Errenta aitorpen anonimoen datu basea, ikerketa akademikorako

Data eskaera 1913/05/10
Soluzioaren atala

Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuen Saila

Informazio eskaera
  1. Errenta aitorpenei buruzko datu anonimoen base baterako sarbidea eskatzea, azterlan hori egin ahal izateko. Nire azterlanerako, behar dut 2000. urteaz geroztik Arabara etorri diren atzerritarren errenta aitorpen anonimoen datu base bat. Horretarako, eskaera hau Arabako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko Ogasun Zuzendaritzara irits dadin nahi dut.
  2. Hiru agiri doaz inprimaki honekin batera: Errenta aitorpen anonimoetako datu administratiboen eskaera. Datu eskaeraren xede den ikerketa proiektuaren azalpena eta berariazko zer datu eskatzen den. Nire ikerketa zentroko nire gainbegiralearen erreferentzia.
Erabakia

Ezezko ebazpena:

Arabako Zergen Foru Arau Orokorraren 92.1 artikuluan araututako zerga ordainketan eragina duten datuen lagapenen artean ez da jaso azterlan akademiko bat egiteko atzerritarren errenta aitorpen anonimoetako 2000. urtetik 2008ra arteko datuak biltzen dituen informazioaren lagapena.

Orden forala

2019/168