Diputatu nagusiaren sailaren planak

Arabako emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2016-2020 IV. Foru Plana

Arabako emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2016-2020 IV. Foru Plana egungo legegintzaldia hasi eta urtebete geroago eta Legegintzaldiko Plan Estrategikoa onartu eta zenbait hilabete ondoren onartu da, eta programa esparru bat eskaintzen du Arabako Foru Aldundiaren (AFA) berdintasunaren arloko politika publikoak garatzeko; beraz, gobernuak epe horretan arloan duen konpromisoa erakusten du.


 

Euskara Sustatzeko Plan Estrategikoa 2019-2022

Hiztunak eta hiztun-sareak aktibatzea, eta baldintzak sortzen jarraitzea lurraldean euskaraz bizitzeko aukerak bermatze aldera, Arabako Foru Aldundiaren lidergoaren babesean, Arabako euskara-zerbitzuekin lankidetzan, baita euskalgintzarekin eta gainerako gizarte-eragileekin ere.

Plana hiru ardatzetan ezarri da: Gizarte Erabilera, Hiztun Berriak eta Kudeaketaeredua.


2019. urteko Arautegi Plana

Foru aldundiak araugintza plan bat egin du, ustez Foru Gobernu Kontseiluan, kopuru eta izendapenen arabera, aurkeztuko diren ekimenak jasotzen dituena, 2019ko ekitaldian onar dadin, beteta horrela oinarrizko araudiak eta 29/2017 Foru Dekretuak sartzen dituzten araugintza plangintzaren betekizunak babesten dituzten araupetze egoki, segurtasun juridiko eta gardentasun printzipioak.