere eska dezakezu, egoitza elektronikoaren. Horrela eginez gero, ziurtagiri elektronikoren bat baliatu behar da
 • Enpresak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak betiere, administrazio publikoekin harremana bitarteko elektronikoz izatera behartuta daude.

Ohiko galderak

Nola eskatu informazio publikoa?

Informazio publikoa hainbat modutan eska dezakezu: idatziz, ahoz edo bide telematikoz.

Aurrez aurreko eskaera

Eskaera ahoz edo idatziz aurkez dezakezu.

Non?: Erregistro Orokorreko bulegoak
Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz

Telefonoa: 945 181 807

Descargatu eredua pdf formatuan

Eskaera telematikoa

Egoitza elektronikoaren bidez ere egin dezakezu eskaera. Gogoratu beharrezkoa dela egoitzan autentifikatzea.

Hasi eskaera egoitzan

Eskaera osorik beteta ez badago...

Eskaera akastuna edo zehaztugabea balitz, eskatzaileak 10 eguneko epea izango du behar bezala betetzeko. Bete ezean, eskaera artxibatu egingo da.

Dohainik da?

Informazioa dohainik eskuratuko da. Hala eta guztiz ere, kopiarik egiten bada edo informazioa jatorrizkoa ez den beste formatu batean eskatzen bada, zenbateko bat ordaintzeko eskatuko da, bidali beharreko informazioaren euskarri gisa erabilitako materialen kostuaren eta eskuetaratutako informazioa bidaltzeagatiko kostuaren arabera.

Aldez aurreko kontsulta, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzko Foru Arauaren Aurreproiektuaz. (Ekarpenak egiteko epea: 2020/07/25 - 2020/08/08).

PlanÁ

COVID-19 pandemiak eragindako krisi sanitario, ekonomiko eta sozialaren ondorioz Araba suspertzeko egin den plan ekonomikoa da.

Talka plan honek epe laburreko premiazko neurri ekonomikoak ditu, eta bere estrategia oinarritzen du aliantzetan eta sektore guztien parte-hartzean; bai eta zirkuitu laburrean, hau da, tokiko kontsumoan ere, gako nagusi gisa krisialditik ateratzeko.

PlanÁ-k neurri ekonomikoak, fiskalak, finantzarioak eta kontsumoa sustatzekoak jasotzen ditu.

PlanÁ-ren aurrerapen maila

75%
Azken berrikusketa-data 2020/08/04

Kontsulta ezazu Arabako Foru Aldundiaren berreskurapen ekonomikoko Planaren betetze edo aurrerapen maila (2020ko abuztua). Jarraipena atalka (10 atal) eta dagozkien neurrietan zehazten da (zehatz-mehatz 50 talka neurri dira, finantzarioak, fiskalak, aurrekontuetakoak eta arloan arlokoak, egoeraren arabera hartutakoak).


1. ETE-ei eta autonomoei laguntzea

Arabako ETEentzako eta autonomoentzako laguntzak, diru eskasiari aurre egiteko, berehala egin beharreko ordainketak egin ditzaten eta berrikuntzan eta digitalizazioan inbertitu ahal izan dezaten.

75%

1.1 Arabako Garapen Agentziaren industrialdeetan kokatutako enpresentzako alokairuaren ordainketa zatikatzea

1. Finantza-laguntzak. : 400.000,-€.

100% de cumplimiento


1.2. Elkargirekin hitzermena, Covid-19aren eraginpeko enpresen indarreko maileguen gabeziak finantzatzeko.

2. Finantza laguntzak: Aurrekontua: 75.000,-€.

100% de cumplimiento


1.3. Sormen-industria kulturalaren laguntza indartzea.

3. Finantza laguntzak: Aurrekontua: 50.000,-€.

100% de cumplimiento


1.4. Alava Innova 2020 programa indartzea.

4. Finantza laguntzak: Aurrekontua: 300.000,-€.

100% de cumplimiento


1.5. ETE-ak merkaturatzen laguntzeko Alava Innova Digital programa berria.

5. Finantza laguntzak: Dirulaguntzak: 400.000,-€.

100% de cumplimiento


1.6. ETE-ak digitalizatzen laguntzeko Alava Innova Digital programa berria. Interes-tasetarako laguntzak. Elkargirekin hitzarmena.

6. Finantza laguntzak: Aurrekontua: 250.000,-€.

0% de cumplimiento


1.7. Elkargirekin abalak emateko programa, ekintzailetza, berrikuntza, nazioartekotzea, ingurumena, merkataritza, ostalaritza eta turismoa, kultura- eta sormen-industriak, nekazaritzako elikagaiak, autonomoak eta mikroenpresak eta landa-eremuko jarduera ekonomikoak bultzatzeko. (Covid-19ak bereziki eragindakoak)

7. Finantza laguntzak: Aurrekontua: 10.000.000,-€.


1.8. % 30eko konturako aurrerakinak ematea arabako 2020ko ekintzailetza deialdian onartutako proiektuetarako

8. Finantza laguntzak

100% de cumplimiento


2. Enplegua sustatzea

Osasun larrialdiaren ondorioz negozio ugari itxi behar izan direnez, finantza eta zerga laguntzak, enplegua suspertzeko, bereziki lan merkatuko kolektiborik behartsuenen artean

100%

2.1. Kontratazio mugagabearen aurkako diskriminazio positiboa duten enpresetan eta emakumeen eta 45 urtetik gorako pertsonen kolektiboetan kontratazioa sustatzeko deialdia.

9. Finantza laguntzak: Aurrekontua: 1.000.000,-€.

100% de cumplimiento


2.2. Enplegua sortzeagatiko zerga-kenkaria handitzea.

10. Finantza laguntzak

100% de cumplimiento


3. Zerga neurriak

Arabako enpresen eta familien zerga betebeharren kargak murriztea eta ordainketak atzeratzea, baliabideak berehalako beharretarako erabili ahal izan ditzaten.

100%

3.1. Zergadunari likidezia emateko epeak eta/edo bermeak.

11. Apirilean eta maiatzean hartutako neurriak. Aurrekontua: 242.700.000,-€ Jarduerak 11.1. Bulegoaren zerga-prozeduren epeen hasiera etetea edo luzatzea, alderdi batek eskatuta. 11.2. Ekaineko BEZ-ari eta pfez-ren konturako atxikipenei buruzko otsaileko eta martxoko hileko aitorpenak aurkeztea. Aurrekontua: 120.000,-€. 11.3. BEZ-aren eta lan-atxikipenen hiruhileko aitorpenak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 1era arte luzatzea. 11.4. Zerga-prozeduren izapidetzea 2020ko ekainaren 1era arte etetea: informazio-aitorpenak, erantzunak, berandutze-interesak. 11.5. Autonomoen, mikroenpresen eta enpresa txikien zerga-zorrak zatitzea, 2020ko ekainaren 1era arte. bermerik eta berandutze-interesik eskatu gabe. 11.6. Alarma-egoeraren aurretik emandako apirileko geroratze eta zatikatzeen ordainketa geroratzea. Aurrekontua: 2.000.000,-€. 11.7. Baliogabetzea 2020ko lehen seihilekoari dagozkion pfez-aren ordainketa zatikatuen jarduera ekonomikoetarako eta lehen sektorerako. Aurrekontua: 16.500.000,-€. 11.8. Errenta 2019 kanpainaren hasierari eustea eta pfez-ren aitorpenak aurkezteko epea urrira arte luzatzea. 11.9. ogasun sailaren bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak eta komunikazioak arautzen dituen 5/2020 foru dekretua 2020ko irailaren 7ra arte atzeratu da. 11.10. Aldian behin edo behin aurkezten ez diren zergen autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko epeak ezartzen dira. 11.11. Epe jakin batzuk luzatzen dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan, kenkari edo onura fiskal jakin batzuen betekizunak betetzen laguntzeko. 11.12. Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren justifikazio jakin bat aurkezteko epea luzatzea. 11.13. Enpresa txiki eta mikroenpresentzako sozietateen gaineko zergaren aitorpena aurkezteko epea luzatzea. Aurrekontua: 65.000.000,-€. 11.14. Azarora atzeratzea 2020ko errenta-kanpaina osoa ordaintzeko. Aurrekontua: 39.200.000,-€.

100% de cumplimiento


3.2. Neurri berriak Sozietateen gaineko zergan

12. SZ-ren konturako ordainketen zenbatekoa murriztea. 13. Zerga-oinarri negatiboen konpentsazio-mugaren ehunekoa handitzea ertainentzat, 3. txikientzat eta mikroenpresentzat. Aurrekontua: 4.500.000,-€. 14. Garbiketa- eta desinfekzio-materialak eta enpresak osasun-bermeekin irekitzeko beste elementu batzuk erosteagatiko kenkaria. 15. Mikroenpresentzat 2019ko zerga-oinarritik kendu beharreko gastuen ehunekoa handitzea. Aurrekontua: 900.000,-€. 16. 2019ko SZ-ren kanpainako itzulketak bizkortzea. 17. Mikroenpresetan enpresa txikietan edo ertainetan inbertitzeagatiko ezohiko kenkaria. 18. Ezohiko amortizazio azeleratua 2020ko abenduaren 31ra arte eskuratutako aktibo berriekin alderatuta.

100% de cumplimiento


3.3. Neurri berriak errentaren gaineko zergan

19. Errenta 2019 kanpainako itzulketak bizkortzea 20. Aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak, enplegu-erregulazioko espedienteak edo jarduera ekonomikoa etenda duten edo 2020ko kanpainan covid-19aren ondorioz jarduera utzi duten pertsonek bgae-etatik erreskatatutako kopuruak pfez-n % 60an sartzea 21. Bai ticketa martxan jartzea 2022/01/01era arte atzeratzea 22. Aparteko kenkaria mikroenpresetan inbertitzeagatik eta enpresa txiki edo ertainetan inbertitzeagatik

100% de cumplimiento


4. Etxebizitzak birgaitzeko plana

Zerga arloko hobarien bitartez, eraikitako etxebizitzetan esku hartzea sustatzea Araban, bizi kalitatea hobetzeko eta sektoreko autonomoen eta enpresen jarduera sustatzeko.

100%

4.1. Eraikuntzaren sektorea sustatzea

23. Eraikuntzaren sektorea sustatzea. desgrabazio fiskalak etxebizitzak eta komunitateak eraberritzeko inbertsioari.

100% de cumplimiento


4.2. Tratamendu fiskal mesedegarria mugikortasun elektrikoa sustatzeko

24. Tratamendu fiskal mesedegarria mugikortasun elektrikoa sustatzeko. Garaje partikularretako eta auzo-erkidegoetako karga-instalazioetarako eraberritzeak.

100% de cumplimiento


5. Mezenasgoaren sustapena

Partikularren eta enpresen elkartasun ekonomikoa sustatzea, osasun krisialdiak behartsuenengan izan duen eragina arintzeko, bai eta Arabako gizartearentzat kultur, zientzia eta kirol interes nabarmena duten jardueretan izandako ondorioak arintzeko ere.

100%

5.1. Mezenasgoaren sustapena

25. Zerga tratamendua hobetzea, mezenasgoa sustatzeko gizarte, osasun, kultur eta kirol arloan.

100% de cumplimiento


6. Tokiko merkataritza

Zuzeneko laguntzak Arabako merkataritza sektorerako, pandemia dela eta ezarritako berrogeialdian izandako geldialdiaren ondorioak gainditu ditzan, eta gure lurraldeko herritarrak sentsibilizatzea Araba ezagutzearen eta Araban kontsumitzearen garrantziaz.

87%

6.1. Pandemiak sortutako jarduera-gastuetarako eta digitalizazioan eta segurtasunean inbertsioak egiteko ireki ezin izan dituzten saltokientzako zuzeneko diru-laguntzak.

26. Tokiko merkataritza. Aurrekontua: 350.000,-€.

100% de cumplimiento


6.2. Kontsumoko bonuak. Lankidetza Eusko Jaurlaritzarekin

27. Tokiko merkataritza. Aurrekontua: 300.000,-€.

100% de cumplimiento


6.3. Geratu Araban komunikazio-kanpaina.

28. Tokiko merkataritza. Aurrekontua: 18.000,-€.

100% de cumplimiento


6.4. Saltokien prestakuntza digitalerako plana.

29. Tokiko merkataritza. Aurrekontua: 50.000,-€.

50% de cumplimiento


7. Turismorako laguntza

Arabako sustatzaile eta antolatzaileen artean tokiko edo barruko turismoa sustatzeko ekimenak, aurreikusita zuten lana COVID gaixotasunaren ondorengo egoerara egokitu dezaten.

88%

7.1. Tokiko erakundeei, elkarteei, irabazi-asmorik gabeko erakundeei eta enpresei zuzeneko diru-laguntzak ematea, barne-turismoa sustatzeko, pandemiak sortutako jarduera-gastuak ordaintzeko eta digitalizazioan eta segurtasunean inbertsioak egiteko.

30. Turismorako laguntza. Aurrekontua: 630.000,-€.

100% de cumplimiento


7.2. Turismo-bonuak. Lankidetza Eusko Jaurlaritzarekin.

31. Turismorako laguntza. Aurrekontua: 300.000,-€.

100% de cumplimiento


7.3. Turismo-hedapenerako ekitaldiak eta materiala.

32. Turismorako laguntza. Aurrekontua: 547.000,-€.

55% de cumplimiento


7.4. Turismo kanpaina.

33. Turismorako laguntza. Aurrekontua: 50.000,-€.

96% de cumplimiento


8. Nekazaritza eta elikadura sektorea

Sektorea babesteko neurri zehatzak hartzea; izan ere, tokiko ekoizpenak, balio katearen lehen katebegia denez, kalte nabarmenak jasan ditu. Laguntzaren helburua da sektoreak ekoizpenean inbertitzen jarraitu ahal izatea eta salmenta kanalak suspertzea, zenbait azpisektoretan pilatuta dagoen stocka saldu ahal izateko.

25%

8.1.1. Arabako ardo eta sagardoei zuzendutako prestakuntza- eta sustapen-ekintzak.

34. Arabako ardoen sustapena. Aurrekontua: 250.000,-€.

0% de cumplimiento


8.1.2. Horeca kanalaren bidez ardoak erosteko finantzaketa-lerroa.

35. Arabako ardoen sustapena. Aurrekontua: 200.000,-€.

0% de cumplimiento


8.1.3. Marketplace plataforma Arabako Errioxako ardoa saltzeko.

36. Arabako ardoen sustapena. Aurrekontua: 365.000,-€.

100% de cumplimiento


8.2.1. Arabako ardi- eta ahuntz-azienden ustiategiei laguntzeko neurriak.

37. Lehen sektorea. Aurrekontua: 175.000,-€.

0% de cumplimiento


8.2.2. Nekazaritza-ustiategiei laguntzeko neurriak.

38. Lehen sektorea. Aurrekontua: 350.000,-€.

0% de cumplimiento


8.2.3. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizleei 2021eko PFEZn konpentsatzea, 2020ko nekazaritzako errenta gutxitzeagatik.

39. Lehen sektorea. Aurrekontua: 400.000,-€.

100% de cumplimiento


8.2.4. SAECArekin sinatutako hitzarmena zabaltzea.

40. Lehen sektorea. Aurrekontua: 25.000,-€.

0% de cumplimiento


8.3. Tokiko produktua erosteko bonuak

41. ELIKARABA, Arabako elikagaiak erosteko bonuak. Jatorrizko tokiko produktua. Aurrekontua: 300.000,-€.

0% de cumplimiento


9. Ingurumena eta trantsizio energetikoa

Osasun krisialditik atera ahal izateko jarduketak, ingurumen jasangarritasunaren arloko proiektuetan inbertsioak eginez.

17%

9.1. Konpostaje-planta berri bat eta tamaina handiko hondakinen planta berri bat eraikitzeko aurreproiektuak. Arabako Lurralde Historikoko hondakinen plana.

42. Ekonomia zirkularra. Aurrekontua: 55.000,-€.

0% de cumplimiento


9.2.1. Araban eguzki-parke berri bat sortzeko bultzada eta nekazaritza eta ingurumeneko proiektua inguruko lurretan. Proiektu traktoreak.

43. Energia berriztagarrien proiektuak. Aurrekontua: 700.000,-€.

50% de cumplimiento


9.2.2. Energia ekoizpen berriztagarriaren gaitasunaren azterketa Arabako Lurralde Historikoan eta hirigune baterako energia instalazio berriztagarriaren proiektu pilotua.

44. Energia berriztagarrien proiektuak. Aurrekontua: 245.000,-€.

0% de cumplimiento


10. Kultura

Berriz ere erreferente izatea ondare kulturala eta arkeologikoa babesten eta ondasun kulturalak zaharberritzen, bai eta lurraldeko kultur ekintzan ere, eta, gainera, kultura eta sorkuntza industrietan berrikuntza eta ekintzailetza indartzea.

81%

10.1.1. Jarduera uzten duten enpresa eta autonomoen gastu arrunterako diru-laguntzen lerroa.

45. Kultura-sektorea suspertzeko plana. Aurrekontua: 235.000,-€.

100% de cumplimiento


10.1.2. Kulturaren munduko enpresen, autonomoen eta toki-erakundeen ekipamenduetan inbertitzeko laguntza-lerroa (segurtasun-, prebentzio- eta negozio-egokitzapeneko neurriak).

46. Kultura-sektorea suspertzeko plana. Aurrekontua: 200.000,-€.

100% de cumplimiento


10.2.1. Kultura-proiektuak eta -ekitaldiak berriz diseinatzeko laguntza, errealitate berrira eta kanpoko ekitaldiak muntatzeko eta ekoizteko azpiegituretara egokitzeko, musikarako eta arte eszenikoetarako.

47. Egoera berrian ekitaldiak garatzeko plana. Aurrekontua: 150.000,-€.

100% de cumplimiento


10.2.2. Aurrekontua: 155.000,-€.

48. Egoera berrian ekitaldiak garatzeko plana. Aurrekontua: 155.000,-€.

50% de cumplimiento


10.3. Arabako taldeen enpleguari eta kalitateari eusten laguntzea eta kirol-ekitaldiak bultzatzea.

49. Kirol sektorea suspertzeko plana. Aurrekontua: 180.000,-€.

78% de cumplimiento


10.4. Gazteentzako osasun-errealitateaz kontzientziatzeko kanpaina eta nerabeen arteko harremanaren programa interaktiboa.

50. Gazteriaren Foru Erakundearen berraktibazio Plana. Aurrekontua: 80.000,-€.

60% de cumplimiento

PlanÁ

Zer da PlanÁ?

COVID-19 pandemiak eragindako krisi sanitario, ekonomiko eta sozialaren ondorioz Araba suspertzeko egin den plan ekonomikoa da.

Talka plan honek epe laburreko premiazko neurri ekonomikoak ditu, eta bere estrategia oinarritzen du aliantzetan eta sektore guztien parte-hartzean; bai eta zirkuitu laburrean, hau da, tokiko kontsumoan ere, gako nagusi gisa krisialditik ateratzeko.

PlanÁ-k neurri ekonomikoak, fiskalak, finantzarioak eta kontsumoa sustatzekoak jasotzen ditu, hauexek sustatzeko:

 • ETEak eta autonomoak

 • Enplegua sustatzea

 • Fiskalitatearen bidez errekuperazioa suspertzea

 • Etxebizitzak zaharberritzea eta haien jasangarritasuna bultzatzea

 • Mezenasgoa eta solidaritatea bultzatzea

 • Tokiko kontsumoa

 • Lurraldea ezagutzea eta barne turismoa berrindartzea

 • Arabako produktuak bultzatzea

 • Jasangarritasuna

 • Sormena, kirola eta kulturak

Proposatzen diren neurriak:

Sarrerak eta gastuak

Zerga sarrerak biztanleko (2019ko ekitaldiko likidazioa)
Zerga itunduen kobrantzak guztira 2.450.341.898,11 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 331.549
ZERGA BIDEZKO SARRERAK BIZTANLEKO 7.390,59 € €
Gastua biztanleko (2019ko ekitaldiko likidazioa)
"O" fasea guztira 2.634.364.372,06 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 331.549
GASTUA BIZTANLEKO 7.945,63 €
Inbertsioa biztanleko (2019ko ekitaldiko likidazioa)
INBERTSIOAK GUZTIRA 97.098.332,14 €
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) 331.549
INBERTSIOA BIZTANLEKO 292,86 €

Atzealdea Zerbitzu publikoetako gastuaren efizientziaren eta/edo efikaziaren adierazleak

Ekonomia, finantza, aurrekontu eta estatistikari buruzko informazioa

Foru Aldundiak zerbitzu publikoak ematean izandako gastua.


Aldatze data 2020/08/07

Sortze data 2018/01/10

Gaia Ekonomia, finantza, aurrekontu eta estatistikari buruzko informazioa

Aurrebista
1 nondik 2
Aurrebista
1 nondik 32
Aurrebista
1 nondik 12

Abalak

Azken eguneraketa: 2020ko ekaina

Arabako Foru Aldundiak abalatu ahalko ditu legez ezarritako finantza erakundeek erakunde eta enpresa publikoei emango dizkieten kreditu eragiketak.

Arabako Foru Aldundiaren kontura aurkeztutako abalek haren alde sortuko dute Arabako Foru Gobernu Kontseiluak eragiketa bakoitzerako zehazten duen komisioa.

Patrimonio

Arabako Foru Aldundiak jabetzako ondasun higiezinen eta eskubide erreala daukan ondasun higiezinen zerrenda argitaratzen du, honako hau adierazita: bakoitzari ezarritako erabilera edo zerbitzua, bakoitza atxikita dagoen saila edo erakundea.

Foru parke mugikorra osatzen duten ibilgailuei buruzko egungo informazioa ere hemen argitaratzen dugu.

Finantza eta aurrekontu adierazleak

AFAk urtero-urtero hainbat finantza eta aurrekontu adierazle argitaratzen ditu, gizarteak erakundearen kaudimena egiaztatzeko aukera izan dezan.

Superabita biztanleko

(2019.urtea)

Aurrekontu emaitza doitua / Biztanle kopurua

114.625.874,22 € / 331.549 biztanle  =345,73 €

Autonomia fiskala

(2019.urtea)

Zerga sarreren eskubide onartu garbiak / onartutako eskubide garbiak guztira

2.490.380.728,5 € / 2.647.625.274,4 €= 0,94 €

Proportzioa, Foru Aldundiaren finantzaketarako beharrizanaren/gaitasunaren (kontabilitate nazionalaren arabera) eta Arabako Lurralde Historikoko finantza diru sarreren edo barne produktu gordinaren artean.
Finantzaketarako beharrizana / gaitasuna 44.608.305,62 €
2019ko Arabako BPGd aurrerapena 20/03/6an (erreferentzia urtea: 2015) 12.740.555 €
PROPORTZIOA: FINANTZAKETARAKO BEHARRIZANA / GAITASUNA ETA ARABAKO BPGd (2019.urtea) 0,35%
Kobrantzarako batez besteko epea
A - KOBRATZEKE DAGOENA GUZTIRA 75.708.898,52 €
B - AITORTUTAKO ESKUBIDEAK GUZTIRA 2.647.625.274,40 €
KOBRATZEKO ALDIA BATEZ BESTE ( A * 365 / B) (2019.urtea) 10,44
Hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epea
Hornitzaileei egiten zaizkien ordainketa orokorren batez besteko aldiari buruzko datua, hilean
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea (2020ko ekaina) 19,36
Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa) dela-eta itzuli beharrekoa (hileroko itzulketen erregistroa) itzultzeko urteko batez besteko epea.
2019ko lehen seihilekoa 34,50 egun
2018ko bigarren seihilekoa 36,00 egun
2018ko lehen seihilekoa 34,66 egun
2017ko bigarren seihilekoa 31,33 egun

Gomendatutako irakurketa

 

2019ko aurrekontuaren likidazioa dokumentuan (PDF), zerbitzuen informazio estatistiko zehatza jasotzen da, besteak beste, hauek:

 • DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA: 7-47 orr.
 • LURRALDE OREKAREN SAILA: 48-71 orr.
 • EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKAREN SAILA: 72-90 orr.
 • OGASUNA, FINANTZA ETA AURREKONTUEN SAILA: 91-151 orr.
 • ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA: 151-200 orr.
 • NEKAZARITZAREN SAILA: 201-278 orr.
 • BIDE AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNAREN SAILA: 279-288 orr.
 • INGURUMENA ETA HIRIGINTZAREN SAILA: 289-322 orr.
 • KULTURA ETA KIROLAREN SAILA: 323-392 orr.
 • GIZARTE POLITIKEN SAILA: 393-394 orr.