Arabako Klub Nautikoaren kokapenari buruzko informazio-eskaera

Saila

Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak

Informazio eskaera

Arabako Klub Nautikoa” dagoen alderdiari, lurzatiari edo terminoari buruzko informazioa 

Erantzuna

Eskaera ezestea, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 18.d) artikuluak ezartzen duelako ez direla onetsiko argi eta garbi errepikakorrak diren eskaerak eta informazio hori aurretik eman genuelako 2021/00027 informazio-eskaerari buruzko urriaren 28ko 4287/2021 Ebazpenenean.

Ebazpena

4803/2021