Arabako lur bankua: Aldalur

Zer da lur banku bat?

Jatorri ezberdinetako lursailak, publikoak nahiz pribatuak, nekazarien esku uzteko tresna bat da, nekazaritza ekoizpenean erabiliak izan daitezen.

Honen bitartez nekazaritzarako lurrak eskuratzeko dauden oztopoak gainditu eta lurraldeko nekazaritza ustialekuen ezarpena eta garapena mesedetu nahi dira, lehen sektorearen gaztetzea eta bideragarritasuna hobetuz.

Zer ezaugarri ditu?

Arabako Lurralde Historikoko lur bankua 80 lursailez osatua dago, guztira 168,6 hektareako azalera izanik. Arabako Foru Aldundiak Aldalur Araba S.L. foru sozietateari utzitako lursailak dira guzti hauek.

Lurralde guztian zehar kokatzen dira eta batik bat lehorreko labore estentsiboak lantzeko erabiltzen dira (deskarga eremua jo).

Nori zuzendua dago?

Lursail hauek nekazari profesionalei utziko zaizkie, gazte nekazariak edo titular berriak izan zein lur azalera handitzeko beharra duten ustialekuetako titularrak izan. Hala ere, gazte nekazarien aldeko lur zesioak lehenetsiko dira.

Nola funtzionatzen du?

Lur funtsa Aldalur Araba, S.L. sozietatearen bitartez kudeatzen da, bitartekaritza lanean diharduena eskaintzen zaizkion lursailak nekazarien esku utziaz (lursail publikoak edo norbanakoek utzitakoak).

Egun, oraindik ere ez dira lur funtsaren funtzionamendu arauak zehaztu, nahiz eta Foru Gobernuak hartutako konpromisoen artean dagoen, hain zuzen, lurzoru banku hau abian jartzea, nekazaritza sektoreari laguntzeko baliabide gisa.

Informazio gehiago:

Eratze data: 2009ko apirilaren 7an eratu zen eskritura publiko bidez eta 2009ko ekainaren 12an inskribatu zen merkataritza erregistroan.

Aktibitatea: Orain arte enpresa hori ez da eratzean helburu zuen lanean ari izan eta ez da ere langilez hornitu.

L.Z: ez du langilerik.

Administrazio Kontseiluaren lehendakaria: Nekazaritza Saileko foru diputatu Eduardo Aguinaco López de Suso, ez du ordainsaririk jasotzen kargu horregatik.

Sektore plan eta programak: estatutuen 2. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, hona hemen sozietatearen helburuak: