2019-2023 legealdiko mozioen berrikuspena

Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren gardentasunari, herritarren parte-hartzeari eta gobernu onari buruzko Foru Arauaren helburu nagusietako bati helduta, Arabako Foru Aldundiak, modu proaktiboan, administrazioaren esku dagoen informazio publikoa sustatu eta zabaldu nahi du.

Atal honen helburua da urtean zehar onartutako mozioak jasotzea eta mozioen egoera eta gauzatze-maila ezagutaraztea, horrela bermatzen baita herritarrek eskubidea dutela Administrazio Publikoak bere eginkizunak betetzeko prestatu, aldatu edo eskuratutako informazioa ezagutzeko eta lortzeko.

Sailak

Ahaldun Nagusia

Gizarte Politikak

Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak

Enplegua sustatzea, Merkataritza eta Turismoa eta Foru Administrazioa

Garapen ekonomikoa, Berrikuntza eta Erronka demografikoa

Ingurumena eta Hirigintza

Lurralde Oreka

Nekazaritza

- Kultura eta Kirola

Bide azpiegiturak eta Mugikortasuna

 

Saila: Ahaldun Nagusia  

30/2019 Mozioa, urriaren 9koa, Arabako Foru Aldundiaren lankidetza-politikari buruz

Taldea: EH Bildu

Egoera: AFAk konpromiso argia du lankidetza politikarekin, hainbat hitzarmen egin eta martxan jarriz agerian jarrita. 


33/2019 Mozioa, urriaren 23koa, Gernikako Estatutua berritzeari buruz eta herritarren erabakitzeko eskubideari buruz. 

Taldea: PSE-EE


44/2019 Mozioa, azaroaren 24koa, emakumeenganako indarkeriaren aurkako jarduketen inguruan.

Taldea: GJ EAJ-PNV eta SV

Egoera: AFAk genero-indarkeriaren lakraren prebentzioa du linea estrategikotzat. Pandemia urte honetan prebentzioa indartu da, baliabide berriekin, dagoeneko zeudenak indartzeaz gain. 


8/2020 Mozioa, urtarrilaren 22koa, Miñoien kidegoko patruila berdeari eman behar zion laguntzari eta bultzadari buruzkoa.

Taldea: PP

Egoera: Covid-19ak eragina izan arren, Miñoien kidegoak ingurumen zainketari dagozkion zeregin guztiak bete ditu. 


12/2020 Mozioa, otsailaren 12koa, euskararen erabileraren normalizazioa babesteari buruz.

Taldea: PP

Egoera: Euskararen Foru Zerbitzuak aurrekontu-ildo nagusi guztiak mantendu ditu COVID19ren sarreraren aurrean, gure lurraldean euskararen normalizazioaren alde egiten jarraitzeko apustua erakutsiz.

Aipagarriak dira Euskaraldiari eskainitako 2020ko lerroa osorik mantentzea (herritarren eta gizarteko sektore guztietako eragileen artean euskararen erabilera sustatzea helburu duen ekimena, 40.000 € esleitu zaiona), 85.000 €ko diru-kopurua esleitzea lurraldeko euskaltegien sarearen bidez euskararen ikaskuntza sustatzeko, edo tokiko eta probintziako komunikabideei zein komunikabideei laguntzak ematen dizkieten diru-laguntzen lerroak.
Udalak eta kuadrillak, edo euskararen erabilera eremu desberdinetan sustatzeko aukera egiten duten elkarteak, hainbat ospakizunen bidez


39/2019 Mozioa, azaroaren 4koa, Arabako Foru Aldundiak indarkeria matxistaren arloan argitara emandako dokumentuetan zaharkitutako terminologia deuseztatzeari buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Emakumeen aurkako indarkeriaren fenomenoak duen terminologia aztertzen eta bateratzen du Aldundiak, adostasun soziala eta politikoa eta nazioarteko tresna juridikoak kontuan hartuta, kudeatzen dituen bitarteko guztietan. Horri dagokionez, gogorarazten da Aldizkari Ofizialek dagoeneko jasota dituzten dokumentuak, adostasun politiko eta nazioarteko tresna juridikoak baino lehenagokoak, ezin direla aldatu.


14/2020 Mozioa, otsailaren 26koa, ustelkeriaren aurkako borroka eta prebentzioari buruz.

Taldea: PP/EH Bildu 

Egoera: Arabako Foru Aldundiak barne jarduerak kontrolatzeko hainbat tresna ditu. Halaber, Justiziak haren laguntza behar izan duen guztietan, berehalakoa eta erabatekoa izan da.  


40/2020 Mozioa, uztailaren 6koa, zeinaren bidez foru-sektore osoari eskatzen baitzaio bete dezala gardentasun arloko araudia.

Taldea: PP

Egoera: Urtero, Gardentasunaren eta Gobernu Irekiaren atala foru-erakunde publikoekin harremanetan jartzen da, gardentasunaren publizitate aktiboaren edukiak argitaratzeko edota eguneratzeko. 2020ko otsailaren amaieran, amaitutzat eman zen egoeraren azterketa, 2019ko gardentasun-txostenean datuak sartzeko, eta jakinarazpenak bidali zitzaizkien foru-erakundeei, sartu eta/edo eguneratu beharreko informazioaren berri emateko. Urbide Ur Partzuergoaren kasuan, webgunerik ez dugunez, ez dugu ezer egin. Eskutitz horietan bertan, Euskara eta Gobernu Irekiko Zuzendaritzak Araba Irekiaren subsite-ak beren esku jarriko zituela jakinarazi zitzaien, Gardentasunaren edukiak argitara zitzaten. Irailaren 18an egindako bidalketa.


41/2020 Mozioa, uztailaren 6koa, Arabako Foru Aldundiak LGTBI pertsonen eskubideak bermatzeko neurriak hartu ditzan.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Uneotan, diagnostikoa garatzen ari dira; amaitzean, aurkezteko konpromisoa dago amaiatzean. 


21/2020 Mozioa, maiatzaren 27koa, COVID-19ren aurkako borrokan instituzioen arteko lankidetza egotearen alde.

Taldea: PSE-EE

Egoera: Arabako Foru Aldundiak, bere departamentuen bidez eta Ahaldun Nagusiarenaren bidez, mozioa betetzen du, pandemiaren aurkako borrokari buruzko foroetan, konferentzietan eta bileretan parte hartuz. Oso modu estuan hartzen dugu parte Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin eta erakunde taldearekin. Halaber, asko dira Ahaldun Nagusiak gainerako alderdi politikoei eztabaidarako egindako eskaintzak.  

 

Saila: Gizarte Politikak

36/2019 Mozioa, urriaren 23koa, eskatzeko egin dadila plan bat erantzuna emateko Oviedoko unibertsitateak familia eta haurrei buruz egindako azterlanak jasotako beharrizanei.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Foru Aldundiak plan bat egin du Oviedoko Unibertsitateak haurtzaroari eta familiari buruz egindako azterlanean dauden beharrei erantzuteko. Une horietan onartu eta aurkeztu egin behar dira.


38/2019 Mozioa, urriaren 30ekoa, Arabako Foru Aldundiari eskatzen diona jarrai dezala familiari eta haurrei laguntzeko jarduerak garatzen.

Taldea: PP

Egoera: Arabako Aldundiak bukatutzat eman ditu mozioan haurrei eta familiei laguntzeko ezarritako jarduerak, eta lanean jarraitu du arlo horretan agertzen diren behar berriei erantzuten jarraitzeko.


2/2020 Mozioa, urtarrilaren 15ekoa, zeinaren bidez Arabako Foru Aldundiari eskatzen baitzaio Arabarren proiektua bultzatzen jarrai dezala.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Gizarte Politiketako Sailak Arabarren proiektuan lanean jarraitzen du, pandemia agertu den arren, eta horrek moteldu egin ditu 2020. urtearen hasieran aurreikusitako erritmoak.


47/2019 Mozioa, azaroaren 27koa, Arabako eta Euskadiko herritarrak jokoaren eta apustuen negozioaren aurrean babesteari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Jokoaren eta apustuen negozioak Arabako herritarrengan sortzen dituen eta sor ditzakeen arazoengatik kezkatuta, Aldundia kanpaina aringarri bat diseinatzen ari da.


44/2019 Mozioa, azaroaren 24koa, emakumeenganako indarkeriaren aurkako jarduketen inguruan.

Taldea: GJ EAJ-PNV ETA SV

Egoera: Aldundiak arlo honetan egindako jarduketa aipagarrienetako bat da egonaldi ertaineko egoitza-arretarako zentro berria ireki zuela 2020ko urtarrilean.


Lan, pentsio eta bizitza duin baten aldeko grebaren babesari buruzko mozioa. 

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Foru Aldundiak bilera bat egin du pentsiodunen kolektiboarekin, haien aldarrikapenak, beharrak eta kezkak ezagutzeko.


51/2020 Mozioa, uztailaren 15ekoa, adinekoen bizi-kalitatea hobetzeari buruzkoa, zahartzaro aktibo eta osasungarria izan dezaten.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Adinekoek Arabako gainerako herritarrei ematen dieten balioaz jabetuta, Aldundiak proiektu berritzaile bat jarri du abian, gure adinekoen bizi-kalitatea hobetzea helburu duena.


SMI laguntzaile pertsonala berdintzeko osoko bilkuraren eztabaidarako mozioa. 

Taldea: PP

Egoera: Diputazio honek irailaren amaieran aurkeztuko du Quedate en Casa plana, non laguntzaile pertsonalaren prestazioa Lanbide arteko Gutxieneko soldatarekin parekatzen den.


31/2020 Mozioa, ekainaren 25ekoa, Arabako Lurralde Historikoko adinekoentzako egoitza-zerbitzuen kontzertazioari buruz

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Diputazio hau Araban adinekoentzako egoitza-plazak ituntzeko sistema berrikusten ari da.


46/2020 Mozioa, uztailaren 13koa, gizarte-zerbitzuen estaldurak eta prestazioak bermatzeko erakundeen arteko elkarlanari buruz.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Foru Aldundia gizarte-zerbitzuen plan estrategikoaren ebaluazioa amaitzen ari da, eta 2021/2024 plan estrategiko berria egiteko balioko du.


27/2020 Mozioa, ekainaren 12koa, Foru Gobernuak gizarte-baliabideetan arrisku handiena duten erabiltzaileak eta langileak babesteko hartu behar dituen neurriei buruz.

Taldea: PP 

Egoera: Gizarte Politiken sailak kontingentzia-plan orokor bat dauka egina, baita kontingentzia plan indibidualak ere, jarduera-eremu bakoitzarentzat. 


Osoko bilkuran eztabaidatzeko mozioa, Prokoloak, babes neurriak eta Etxebizitzako Laguntzarako Zerbitzuko langileei laguntza emateko, baita etxebizitzetara joaten direnei buruzko informazio eguneratua emateko ere. 

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Foru Aldundiak protokoloak eta gainerako neurriak ezartzen hasteko prozesua hasi du, eta Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuak erabiltzen dituen etxeei buruzko informazioa eguneratzen jarraitzen du.


20/2020 Mozioa, maiatzaren 20koa, krisi sanitarioaren aurrean ahultasun-egoeran dauden pertsonen gizarteratzeari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Foru Aldundiak lankidetza-akordio bat lortu du Gasteizko Udalarekin, egoera ahulean dauden pertsonak gizarteratzen laguntzeko.


29/2020 Mozioa, ekainaren 17koa, COVID-19aren alarma-egoeraren deseskalatzearen barruan gizarte-zerbitzuetan hartu beharreko neurriei buruz,

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Aldundiak, gizarte-politiken sailaren bidez, hainbat neurri hartu zituen gizarte-zerbitzuei dagokienez, beheraldi garaian, besteak beste: Deseskalatze-plana eta neurri arrakastatsuen dokumentua egitea.


33/2020 Mozioa, ekainaren 26koa, COVID-19aren beste agerraldi posible bati erantzuteko beharrezko ekimenak aztertu, proposatu eta, hala dagokionean, ezartzeko.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Aldundiak berragertze bati erantzuteko hartutako ekimenen artean daude, besteak beste, PCR probak egiteko bi foru talde sortzea.


28/2020 Mozioa, ekainaren 12koa, alarma egoera eta haren ondoriozko konfinamendua bukatuta COVID-19k eragindako krisiaren aurretik ere etxebizitza-esklusio egoeran zeuden pertsonentzako arreta mantentzeari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Eremu horretan arretaren jarraipena bermatzeko, Aldundiak koordinazio soziosanitarioko gunea sustatu du Gasteizko Udalarekin.


Osoko bilkuran eztabaidatzeko mozioa, horren bidez Foru Aldundiari eguneko zentroetako zerbitzuari buruzko neurriak hartzea eskatzen zaio. 

Taldea: EH Bildu

Egoera: Eguneko zentroetarako laguntzarekin zerikusia duten neurriak hartzeari buruz, prebentziozko neurri egokiekin eguneko zentro guztiak berriro irekitzea dago. 


42/2020 Mozioa, uztailaren 8koa, egoitza-eredu berri bat garatzeari eta gizarte-zerbitzuen eredu berri bat eraikitzeko zaintza-sistemaren egungo egoerari buruzko eztabaida sakon bat behar izateari buruz.

Taldea: EH Bildu + Elkarrekin Podemos 

Egoera: Aldundi honek adituen mahai bat eskatu du, gizarte zerbitzuetan zainketei buruzko eztabaida hasi dezan.


35/2020 Mozioa, ekainaren 26koa, Arabako Foru Aldundiari eskatzeko esku-hartze arloei eta zentro soziosantarioei berariaz zuzenduriko planak jaso ditzala, COVID-19aren beste agerraldi batzuk egon litezkeela kontuan hartuta.

Taldea: PP 

Egoera: Gizarte Politiken sailak hainbat kontingentzia-plan zehatz ditu eginda Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen esku-hartze arlo bakoitzerako.


47/2020 Mozioa, uztailaren 13koa, Arabako Foru Aldundiak adingabeak babesteari buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Gizarte Politiken sailak haur eta familiaren arloan jarduteko plan bat dauka eginda; hura onartzea eta aurkeztearen zain dago.  


Moción para debate en pleno, por la que se insta a la Diputación Foral de Álava a realizar el test diagnóstico PCR a los usuarios y trabajadores de centros y residencias de mayores y discapacidad de forma periódica y sistematizada.

Taldea: PP 

Egoera: Foru Aldundiak dagoeneko bi foru talde jarri ditu martxan PCR probak egiteko.

 

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak

34/2019 Mozioa, urriaren 23koa, Arabako zerga-araudia ebaluatu eta aldatzeari buruz

Taldea: PP

Egoera: Azken zerga erreformaren ebaluazioa oraindik ez da gauzatu. Covid-19ak eragindako krisi ekonomikoaren  ondorioz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontuen lana lehenetsi behar izan da, zerga-izaerako neurrietan zentratuz, enpresen eta familien likidezia ziurtatzeko eta ekonomia berreskuratzeko. Hori dela eta, ebaluzioa atzeratu egin da, eta 2021ean egingo da. 


47/2019 Mozioa, azaroaren 27koa, Arabako eta Euskadiko herritarrak jokoaren eta apustuen negozioaren aurrean babesteari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Jokoaren gaineko zergen analisia Ogasun, Finantza eta Aurrekontuen Batzordean La presentación en la Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos del análisis sobre la tributación al juego en el plazo de 6 meses no se ha llevado a efecto. La situación de crisis económica derivada de la pandemia ocasionada por la COVID-19, ha hecho necesario priorizar el trabajo del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, centrándose en la adopción de medidas de carácter fiscal para asegurar la liquidez de las empresas, las familias, y recuperar la economía. En consecuencia, el análisis ha sido pospuesto.  


17/2020 Mozioa, otsailaren 26koa, alokairu babestua eta alokairuko errenten tributazioa hobetzea bultzatzeko

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Alokairutik datozen errentei ezartzen zaien zerga-araudia aldatzea, baita ohiko etxebizitzaren errentamendua ere, Pertsona Fisikoen eta Sozietateen gaineko Errentaren erreformaren testuinguruan egitea aurreikusita dago, beste lurralde historiko batzuetako harmonizazioa eta koordinazio irizpideekin.


52/2020 Mozioa, uztailaren 15ekoa, Arabako Foru Aldundiaren jabetzako etxebizitza hutsen aprobetxamenduari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Inor bizi ez diren etxebizitzetan egin beharreko esku-hartzeen kuantifikazio eta planifikazio ekonomikoaren prozedura Enplegu, Merkataritza eta Turismo eta Foru Administrazioaren, Zerbitzu Orokorren, Sailari dagokio. Hala eta guztiz ere, hori egiteko hiru hilabeteko epea oraindik ez da amaitu.


25/2020 Mozioa, ekainaren 4koa, enpleguari, jarduera ekonomikoari eta ehun produktiboari eusteko eta haien suntsipena geldiarazteko.

Taldea: PP

Egoera: Ogasun, Finantza eta Aurrekontuen Sailetik zerga-izaerako hainbat neurri hartu dira eta ari dira hartzen, Premiazko Zerga Dekretu Araugileetan biltzen direnak. Beste sail batzuek hartutako neurriekin batera, Arabako Foru Aldunditik krisi ekonomikoaren kudeaketa eta sozialean laguntzen ari dira.


22/2020 Mozioa, maiatzaren 27koa, zerbitzu publikoak mantentzeko eta sendotzeko neurri fiskalei buruz.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Azken erreforma fiskalaren ebaluazioari ez zaio oraindik heldu.

COVID-19k eragindako pandemiaren ondorengo krisi ekonomikoaren ondorioz, beharrezkoa izan da Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Departamentuaren lana lehenestea, zerga-arloko neurriak harmonizazio fiskaleko eta nahikotasun finantzarioko irizpideekin hartzean zentratuz, eta zerga-urgentziazko zortzi Dekretu Arautzailetan, foru-arau batean eta foru-akordio batean ezarritako 29 neurri baino gehiago hartuz, zerbitzu publikoak, pertsonen arreta eta berreskurapena bermatzeko eta indartzeko.

Jarduera Bestalde, zerga-iruzurraren aurkako borrokaren arloan, 2019an Ikuskapen Zerbitzuak 3.998 espediente egiaztatu zituen, eta aurreko ekitaldian, berriz, 3.868. Egindako jarduketen kopurua 130 gehiago izan zen. Era berean, Europako ekintza-batasunaren esparruan, aldaketak egin dira Arabako zerga-araudian, barne-merkatuaren funtzionamenduan eragin zuzena duten zerga-saihestearen praktiken aurkako arauak indartzeko.

 

Saila: Enplegua Sustatzea, Merkataritza, Turismoa eta Foru Administrazioa

11/2020 Mozioa, otsailaren 7koa, energia aurrezteko proiektuak bultzatzera eta iturri berriztagarriak erabiltzea babestera zuzendutako laguntzei buruzkoa.

Taldea: PP

Egoera: Mozioa gai turistikoetara eta AFAk laguntzak ezartzera xedatzen da, baina ez Zuzendaritzarekin zuzeneko lotura duten gaietara. Onartutako azken testuan, EVEri aurrezki energetikorako proiektuetarako laguntzak indartzera eta energia berriztagarrien erabilera babestera premiatuko zaio. Hortaz, Zuzendaritza honi ez dagokio ekintzarik burutzea.  


16/2020 Mozioa, otsailaren 26koa, euskal kultur ondarearen arloko araudiaren pean dauden Eraikinen Ikuskapen Teknikoei buruz, eta tokiko entitateei arlo horretan dituzten betebeharrak betetzeko babesa emate aldera.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Kasu honetan, hasierako mozioak eskatzen du laguntza-lerroak sor daitezela, bai partikularrentzat, bai udalentzat. Hori ez dagokigu zuzendaritza honi, baina baliteke Kultura Sailari ematea.

Azken testuan, AFAri eskatzen zaio EITei eta haien obrei laguntzeko, horiek kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko neurriak har ditzala, Arabako Lurralde Historikoan euskal kultura-ondarearen araudia bete behar duten eraikinetan. Alde horretatik, adierazten dugu Arkitektura Zerbitzuak kontratatzen (kontratatzen) dituela EITak Arabako Foru Aldundiaren jabetzakoak diren Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren Araudiak behartzen dituen eraikinetan, bai eta horien ondoriozko obrak eta haien jarraipena.


52/2020 Mozioa, uztailaren 15ekoa, Arabako Foru Aldundiaren jabetzako etxebizitza hutsen aprobetxamenduari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Mozioa berrikusi ondoren, gure zerbitzuen eremua gainditzen duten hainbat planteamendu egin dira, hala nola etxebizitzak eskura jartzea.

Hala badagokio, Arkitektura Zerbitzuak, Ogasun eta Gizarte Zerbitzuetako sailek zehaztu ondoren zein etxebizitza dauden hutsik (baldin badaude) eta guri jakinarazi ondoren, egokitzapen-kostuen balioespen zenbatetsia egiteko lan egin dezake.

Balorazio hori eginda, Arkitektura Zerbitzuak egin ahal izango balu, hurrengo agertokira igaroko ginateke.


13/2020 Mozioa, otsailaren 12koa, Araban biztanle gutxien duten inguruetan ekintzailetasuna sendotu eta babesteari buruz.

Taldea: PP

Egoera: Merkataritza eta ostalaritzako deialdiak argitaratu ditugu, besteak beste, merkatal dendak babesteko konpromisoa hartzen da, biztanle gutxien dituzten udalerrietan diskriminazio positiboa eginez.  


39/2020 Mozioa, uztailaren 3koa, Aiarako turismoaren sustapenari buruz.

Taldea: PP

Egoera: Elkarlana egon da Eskualdean, Aiarako Eskualde osoan aurrekontuetan esfortzu bat eginez; azken urteotan de 336.420.43 euroko aurrekontuaren esfortzua eragin du. Dirulaguntzen txostenean ikus daitezke garatutako ekintzak.


25/2020 Mozioa, ekainaren 4koa, enpleguari, jarduera ekonomikoari eta ehun produktiboari eusteko eta haien suntsipena geldiarazteko.

Taldea: PP

Egoera: Enplegu, Merkataritza eta Turismo Zuzendaritzatik hainbat ekimen jarri dira martxan, gure produkzio-sarea mantentzera bideratuta, zerbitzuen sektorearekin lotuta; horrela, inbertsiorako babes-lerroak ireki dira, baita bizitzen ari garen osasun-egoeratik datozen gastuen finantzaketarako ere. Bestalde, langabezian zeuden langileak kontratatzea babestu da, bai behin-behineko izaerarekin, bai mugagabeak ere.


34/2020 Mozioa, ekainaren 26koa, txartelen eta bitarteko elektronikoen bidez egiten diren ordainketak direla-eta bankuek kobratzen dituzten komisioak ezabatzeko beharrezkoak diren lege-aldaketak azter ditzatela eskatzeko, COVID-19ak eragindako osasun-arriskuak irauten duen bitartean.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Merkatarien erakundeetatik harremanetan jarri dira banku-erakundeekin, eta Aldundiaren aldetik gure babesa eman diegu, lurraldeko saltokien digitalizazioa sustatzen ari garelako, hain testuingurura egokitzen den prestakuntzagatik apustu eginez, egoeraren diagnostikoa aurrez jasota; behar teknologikoen arloan inbertsioetarako laguntzak emanez.

 

Saila: Garapen ekonomikoa, Berrikuntza eta Erronka demografikoa 

25/2020 Mozioa, ekainaren 4koa, enpleguari, jarduera ekonomikoari eta ehun produktiboari eusteko eta haien suntsipena geldiarazteko.

Taldea: PP

Egoera: A Plana, Araba suspertzeko plan ekonomikoak, Garapen Ekonomikoaren Sailari dagokionez, 8 neurri ditu, eta 1.475.000 euros enpresa ertain eta txikientzako eta autonomoentzako gastu-aurrekontua. Autonomoak, enpresa txikiak eta ertainak babesteko AFAren gehienezko arriskua 10 milioi euroraino iristen da. Aurreikusitako ekintza gehienak martxan daude.


24/2020 Mozioa, ekainaren 4koa, teknologia berrien arloan Arabako landa ingurunean dagoen esklusio sozial eta teknologikoa desagerrarazteko.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Sailetik jakinarazpen bat bidali zitzaien Udal guztiei posta elektroniko bidez, Europako funtsen programa eskuduna ( Wiffi4eu) eska zezaten.


9/2020 Mozioa, urtarrilaren 24koa, gure herrietan banku-erakundeak ixtearen ondoriozko arazoei buruzkoa.

Taldea: PP 

Egoera: Hainbat bilera egin dira Kutxabankekin; bi mozioaren aurretik eta beste bat haren ostean. 


6/2020 Mozioa, urtarrilaren 22koa, Arabako landa ingurunean existitzen den belaunaldi arteko eten digitala kentzeari buruzkoa.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Fundacion Vitalekin harremanetan jarri gara, 55 urte baino nagusientzako kurtsoak antolatzeko. Kuadrillekin, AFArekin eta Vital Fundazioaren arteko hitzarmen bat egitea aurreikusita dago, 1.5000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietan kurtsoak egiteko.


13/2020 Mozioa, otsailaren 12koa, Araban biztanle gutxien duten inguruetan ekintzailetasuna sendotu eta babesteari buruz. 

Taldea: PP

Egoera: Araban Ekintzailetza 2020 programaren deialdia ekainaren 30ean ebatzi zen, 2019koa baino ia hilabete lehenago, konfinamendu- egoera gorabehera. Deialdiak diskriminazio positiboa ezartzen zuen 20.000 biztanletik beherako udalerri batean ezartzen ziren proiektuekiko, eta % 5eko diru-laguntza gehigarria jasotzen zuten.

Onartutako 78 enpresa-proiektuetatik, % 14k jasoko dute laguntza hori, 2019an baino 4 puntu gehiagok. Azpimarratu beharra dago, 19. Kodearen ondorio negatiboak arintzeko eta proiektuei likidezia emateko, Arabako Foru Aldundiak deialdiaren aldaketa bat onartu duela, esleipena egiteko unean diru-laguntzaren % 30eko aurrerakina ordaintzeko aukera ematen duena. Era berean, aipatu behar da Merkataritza Ganberarekin ekintzailetza babesteko sinatutako hitzarmenak martxan jarraitzen duela.


3/2020 Mozioa, urtarrilaren 15ekoa, landa-eremuan etxebizitzak alokatzea eta zaharberritzea sustatzeari buruzkoa, etxebizitza duin eta egokia eskuratzea errazteko.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Garapen ekonomikoaren saila harremanetan mantendu da Eusko Jaurlaritzako Kontseilariordetzarekin eta hainbat bilera izan ditu ACOA eta ACOVIrekin.  

 

Saila: Ingurumena eta Hirigintza 

32/2019 Mozioa, urriaren 9koa, egungo krisi klimatikoari buruz eta Arabako Foru Aldundiak garatutako gainerako politika sektorialetan klima-aldaketaren aurka borrokatzeko politikak efektiboki jasotze aldera.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Plan horren ebaluazioa eta ondorengo zeharkako gobernantza- eredua 2021eko ekitaldian egingo dira, kontuan hartuta Klima Araba 2050 estrategia egiteko lanen esleipenean sartuta dagoela, zeina iragan uztailean esleitu baitzen eta atzeratu egin baitzen jatorrizko plangintzatik, larrialdi-egoeragatik. Herritarren parte-hartzearen garapena Klima Araba 2050 estrategia egiteko lanen esleipenean sartuta dago. Estrategia hori joan den uztailean esleitu zen, eta atzeratu egin zen jatorrizko plangintzarekiko, larrialdi-egoeragatik.


40/2019 Mozioa, azaroaren 13koa, Santa María de Garoñako zentral nuklearraren eraispen prozesua abiarazteko eta hilerri nuklearra ez bilakatzeko.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Foru Aldundiak gertutik jarraitzen du Santa María de Garoña zentral nuklearra desegiteko prozesua, eta Eusko Jaurlaritzak (Santa María de Garoña zentral nuklearra desegiteko beharrezko izapideak eta jarduerak bultzatzeko erakunde eskuduna) deitzen duen Erakunde arteko Batzordearen bileretara joaten da.


55/2020 Mozioa, uztailaren 17koa, Klima Araba 2050 Plan Estrategikoaren barruan Arabako herritarren eta indar politikoen parte-hartze prozesua bermatzearen alde.

Taldea EH Bildu 

Egoera: Herritarren partaidetzaren garapena KLIMA ARABA 2050 estrategia egiteko lanen esleipenean sartuta dago. Iazko uztailean esleitu zen, eta atzeratu egin zen, hasierako plangintza kontuan hartuta, larrialdi-egoeraren ondorioz.


Saila: Lurralde oreka 

42/2019 Mozioa, azaroaren 20koa, lurraldeko toki entitateei larrialdietarako laguntza emateko deialdiak erregulatzeari buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Foru Aldundiak, Foru Gobernu Kontseiluaren abenduaren 10eko 786/2019 Erabakiaren bidez (2020ko urtarrilaren 3an argitaratua), 2020rako larrialdietarako laguntzen deialdia onartu zuen, 500.000 euroko zenbatekoarekin. Deialdiaren erregulazioan lan egin da, eta, 2020ko aurrekontua betearazteko foru-arauaren berritasun gisa, xedapen gehigarri bat sartu da, zeinak gehienez ere Foru Planaren urtekoaren % 6 erreserbatzen baitzuen larrialdiko eta ustekabeko obrak finantzatzeko. Orain arte bi diru-laguntza emakida onartu dira: lehena 354.040 €ko bost proiekturekin, bigarrena 219.422,2 €ko hiru proiekturekin, eta gaur egun jasotako proposamenak aztertzen ari gara, hirugarren emakida batean gauzatuko direnak.


30/2020 Mozioa, ekainaren 17koa, COVID19ak eragindako krisi soziosanitarioak Arabako tokiko erakundeen finantzaketan izan dituen ondorioei eta arlo horretan hartu beharreko neurriei buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Foru Aldundiak gaur egun mantentzen du toki-erakundeei zuzendutako finantzaketaren foru lerro aurrekontuan, zehazki '10203.1601.3590001 partidan, 30.000 euroko zenbatekoarekin. Arabako Foru Aldundiak dagoeneko jarri ditu baliabideak eta mekanismoak toki-erakundeekin proposamen bat adosteko, diru-bilketaren balizko murrizketaren eragina txikiagoa izan dadin. Udal guztiak gonbidatu dira, orain arte, bi bileretara, non proposamen bat adostu eta lurraldeko udal gehienek onartu zuten. Gainera, CATALFAn tratatu eta bozkatu da. Foru Aldunditik uste dugu hori dela jarraitu beharreko bidea, adostasuna bilatzea eta modu koordinatuan jardutea krisialditik ahalik eta lasterren ateratzeko.


44/2020 Mozioa, uztailaren 9koa, batxilergoko, erdi edo goi mailako prestakuntza zikloetako eta bizi diren udalerritik beste batera joan behar duten gazte ikasleei garraiorako dirulaguntzak emateko lerroaren deialdiari buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Foru Gobernu Kontseiluaren uztailaren 14ko 319/2020 Erabakiaren bidez (uztailaren 15eko ALHAO, 12. zk.), ikasle gazteei garraiorako diru-laguntzak emateko deialdia onartu zen. Hautemandako eskaria dela eta, Lurralde Orekaren Sailak mozioa bete du, eta deialdia hobetu du tarte osagarriari dagokionez. Laguntzen deialdian beste tarte bat gehitu da: bidaien justifikazioaren % 50-80; izan ere, joan den ekitaldira arte, joan-etorrien % 80 egin behar zen ikasturtean, eta justifikazio txikiagoko kasuak gertatzen dira.


45/2020 Mozioa, uztailaren 9koa, Arabako Lurralde Historikoko Emergentzia Plana eguneratzeko aldaketa klimatikoaren eragin kaltegarriekin, muturreko fenomenoekin eta hondakin arriskutsuen kudeaketarekin lotutako lurraldeko bulnerabilitate berriei.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Uneotan Arabako Lurralde Historikoko Larrialdi Plana eguneratzen gaude, 2021eko lehen seihilekoan aurkeztu ahal izateko. Batzarreko taldeei zirriborroa bidali ostean egingo da aurkezpena.


48/2020 Mozioa, uztailaren 15ekoa, Arabako Foru Aldundiari eskatuz beharrezko neurriak har ditzala tokiko erakundeen iraunkortasuna bermatzeko, hitzartutako zergen bilketan murrizketak egongo direla aurreikusita.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Foru Ogasunak irailaren 1eko 406/2020 akordioaren bidez Foru Araua proiektua aurkeztu du Batzar Nagusietan, horren bitartez, Arabako toki erakundeentzako hainbat finantzaketa eta aurrekontu neurri ezartzen dira. Arauan jasotzen denez, toki konkurrentziako zerbitzu publikoen kudeaketa eta prestazioa babesteko asmoz, Arabako Foru Aldundiak ezohiko neurriak hartu ahal izango ditu, arrisku partekatuaren printzipioa haustea eraginarazi ezingo duena, ezta Arabako Foru Aldundiaren aurrekontu-egonkortasuna arriskuan jarrarazi ere.


50/2020 Mozioa, uztailaren 15ekoa, COVID-19aren pandemiak eragindako krisi ekonomiko larriaren aurrean Arabako Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeek beste diru-sarrera iturri bat izan dezaten. Horretarako, hainbat instalaziok tokiko jabari publikoa aprobetxatzeagatiko tasa bat ordain dezatela ezartzea sustatu nahi da, Arabako Foru Aldundiaren lankidetzarekin.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Aldundia informazioa biltzen ari da, ezarritako epearen barruan txostena egin ahal izateko. 

 

Saila: Nekazaritza

37/2019 Mozioa, urriaren 30ekoa, Arabako Errioxa marka berreskuratzeari buruz.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Arabako Foru Aldundia, Guardia- Arabako Errioxako Koadrila eta Eusko Jaurlaritza etengabe ari dira lanean mozioan onartutako helburua lortzeko.


35/2019 Mozioa, urriaren 23koa, Estatu Batuek muga-zergak inposatzearen aurka.

Taldea: PP

Egoera: hainbat jarduketa egin dira arantzel-neurriek eragindako sektoreak defendatzeko, negoziazio-prozesu bat irekitzeko eta hartutako laguntza-neurriak babesteko.


43/2019 Mozioa, azaroaren 20koa, glifosatoaren erabilera debekatzeari eta Euskadiko biodibertsitatea defendatzeari buruz.

Taldea: PP 

Egoera: Arabako Foru Aldundiak sentsibilizazio-, prestakuntza- eta aholkularitza-prozesuarekin jarraitzen du, sektoreko beste erakunde eta eragile batzuekin lankidetzan (Neiker, UAGA, la), herbiziden eta fitosanitarioen erabilera murrizteko, Europar Batasunaren helburu eta gomendioekin bat etorriz, Europako Itun Berdearen esparruan.


45/2019 Mozioa, azaroaren 27koa, Arabako Foru Aldundiak Rioja Jatorri Deitura Kalifikatuaren inguruan duen parte-hartzearen gainean.

Taldea: PP

Egoera: Onartutako Mozioaren inguruan Arabako Batzar Nagusietan azaroaren 29an egindako idatziari erantzunez, Nekazaritza Ministerioak 2020ko urtarrilaren 10ean erantzun zuen. Bi proposamenak egokiak iruditzen ez zitzaizkiola esan zuen, lehenengoa Kontseilu Arautzailearen izaerarekin bat ez zetorrelako, eta bigarrenak administrazio publiko ezberdinen ordezkapenaren oreka hautsiko lukeelako.


41/2019 Mozioa, azaroaren 20koa, GEQUISA enpresaren isurketa kutsakorrek Lantarongo udalerriko lurrazpiko urei eta nekazaritza-lursail mugakideei eragiten dieten erasanaren inguruan.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Nekazaritza Sailak bilera eta harreman ugari izan ditu CHE, GEQUISA eta nekazarien ordezkariekin, kalteak baloratzeko txosten bat egiteko eta negoziazioan bitartekari izateko proposamenarekin, kaltetutako aldeei kalte-ordaina ezartzeko. GEQUISArekin hainbat bilera egin ostean, enpresak ez du proposamena onartu. Hala jakinarazi zaie nekazariei, haien erabakiaren zain daudela eta erakunde honen eskura dagoen guztian babesa eman zaiela. Bestalde, CHEk jakinarazi du lurpeko urak karakterizatzeko hainbat lan egin dituela eta Ingurumena Zaintzeko Programa bat garatu duela. Kutsaduraren egungo egoeraren berri ere eman du, baita kutsaduraren jatorriaren eta bilakaeraren berri ere. Deskontaminazioa egiteko, GEQUISAk akueduktu- zortasuna eskatu zuen, tarteko ponpaketa-hesi bat eraikitzeko. Duela gutxi, jabeei zuzendu zaie, zortasun hori eratzeagatiko kalte-ordaina adosteko proposamenarekin bilera bat egiteko.


11/2020 Mozioa, otsailaren 7koa, energia aurrezteko proiektuak bultzatzera eta iturri berriztagarriak erabiltzea babestera zuzendutako laguntzei buruzkoa.

Taldea: PP

Egoera: Enplegu, Merkataritza eta Turismoa Sustatzeko Batzordean eta Foru Administrazioan eztabaidatutako mozioa.


10/2020 Mozioa, urtarrilaren 29koa, txakurrei amorruaren aurkako txertoa jartzeari buruzkoa.

Taldea: PP

Egoera: Foru Aldundietako zerbitzu teknikoek amorruaren aurkako txertoa aztertzen den lan-mahaietan hartuko dute parte.


24/2020 Mozioa, ekainaren 4koa, teknologia berrien arloan Arabako landa ingurunean dagoen esklusio sozial eta teknologikoa desagerrarazteko.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Garapen Ekonomikoaren, Berrikuntzaren eta Erronka Demografikoaren Batzordean eztabaidatutako mozioa.


36/2020 Mozioa, ekainaren 29koa, Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuan integratuta egongo den Arabar Errioxa Jatorri Deituraren sorrera babesteko.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: EAJ-PNV eta SVren zuzenketa ordezpena. 


54/2020 Mozioa, uztailaren 17koa, Arabako Haranen ureztapen-proiektuari buruz

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Nekazaritza Sailak eta ACUAESek, uztailaren 23an, bideokonferentzia bidez, Arabako haran ureztagarriko ureztatze-eremua hobetzeko eta modernizatzeko proiekturako Hitzarmenaren Jarraipen Batzordearen 6. bilera egin zuten. Bertan, 4. guneko ustiategiaren egoeraren laburpen bat egin zen, eta ACUAESek azaldu zuen zergatik uko egin zion gainerako faseen garapenean parte hartzeari. ACUAESek baieztatu du proiektuak teknikoki balio duela eta eguneko baldintzekin osatuko dela.


38/2020 Mozioa, ekainaren 29koa, lehenengo sektorea babesteko neurriei buruzkoa.

Taldea: PP

Egoera: Nekazaritza Ministerioak txostena egin berri dio Elikagai Katearen Legea aldatzen duen lege-aurreproiektuari, nekazaritzako eta elikagaigintzako hornidura-katean enpresen arteko harremanetan jardunbide komertzial desleialei buruzko Zuzentaraua sartzeko, zeina izapidetzen hasten baita. Era berean, defendatzen du NPBk 2021-2027 aldirako aurrekontu-zuzkidura nahikoa izatea, gutxienez aurreko aldiko kopuru bera, ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-iraunkortasun hirukoitza bermatzeko. Nekazaritza Sailak legegintzaldi honetarako Batzar Nagusietan aurkeztutako programa-ildoak garatzen jarraitzen du, nekazaritza-sektore errentagarria, erresilientea eta nekazariekin lortzeko.


19/2020 Mozioa, maiatzaren 20koa, COVID-19aren ondorioz, eta aurrera begira, lehenengo sektorean hartu beharreko neurrien inguruan.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren laguntza-zerbitzuak aurrera egiten ari dira administrazio-kontroletan eta tokian bertan, bai eta NPBren ordainketa zuzenak aurreratzeko behar den justifikazioa prestatzen ere. Era berean, SAECArekin sinatutako hitzarmena 25.000 eurotan handitzeko izapideak egiten ari dira. Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren á Planaren esparruan lehen sektoreari begira onartutako neurriek eragina murrizten lagunduko dute COVID-19k gehien kaltetutako ekoizpen-sektoreetan. Eusko Jaurlaritzak, Arabar Aldundiakk eta sektoreko eragileek kanpaina zabal bat egin dute ontzientzako, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategientzako eta elikagaien industriarentzako koronabirusaren aurrean jarduteko protokoloa (Covid - 19) jakinarazteko, bai eta EAEko nekazaritzako aldi baterako laneko jardueretan COVID-19 edukitzeko jarduera-protokoloa jakinarazteko ere.


37/2020 Mozioa, ekainaren 29koa, COVID-19ak eragindako kalte handia dela-eta nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektoreari laguntzeko.

Taldea: PP

Egoera: Eusko Jaurlaritzarekin eta gainerako foru-aldundiekin batera, Covid19ak prezioetan eta merkatuetan eragindako ondorioen sektore-azterketa egin zen, bai eta egoeraren diagnostikoa ere. Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak konfinamendu-aldian eta ondorengo hilabeteetan hartu eta aurreikusi dituzten neurriak Nekazaritza Batzordean egindako agerraldietan eta Covid-19aren harira onartutako mozioen eztabaidetan azaldu dira. Eusko Jaurlaritzak haragiak (arkumeak eta antxumeak, batez ere) kendu eta izozteko, hainbat produkziotatik soberakinak biltzeko (baratzezaintza, ardi-esnea, etxekoa), tokiko elikagaien kontsumoa sustatzeko kanpainetarako eta abarrerako neurriak ezarri zituen, eta Arabako Foru Aldundiak ardi- eta ahuntz-azienda ekoizten duten ustiategiei minimis laguntzak emateko.


49/2020 Mozioa, uztailaren 15ekoa, Arabako ardoa, txakolina eta sagardoaren sektoreari babesa emateko

Taldea: PP

Egoera: Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak hartutako eta aurreikusitako neurriak Nekazaritza Batzordean egindako agerraldietan eta Covid-19aren harira onartutako mozioen eztabaidetan azaldu dira. Funtsean, AFAren á planak (ardoen eta sagardoen sustapena, e-commerce, finantzaketa, erosketa-bonuak, …) eta Eusko Jaurlaritzaren Ardoa Basque Wine estrategiak onartutakoak dira. Estrategia horrek finantza-laguntza emateko neurri bat barne hartzen du, edarien kate produktiboa errazteko, Mugagabe laguntzak (marketin digitala, zirkuitu laburrak), Ardoa lurraldearen ataria, Basque Wine sustatzeko plana, Eusko Jaurlaritza ere bai. Euskadin (koronabirusaren eragina euskal mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektorean), ezagutza sortzeko eta proposatzeko Azkenik, Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiek Nekazaritza Ministerioak mahastizaintza eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko emandako ezohiko neurriei buruzko Dekretua hobetzea proposatu genuen, eta biltegiratze pribatuko eta uzta berdeko neurriak izapidetu genituen ere.


32/2020 Mozioa, ekainaren 26koa, ardogintza-sektoreari zuzenduriko suspertze ekonomiko eta sozialerako neurriak martxan jartzeari eta nekazaritza-ustiategietako sasoikako langileen artean SARS-CoV-2 prebenitzeari buruz.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Aldundi honen eta Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa da Ardoari eta Arabako Errioxaren posizionamenduari lotutako prozesu parte-hartzailearen ondorioen garaipenarekin jarraitzea, Arabako lurralde garapen sozio-ekonomikoaren eragile modura. Covid-19aren eragina jasan duten eragile ekonomiko eta sozialekin kontsultatu ostean, A Planean aurreikusitako promozio eta berreskuratze ekonomikoaren neurriak uda amaieran jarriko dira martxan, eta urte amaiera arte iraungo dute. Halaber, dagoeneko izapidetzen ari dira ardi, ahuntz, erremolatxa eta patataren sektoreen finantzaketa eta babes neurriak. Nekazaritza aldi baterako jardueretan, Covid-19aren kontentzio-jarduera protokoloan batik bat Arabako Errioxan, Aiaran eta patataren sektorean zabaldu da.


43/2020 Mozioa, uztailaren 8koa, mahasti-asegurua kontratatzeari eta uztei eragiten dieten plaga eta gaixotasunei aurre egiteari buruz.

Taldea: PP

Egoera: Arabako Foru Aldundiak mahasti-aseguruak harpidetzeko sustapen-, prestakuntza- eta laguntza-ekintzekin jarraituko du, azken urteotan egiten duen bezala. Era berean, Eusko Jaurlaritzaren mendeko teknologia-zentroekin eta ikerketa-zentroekin lankidetzan jarraituko du, bai eta sektoreko eragileekin ere, izurriteen aurkako borroka biologikorako teknikak eta ezagutzaren esperimentazioan eta transferentzian.

 

Saila: Kultura eta Kirola

16/2020 Mozioa, otsailaren 26koa, euskal kultur ondarearen arloko araudiaren pean dauden Eraikinen Ikuskapen Teknikoei buruz, eta tokiko entitateei arlo horretan dituzten betebeharrak betetzeko babesa emate aldera.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Foru Aldundiak abiarazitako ekintzen artean daude Kultura eta Kiroleko foru diputatuak bidalitako komunikazioa, Kultura eta Kirol Sailari Arabako udalek egindako ikuskapenaren emaitza jakinarazteko izapideak egiteko bide telematikoa sortzea edo Martiodako Hurtado de Mendoza Dorreko Monumentu Multzoko Baserrien EIT betetzeko beharrezkoak diren kontserbazio obrak gauzatzea. Gainera, 2020an, diru-laguntzen lerro bat berreskuratu da (54.759,46 €), toki-erakundeen eraikinetan beharrezkoak diren kontserbazio esku-hartzeak diruz laguntzeko.


18/2020 Mozioa, maiatzaren 20koa, COVID-19ak kulturan eta euskal kulturgintzan eragin dituen eta eragingo dituen kalteei aurre egiteko premiazko neurriei buruzkoa.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Kultura premia biziko ondasuna da, herritarren eskubidea, eta, gizarte-kohesioari ez ezik, lurraldearen aberastasun ekonomikoari ere laguntzen bait dio, babestu eta berreskuratu behar dugun ekoizpen-ehunaren zati gisa. Horregatik, kultura-ekintza guztiak (mantendu den programazioa, berrasmatu dena eta aldi honetan sortu dena) eta, bereziki, krisi hau gainditzeko ekintzek (sektorearen suspertze ekonomikorako laguntza-lerroak) puntu honen edukia dute.

 

Saila: Bide azpiegiturak eta mugikortasuna

31/2019 Mozioa, urriaren 9koa, Zuiako Haraneko unibertsitate-ikasleen mugikortasunari buruz. 

Taldea: PP 

Egoera: Sailak bilera bat egin zuen Zuiako alkatearekin eta bi familiarekin, unibertsitate-ikasketak egitera Bilbora joan behar duten bailarako ikasleen beharrak ezagutzeko. 3700 Bilbao-Vitoria/Gasteiz emakidaren egungo egoera jakinarazi zitzaien (judizializatua), eta, bestetik, Udalak partida bat sortzea ikasleentzako garraio horren kostuaren zati bat diruz laguntzeko.

Altubeko Elkartearekin ere bilera egin zen, eta Murgian geldialdia berriro egiteko eskatu zitzaien, baina Altubeko Kontseiluan Murgian denbora gehiago ez gelditzeko erabakia hartu zela jakinarazi ziguten. 2019ko azaroaren 15ean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak epaia eman zuen. Epai horren bidez, Aldundiak jarritako errekurtsoa baietsi zen, eta A-3713 eta a- 3714 lineetan haren eskumena eta titulartasuna deklaratu ziren. Epai hori ez da irmoa, eta prozesuaren behin betiko ebazpenaren zain dago.


46/2019 Mozioa, azaroaren 27koa, auto pribatuaren erabilera partekatua sustatzeko eta bultzatzeko hainbat sistema-plataforma digital aztertzea eskatzeko.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: El departamento solicitó el incluir como uno de los puntos del orden del día a tratar el análisis de los diferentes sistemas-plataformas digitales dirigidos a la promoción y fomento del uso compartido del vehículo y ya realizó un análisis previo sobre el histórico  de  los diferentes sistemas-plataformas digitales de uso compartido de coche utilizados no sólo dentro del THA, sino dentro de la Comunidad Autónoma Vasca y sobre la detección de la oferta existente en la actualidad. 


56/2020 Mozioa, uztailaren 20koa, trukatze modala bultzatu eta garraio publikoaren konexioak hobetzeari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Arabako Mugikortasuneko Agintaritzak 2020/05/21ean egindako osoko bilkuran, sailak adierazi zuen ez zirela Alavabus lineetako geltokiak kenduko harik eta Arabako Garraio Partzuergoa sortu eta Arabako Lurralde Historikoko garraio publikoko zerbitzuen tarifa sistema komun bat ezarri arte, landa guneetatik mugitzen diren erabiltzaileei hainbat txartel ordaintzea saihesteko (foru garraiokoak eta hiri garraiokoak).


15/2020 Mozioa, otsailaren 26koa, Arabako Mugikortasunaren II. Plana izango denaren garapenari buruz, eta trenbidearen inguruko gaiak tratatzen dituzten Arabako Mugikortasunaren Agintaritzaren bileretan Renfe eta Euskotren inkorporatzeko proposamenari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba 

Egoera: Maiatzaren 21an egindako Arabako Mugikortasun Agintaritzaren osoko bilkuran, erakundeko gainerako ordezkariekin adostu zen RENFEren ordezkaritzak AMAk osoko bilkuran parte hartu ahal izatea, ALHan lan egiten duten guztien arteko koordinazioa sustatzeko.


23/2020 Mozioa, maiatzaren 27koa, garraioa publiko jasangarriaren erabilera bultzatzeari buruz.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Arabako Mugikortasuneko Agintaritzaren maiatzaren 21ean egindako osoko bilkuran, Aldundiak adierazi zuen garrantzitsua dela Arabako Garraio Partzuergoa sortzea eta lortzea Arabako Lurralde Historikoko garraio publikoko zerbitzuen tarifa sistema komun bat, landa guneetatik mugitzen diren erabiltzaileei hainbat txartel ordaintzea saihesteko (foru garraiokoak eta hiri garraiokoak).


26/2020 Mozioa, ekainaren 10ekoa, bidaiarien foru garraioari eta COVID-19aren ondorioz sortutako krisi soziosanitarioaren ondorioz hartu beharreko neurriei buruzkoa.

Taldea: EH Bildu 

Egoera: Bide Azpiegitura eta Mugirkotasunak hala eskatuta 2020ko uztailaren 20an agerraldia egin zen, 26/2020 Mozioaren garapenaren berri emateko. Profesionalek,langileek eta garraio kolektiboaren erabiltzaileek hartu beharreko protokoloak eta segurtasun-neurriak izan zituen hizpide, Covid-19ari aurre egiteko.


57/2020 Mozioa, uztailaren 20koa, hiri barruko eta hiri arteko garraio publikoa kontuan izateko COVID-19ren krisia dela eta garatu beharreko ezohiko planetan.

Taldea: EH Bildu

Egoera: Arabako Foru Aldundiak Covid-19ari buruzko ATEren koordinazio mahaian, 2020ko irailaren 24koan, aldarrikatu zuen premiazko laguntza funtsa sortzeko beharra, EAEko garraio publikoaren langileetan Covid-19aren kontingentziak eragindako defizitaren hazkuntza betetzera zuzenduta.


1/2020 Mozioa, urtarrilaren 15ekoa, Artziniegako herritik Arteako santutegira arte doan A-624 errepidearen hiri-zatia udalaren adostasunarekin egokitzeko eta urbanizatzeko eraikuntzari buruzkoa.

Taldea: Elkarrekin Araba

Egoera: Arabako Foru Aldundiak Udalari jakinarazi zion obra horiek Obren Foru Planaren barruan eskatu behar zirela, hiri zeharbideak egokitu eta urbanizatzeko atalean, programa horretako obren zati bat finantzatzeko, udal azpiegiturari dagokiona, eta bide azpiegiturari dagokion zatia, Bide Azpiegituretako eta Mugikortasuneko Sailak finantzatzekoa, AFAren eta Udalaren artean sinatu beharreko hitzarmenaren bidez.


53/2020 Mozioa, uztailaren 17koa, Vitoria-Gasteizekiko abiadura handiko konexioa bizkortzeko beharrari buruz.

Taldea: PP

Egoera: Mozio honen eskaera Foru Aldundiare eskumenetatik kanpo geratzen da.