Errenta aitorpen anonimoen datu basea, ikerketa akademikorako

Saila

Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuen Saila

Informazio eskaera

2000. urteaz geroztik Arabara etorri diren atzerritarren errenta aitorpen anonimoen datu base bat, ikerketa proiektua bat egiteko.

Erantzuna

Ezezko ebazpena:

Arabako Zergen Foru Arau Orokorraren 92.1 artikuluan araututako zerga ordainketan eragina duten datuen lagapenen artean ez da jaso azterlan akademiko bat egiteko atzerritarren errenta aitorpen anonimoetako 2000. urtetik 2008ra arteko datuak biltzen dituen informazioaren lagapena.

Ebazpena

2019/168