Izkiko Parke Naturalean egindako jarduketengatik zenbait espedienteren izapidetze egoerari buruzko informazio eskaera

Saila

Jasangarritasun, Nekazaritza eta Natura Ingurunearen Saila

Informazio eskaera

Izkiko Parke Naturaleko 12/2019, 13/2019, 14/2019 eta 15/2019 zehapen espedienteen ebazpena jakinarazteko eskatzen da.

Largetsi badira, arrazoiak emateko eskatzen da.

Preskribatu badira, zergatik esateko eskatzen da.

Erantzuna

Ezestea informazio publikoa eskuratzeko eskaera, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 15. artikuluan datu pertsonalak babesteari buruz xedatutakoa aplikatuz.

Ebazpena

221/2023