Informazio publikoa eskuratzeko prozedurari buruzko ohiko galderak

¿Qué es información pública?

Zer da informazio publikoa?
Arabako Foru Aldundiak edo horren foru erakundeek, haien jarduerak egikaritzean, prestatu edo eskuratu duten informazioa.

¿Quién tiene derecho a acceder a la información pública?

Informazioa eskuratzeko zenbat eskaera jasotzen du Aldundiak?
Norberaren intereseko informazioa ezagutu eta eskuratu nahi duen pertsona orok badauka eskubidea; ez da beharrezkoa informazioa...

¿Cómo se solicita?

Nola eskatzen da?
Nork dauka informazio publikoa eskuratzeko eskubidea?


Aurrez aurre, ahoz edo idatziz, Arabako Foru Aldundiaren Erregistroko bulegoetan, Probintzia plazan, zenbaki gabean.
...

Si la solicitud no está completa...

Eskaera osorik beteta ez badago…
Eskaera akastuna edo zehaztugabea balitz, eskatzaileak 10 eguneko epea izango du behar bezala betetzeko. Bete ezean, eskaera artxibatu egingo da.

¿Cuándo recibiré la respuesta?

Noiz jasoko dut erantzuna?
Ebazpena, gehienez ere, eskaera jaso eta hilabeteko epean jakinarazi beharko da. Eskatutako informazioa bolumen edota konplexutasun handikoa bada, epealdi hori hilabete...

¿Cómo se recibe la respuesta?

Nola jasotzen da erantzuna?
Oro har, eskatzaileak hautatu duen formatuan ematen da informazioa.  Informazioa argitaratu bada, esango da nola lortu.
Edonola ere, honela jakinaraziko da...

¿Es gratuito?

Dohainik da?
Informazioa dohainik eskuratuko da. Hala eta guztiz ere, kopiarik egiten bada edo informazioa jatorrizkoa ez den beste formatu batean eskatzen bada, zenbateko bat ordaintzeko...

¿Y si no recibo respuesta en plazo?

Zer gertatzen da erantzunik epe barruan jasotzen ez badut?
Horrek esan nahi du informazioa eskuratzeko aukera ukatu dela. Administrazioaren isiltasunaren ondorioa da eskaera ezestea

¿Qué puedo hacer si no estoy conforme?

Zer egin dezaket ados ez banago?

Erreklamazioa aurkez dezaket Arabako Foru Aldundiko Gardentasun eta Gobernu Onaren Foru Batzordearen aurrean, hilabeteko epean.
Administrazioarekiko auzi...

¿Cuándo no se puede tener acceso a la información?

Noiz ukatu daiteke informazioa eskuratzeko modua?

Eskaera ez onartzeko arrazoiak:

Eskatutako informazioa prestatze edo argitaratze bidean dagoenean
Informazio osagarria edo laguntzakoa...

Informazioa eskuratzeko zenbat eskaera jasotzen du Aldundiak?

Informazioa eskuratzeko zenbat eskaera jasotzen du Aldundiak?
AFAren Gobernu Irekiaren atariak jasotako eskaeren kopuruari buruzko datuak eta onartutakoen, ezetsitakoen edo ez onartutakoen...