Arabako Foru Aldundiak eta Bizkaiko Foru Aldundiak A-3700 (Bilbo-Gasteiz) errepideko bidaiarien garraio publiko erregularraren zerbitzu bateratua emakida bidez elkarlanean kudeatzeko hitzarmena.

2021eko martxoan, Arabako Foru Aldundiak eta Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmena sinatu zuten, A-3700 (Bilbo-Gasteiz) errepideko bidaiarien garraio publiko erregularraren zerbitzu bateratua emakida bidez elkarlanean kudeatzeko.

Hitzarmen honen helburua da, alde batetik, beren eskumenak modu koordinatuan erabiliz gero, ahalik eta eraginkortasunik handiena lortzea eta ahalik eta kostu sozialik txikiena sortzea lineak (zerbitzuak) erabiltzen dituzten pertsonen mugikortasunerako, emakida bakar baten bidez (A-3700 emakidan sartutako lineak (zerbitzuak) barne), eta, bestetik, linea berri bat (zerbitzua) sortzeko arauzko lanei ekitea: Vitoria-Gasteiz/Forondako aireportua/Loiuko aireportua (A-3720).

Bilbao/Vitoria-Gasteiz A-3700 emakida bateratuaren aurreproiektua

Arabako eta Bizkaiko Foru Aldundiok Bilbao/Vitoria, elkarren lanean, A-3700 emakida bateratuaren aurreproiektua egin dugu. Urriaren 25etik, aurreproiektua jendaurrean jarri da orain, hilabetez, alegazioak aurkezteko.

Vitoria-Gasteiz eta Bilbo arteko eta metropolialdeko bidaiarien errepide bidezko garraio-linea erregularren zerbitzuaren ezaugarriak zehazten ditu aurreproiektuak.

Hemen kontsulta daiteke aurreproiektuaren eduki osoa.

Alegazioen eta iradokizunen aurkezpenaren fasea.

2022/10/26 (00:00)-2022/11/25 (23:59)

Fase horretan zehar, aukera izango da aurreproiektua kontsultatu eta egoki iritzitako alegazioa nahiz oharrak egiteko.

Non?

  • Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Sailaren bulegoetan, Garraioen Zuzendaritza Nagusian (Bilbon, Iparragirre kalea 21, 5).
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean.
  • 39/2015 Legean, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearena, 16.4 artikuluan ezarritako moduetako edozeinetan.