2019-2023 legealdiko mozioak

Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren gardentasunari, herritarren parte-hartzeari eta gobernu onari buruzko Foru Arauaren helburu nagusietako bati helduta, Arabako Foru Aldundiak, modu proaktiboan, administrazioaren esku dagoen informazio publikoa sustatu eta zabaldu nahi du.

Atal honen helburua da urtean zehar onartutako mozioak jasotzea eta mozioen egoera eta gauzatze-maila ezagutaraztea, horrela bermatzen baita herritarrek eskubidea dutela Administrazio Publikoak bere eginkizunak betetzeko prestatu, aldatu edo eskuratutako informazioa ezagutzeko eta lortzeko.

Sail bakoitzeko mozioak: