Arabako Foru Aldundiaren ondasun higiezinak

Relación de bienes inmuebles de DFA

1/2017 Foru Araua, otsailaren 8koa, Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren gardentasunarena, herritarren parte-hartzearena eta gobernu onarenak dioenez,  administrazio publikoek argitaratu behar dute beraien jabetzapeko edo haien gaineko eskubide errealen bat duten ondasun higiezinen zerrenda.